Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

För studenter

Är du student och ska göra ett arbete om kriminalvård?

Du hittar mycket information i våra kataloger över pågående och slutförda forskningsprojekt. 

Har du frågor om statistik, kontakta sektionen för statistik, tel: 011-228 08 00.

Det kan vara svårt att få komma in på Kriminalvården och göra elevarbeten, främst på grund av etik- och säkerhetsfrågor.

Har du frågor som ligger utanför det Kriminalvården har specialkunskap om kan du vända dig till ett universitetsbibliotek.