Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Kriminalvårdens forskare

Kontaktuppgifter till Kriminalvårdens interna forskare.

Forskningsledare

Mats Forsman - med. dr. i epidemiologi

Arbetsområden: Riskfaktorer för kriminellt beteende, utvärdering av behandling och andra insatser i Kriminalvården.

mats.forsman@kriminalvarden.se

 

Monika Hjeds Löfmark - fil. dr. i nationalekonomi
Nyanställd med tidigare arbetsområden: Människohandel, fattigdomsfrågor och ungdomsarbetslöshet.

monika.hjeds.lofmark@kriminalvarden.se

 

Jenny Yourstone - fil. dr. i psykologi, fil. kand. i kriminologi och psykologi

Arbetsområden: Kvinnor och brott, våld i nära relationer, hedersvåld, beslutsfattande inom rättssystemet. Utvärderingar av insatser inom Kriminalvården.

jenny.yourstone@kriminalvarden.se

Utredare

Petra Buxrud - legitimerad psykolog, MSc in European Affairs, BSc in Foreign Service

Arbetsområden: Riskfaktorer kring barn, projektledning vid utvärdering av projekt, insatser och behandlingar i Kriminalvården. Handledning och organisationsfrågor.

petra.buxrud@kriminalvarden.se

 

Leni Eriksson - socionom/fil. kand. i socialt arbete 

Arbetsområden: Hedersvåld. Litteraturöversikter.

leni.eriksson@kriminalvarden.se

 

Lina Grip - fil. dr. i statsvetenskap, master i internationella relationer
Nyanställd med tidigare arbetsområden: Forskning om icke-militära säkerhetshot, däribland organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism.

lina.grip@kriminalvarden.se 

 

Charlotta Lindell - fil. dr. i medicinsk vetenskap/barn- och ungdomspsykiatri, fil. kand. i offentlig förvaltning och nationalekonomi.
Nyanställd med tidigare arbetsområden: barn och unga som utsatts för misshandel, Barnkonventionen, barn och ungas livsvillkor och hälsa.

charlotta.lindell@kriminalvarden.se

 

Mats Pellbring - fil. dr. i sociologi
Arbetsområden: Organisation, utvärdering, arbetsliv.

mats.pellbring@kriminalvarden.se

 

Jo Skåmedal - PhD in Business administration and economics
Arbetsområden: Organisation, ekonomi, kommunikation, informatik, IT/IS, utredning. 

jo.skamedal2@kriminalvarden.se

 

Mikael Svensk - fil. kand. i psykologi, fil. kand. i kriminologi. 

Arbetsområden: Projektledning vid utvärdering av projekt, insatser och behandlingar i Kriminalvården.

mikael.svensk@kriminalvarden.se

 

Jon Söderberg - socionom, legitimerad psykoterapeut, med. mag., fil. kand. i sociologi
Arbetsområden: Riskfaktorer för återfall i sexuellt-/heder- och partnervåld. Projektanställd för projekt om kausala riskfaktorer för våld i nära relationer och för projekt om hedersrelaterat våld och förtryck.

jon.soderberg@kriminalvarden.se

 

Forskningsassistenter

Johan Axelsson - master i kriminologi, fil. kand. i sociologi. 

Arbetsområden: Utvärdering av insatser och behandlingar i Kriminalvården.

johan.axelsson@kriminalvarden.se

 

Marcus Dynevall - master i sociologi, fil.kand. i sociologi
Arbetsområden: Utvärdering av implementeringen av Krimstics i svensk kriminalvård

marcus.dynevall@kriminalvarden.se

 

Filip Hildeby Kellgren fil. kand. i kriminologi
Arbetsområden: Hedersrelaterat våld och förtryck.
Vikariat t o m juli 2018.

filip.hildeby.kellgren@kriminalvarden.se

 

Johan Wennerholm - fil.kand. i kriminologi
Arbetsområden: Utvärdering av implementeringen av Krimstics i svensk kriminalvård

johan.wennerholm@kriminalvarden.se

 

Hedwig Westerberg - jur. kand.
Arbetsområden: Hedersvåld och våldsbejakande extremism
Tjänstledig t o m juli 2018.

hedwig.westerberg@kriminalvarden.se