Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

FoU-dagarna

Varje år anordnas forskning och utvärderingsdagar för att introducera, diskutera och sprida forskningsresultat inom och utom Kriminalvården.

Kriminalvården är en forsknings- och utvecklingsinriktad myndighet. Visionen med FoU-dagarna är att på ett lättillgängligt sätt presentera forskningsresultat och koppla dessa till praktiskt kriminalvårdsarbete.

Målgrupper för FoU-dagarna är chefer inom myndigheten, verksamhetsexperter, annan personal som arbetar strategiskt med kärnverksamhet, personalutbildare, medarbetare i FoU-verksamheten samt medlemmar i Kriminalvårdens Vetenskapliga Råd. Dagarna är öppna även för programledare och andra aktörer inom programverksamheten samt övriga intresserade. Chefer kan också bedöma att medarbetare med andra uppgifter bör delta.

Därutöver inbjuds även representanter från media, Regeringskansliet, Brottsförebyggande rådet, Statens institutionsstyrelse och övriga nordiska kriminalvårdsmyndigheter.

FoU-dagarna 2018

Kriminalvårdens FoU-dagar 2018 var på Stockholm City Conference Center 
31 maj-1 juni. Årets teman var Våld mot närstående samt Socialt utsatta områden och våldsbejakande extremism.

Image360

Webb-tv: Det går att förändra ett beteende

Kriminalvårdens forsknings- och utvärderingsdagar 2018 inleddes med att generaldirektör Nils Öberg presenterade utredningen ”Att bryta ett våldsamt beteende”.