Kriminalvården

FoU-dagarna

Varje år anordnas forskning och utvärderingsdagar för att introducera, diskutera och sprida forskningsresultat inom och utom Kriminalvården.

FoU-dagen skjuts fram till 2021

På grund av den pågående pandemin kommer FoU-dagen som var planerad till den 11 november 2020 att skjutas fram till den 10 november 2021.

Kriminalvården är en forsknings- och utvecklingsinriktad myndighet. Visionen med FoU-dagarna är att på ett lättillgängligt sätt presentera forskningsresultat och koppla dessa till praktiskt kriminalvårdsarbete.

Målgrupper för FoU-dagarna är chefer inom myndigheten, verksamhetsexperter, annan personal som arbetar strategiskt med kärnverksamhet, personalutbildare, medarbetare i FoU-verksamheten samt medlemmar i Kriminalvårdens Vetenskapliga Råd. Dagarna är öppna även för programledare och andra aktörer inom programverksamheten samt övriga intresserade. Chefer kan också bedöma att medarbetare med andra uppgifter bör delta.

Därutöver inbjuds även representanter från media, Regeringskansliet, Brottsförebyggande rådet, Statens institutionsstyrelse och övriga nordiska kriminalvårdsmyndigheter.

FoU-dagarna 2018

Kriminalvårdens FoU-dagar 2018 var på Stockholm City Conference Center 
31 maj-1 juni. Årets teman var Våld mot närstående samt Socialt utsatta områden och våldsbejakande extremism.

Webb-tv: Det går att förändra ett beteende

Kriminalvårdens forsknings- och utvärderingsdagar 2018 inleddes med att generaldirektör Nils Öberg presenterade utredningen ”Att bryta ett våldsamt beteende”.