Kriminalvårdens forskare

Här presenteras Kriminalvårdens interna forskare.

Om du vill komma i kontakt med någon av våra forskare eller har frågor om Kriminalvårdens forskning kan du mejla Forsknings- och utvärderingsenheten på hk.fou@kriminalvarden.se.

Forskningsledare

Monika Hjeds Löfmark - fil. dr. i nationalekonomi

Louise Starfelt Sutton - PhD in social psychology, BbehSc (Hons.) in psychology, Grad dip. in psychology, Beteendevetare/Fil. kand. i socialpsykologi

Utredare

Leni Eriksson - socionom/fil. kand. i socialt arbete

Lina Grip - fil. dr. i statsvetenskap, master i internationella relationer

Charlotta Lindell - fil. dr. i medicinsk vetenskap/barn- och ungdomspsykiatri, fil. kand. i offentlig förvaltning och nationalekonomi

Mikael Svensk - fil. kand. i psykologi, fil. kand. i kriminologi

Jon Söderberg - socionom, legitimerad psykoterapeut (KBT), med. mag., fil. kand. i sociologi

Maria Danielsson - fil. kand. i statistik

Björn Persson - fil. dr. i psykologi

Forskningsassistenter

Johan Axelsson - master i kriminologi, fil. kand. i sociologi

Marcus Dynevall - master i sociologi, fil.kand. i sociologi