Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kriminalvårdens forskare

Kontaktuppgifter till Kriminalvårdens interna forskare.

Forskningsledare

Mats Forsman - med. dr. i epidemiologi.

Arbetsområden: Riskfaktorer för kriminellt beteende, utvärdering av behandling och andra insatser i Kriminalvården.

mats.forsman@kriminalvarden.se

 

Monika Hjeds Löfmark - fil. dr. i nationalekonomi.

Arbetsområden: Arbetsmarknadsekonomi samt ekonomiska teorier kring brottslighet och andra sociala frågor.

monika.hjeds.lofmark@kriminalvarden.se

 

Louise Starfelt Sutton - PhD in social psychology, BbehSc (Hons.) in psychology, Grad dip. in psychology, Beteendevetare/Fil. kand. i socialpsykologi.

Arbetsområden: Utvärdering av insatser i Kriminalvården med expertis inom beslutsfattande, attityder och bedömning samt sexuellt våld.

Louise.StarfeltSutton@kriminalvarden.se

Utredare

Petra Buxrud - legitimerad psykolog, MSc in European Affairs, BSc in Foreign Service.

Arbetsområden: Riskfaktorer kring barn, projektledning vid utvärdering av projekt, insatser och behandlingar i Kriminalvården. Handledning och organisationsfrågor. För närvarande tjänstledig.

 

Leni Eriksson - socionom/fil. kand. i socialt arbete.

Arbetsområden: Hedersvåld. Litteraturöversikter.

leni.eriksson@kriminalvarden.se

 

Lina Grip - fil. dr. i statsvetenskap, master i internationella relationer.

Arbetsområden: Kriminalvårdens internationella insatser och samarbeten, våldsbejakande extremism, fysiska miljöers inverkan på intagna.

lina.grip@kriminalvarden.se 

 

Charlotta Lindell - fil. dr. i medicinsk vetenskap/barn- och ungdomspsykiatri, fil. kand. i offentlig förvaltning och nationalekonomi.
Nyanställd med tidigare arbetsområden: barn och unga som utsatts för misshandel, Barnkonventionen, barn och ungas livsvillkor och hälsa.

charlotta.lindell@kriminalvarden.se

 

Mikael Svensk - fil. kand. i psykologi, fil. kand. i kriminologi. 

Arbetsområden: Projektledning vid utvärdering av projekt, insatser och behandlingar i Kriminalvården.

mikael.svensk@kriminalvarden.se

 

Jon Söderberg - socionom, legitimerad psykoterapeut (KBT), med. mag., fil. kand. i sociologi.

Arbetsområden: Riskbedömning av sexuellt- och partnervåld samt våldsbejakande extremism. Certifierad programledare inom Kriminalvårdens relationsvåldsprogram (RVP) och relations- och samlevnadsprogram (ROS). Personalhandledning och personalutbildning.

jon.soderberg@kriminalvarden.se

 

Forskningsassistenter

Johan Axelsson - master i kriminologi, fil. kand. i sociologi. 

Arbetsområden: Utvärdering av insatser och behandlingar i Kriminalvården.

johan.axelsson@kriminalvarden.se

 

Marcus Dynevall - master i sociologi, fil.kand. i sociologi.
Arbetsområden: Utvärdering av implementeringen av Krimstics i svensk kriminalvård

marcus.dynevall@kriminalvarden.se

 

Filip Hildeby Kellgren fil. kand. i kriminologi.
Arbetsområden: Hedersrelaterat våld och förtryck.

filip.hildeby.kellgren@kriminalvarden.se

 

Johan Wennerholm - fil.kand. i kriminologi.
Arbetsområden: Utvärdering av implementeringen av Krimstics i svensk kriminalvård

johan.wennerholm@kriminalvarden.se