Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Förslag på forskning?

Som forskare eller medarbetare inom andra myndigheter har du möjlighet att ansöka om forskningssamarbete med Kriminalvården.

Har du förslag på FoU-projekt som du vill genomföra tillsammans med Kriminalvården? Här finner du information om hur du ansöker om forskningssamarbete med oss och hur ansökningsprocessen går till.

Vem kan ansöka och när?

  • De som kan ansöka är forskare vid universitet och högskolor eller inom andra myndigheter.
  • Ansökan om forskningssamarbete med Kriminalvården kan göras när som helst under året.

Kriterier för forskningssamarbete

Forskningsförslag granskas utifrån följande faktorer:

  • Relevans för Kriminalvården
  • Kriminalvårdens behov av forskningen
  • Projektets genomförbarhet
  • Projektets kostnader för Kriminalvården
  • Projektets totala budget och rimlighet

Ansökningsprocessen

När en ansökan bestående av ifylld ”Projektplan FoU extern” inkommit till Kriminalvården bedöms och bereds forskningsförslaget internt utifrån nämnda kriterier. Ansökan granskas även av Kriminalvårdens vetenskapliga råd som bedömer förslagets vetenskapliga kvalitet. Vi hanterar ansökningar löpande men besked kan lämnas först när ärendet har genomgått vår kvalitetssäkringsprocess.

Frågor?

Ring växeln och fråga efter forsknings- och utvärderingsenheten: 077-228 08 00.
Eller mejla till: hk.fou@kriminalvarden.se