Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Förslag på forskning?

Som forskare eller medarbetare inom andra myndigheter har du möjlighet att ansöka om forskningssamarbete med Kriminalvården.

Har du förslag på FoU-projekt som du vill genomföra tillsammans med Kriminalvården? Här finner du information om hur du ansöker om forskningssamarbete med oss och hur ansökningsprocessen går till.

Vem kan ansöka och när?

  • Ansökan om forskningssamarbete med Kriminalvården kan göras när som helst under året.
  • De som kan ansöka är forskare vid universitet och högskolor eller inom andra myndigheter.
  • Kriminalvården tar även emot interna verksamhetsuppslag från personal inom Kriminalvården.

Kriterier för forskningssamarbete

Forskningsförslag granskas utifrån följande faktorer:

  • Relevans för Kriminalvården
  • Kriminalvårdens behov av forskningen
  • Projektets genomförbarhet
  • Projektets kostnader för Kriminalvården
  • Projektets totala budget och rimlighet

Ansökningsprocessen

När en ansökan inkommit till Kriminalvården görs en första bedömning utifrån punkterna ovan av Kriminalvårdens enhet för forskning och utvärdering, FoU. Detta sker inom en månad efter att förslaget kommit till Kriminalvården. I samband med bedömningen kontaktas förslagsgivaren om hur Kriminalvården går vidare med ärendet. Ett avslag kan exempelvis bero på att ämnet redan har utforskats eller inte bedöms som relevant för Kriminalvårdens verksamhet.

Går ansökan vidare sänds den till Kriminalvårdens interna referensgrupp. Referensgruppen avgör om projektet har Kriminalvårdsrelevans och är genomförbart. Vid bifall går ansökan vidare till Kriminalvårdens Vetenskapliga råd. 

Vetenskapliga rådet har cirka 14 dagar på sig att granska projektförslagets vetenskapliga kvalitet. Ofta kan ansökan behöva kompletteras, designas om eller avgränsas.

Vid ett godkännande av vetenskapliga rådet kontaktas du som ansöker både skriftligen och via telefon.

Därefter tar Kriminalvården fram en beställning av projektets genomförande, så kallat projektdirektiv. Utifrån projektdirektivet skrivs ett projektförslag, projektets styrdokument, som undertecknas av både forskaren och Kriminalvården. 

Kriminalvården betalar som princip aldrig ut forskningsmedel i förskott.

Frågor?

Ring växeln och fråga efter enheten för forskning och utvärdering: 077-228 08 00. Eller mejla till: hk.fou@kriminalvarden.se