Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Kriminalvårdens interna forskare

Kontaktuppgifter till Kriminalvårdens interna forskare.

Forskningsledare

Mats Forsman - med. dr 

Arbetsområden: Riskfaktorer för kriminellt beteende, utvärdering av behandling och andra insatser i Kriminalvården.

mats.forsman@kriminalvarden.se

 

Jenny Yourstone - Fil. dr i psykologi, fil. mag. i psykologi, fil. kand. i kriminologi/psykologi.

Arbetsområden: Kvinnor och brott, våld i nära relationer, hedersvåld, beslutsfattande inom rättssystemet. Utvärderingar av insatser inom Kriminalvården.

jenny.yourstone@kriminalvarden.se

Utredare

Johan Axelsson - master i kriminologi, fil. kand. i sociologi. 

Arbetsområden: Projektledning vid utvärdering av insatser och behandlingar i Kriminalvården.

johan.axelsson@kriminalvarden.se

 

Petra Buxrud - legitimerad psykolog, MSc in European Affairs, BSc in Foreign Service.

Arbetsområden: Riskfaktorer kring barn, projektledning vid utvärdering av projekt, insatser och behandlingar i Kriminalvården. Handledning och organisationsfrågor.

petra.buxrud@kriminalvarden.se

 

Leni Eriksson - socionom/fil. kand. i socialt arbete. 

Arbetsområden: Hedersvåld. Litteraturöversikter.

leni.eriksson@kriminalvarden.se

 

Elisabeth Nordén - Tjänstledig

 

Mikael Svensk - beteendevetare/fil. kand. i psykologi, kriminolog/fil. kand. i kriminologi. 

Arbetsområden: Projektledning vid utvärdering av projekt, insatser och behandlingar i Kriminalvården.

mikael.svensk@kriminalvarden.se

 

Jo Skåmedal - PhD in Business administration and economics
Arbetsområden: Organisation, ekonomi, kommunikation, informatik, IT/IS, utredning. För tillfället; utvärdering av Kriminalvårdens organisationsförändring, PUMM

Jo.Skamedal2@kriminalvarden.se

 

Mats Pellbring - fil. dr. i sociologi
Arbetsområden: Organisation, utvärdering, arbetsliv

Mats.Pellbring@kriminalvarden.se

 

Sari Karlsson - Doktor i medicinsk vetenskap
Arbetsområden: Projektledning vid utvärdering av insatser och behandlingar i Kriminalvården

Sari.Karlsson@kriminalvarden.se

 

Jon Söderberg - Medicine Socionom/Legitimerad psykoterapeut, Medicine magisterexamen, fil. kand. i sociologi
Arbetsområden: Våld i nära relation samt hedersvåld.

jon.soderberg@kriminalvarden.se

Forskningsassistent

Hedwig Westerberg - jur. kand
Arbetsområden: Hedersvåld och våldsbejakande extremism

Hedwig.Westerberg@kriminalvarden.se

 

Johan Wennerholm - Kriminolog/fil.kand. i kriminologi
Arbetsområden: Utvärdering av implementeringen av KRIMSTICS i svensk kriminalvård

Johan.Wennerholm@kriminalvarden.se

 

Marcus Dynevall - Master i sociologi, fil.kand. i sociologi
Arbetsområden: Utvärdering av implementeringen av KRIMSTICS i svensk kriminalvård

Marcus.Dynevall@kriminalvarden.se

 

Viveca Spong - Tjänstledig