Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Vetenskapliga rådet

Vetenskapliga rådet ska se till att forsknings- och utvecklingsarbetet inom Kriminalvården håller en hög vetenskaplig kvalitet. Rådgivarna består av forskare inom bland annat psykiatri, kriminologi, socialt arbete, beteendeforskning, psykologi, genetik och epidemiologi.

Vetenskapliga rådets medlemmar

Gerhard Andersson - Är professor i klinisk psykologi, psykoterapeut samt psykolog och är verksam vid Linköpings universitet och Karolinska institutet, Stockholm.

Peter Andiné - Docent i rättspsykiatri och universitetslektor vid Göteborgs universitet och forskningsaktiv inom CELAM.

Bengt-Åke Armelius – Professor emeritus i klinisk psykologi samt legitimerad psykoterapeut. Verksam vid institutionen för psykologi vid Umeå universitet.

Claudia Fahlke – Professor i psykologi. Verksam vid beroendekliniken vid Sahlgrenska universitetsjukhuset.

Johan Franck – Verksamhetschef vid Beroendecentrum Stockholm samt professor i psykiatri, Karolinska institutet.

Jan Hallenberg - Professor i statsvetenskap och är verksam vid Försvarshögskolan i Stockholm.

Anna Hollander – Professor i rättsvetenskap med inriktning socialt arbete. Verkar vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet.

Paul Lichtenstein – Professor i genetisk epidemiologi vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska institutet i Stockholm.

Nils Lindefors – Professor i psykiatri vid Karolinska institutet och verksamhetschef vid Psykiatri sydväst vid Karolinska institutet.

Lennart Melin - Professor EMERITUS i klinisk psykologi. Verksam vid Uppsala universitet.

Fred Nyberg – Professor i beroendeforskning. Verksam vid Uppsala universitet.

Bo Runeson – Professor i psykiatri, särskilt suicidiologi på institutionen för klinisk neurovetenskap på sektionen för psykiatri vid Karolinska institutet. Överläkare vid S:t Görans sjukhus.

Knut Sundell – Docent i psykologi och chef för enheten för kunskapsutveckling på Socialstyrelsen.

Kerstin Svensson – Professor i socialt arbete. Verksam vid Lunds universitet.

Ingemar Thiblin – Professor i rättsmedicin och verksam vid institutionen för kirurgiska vetenskaper vid Uppsala universitet. Överläkare på Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska avdelning i Uppsala.

Eva Tiby - Är professor i Kriminologi och verksam vid Stockholms universitet, Kriminologiska institutionen. Undervisar främst i ämnena viktimologi, metod.

Agneta Öjehagen – Socionom, legitimerad psykoterapeut och professor i psykosocial forskning. Verksam vid avdelningen för psykiatri vid institutionen för kliniska vetenskaper i Lund.

Bilder på Vetenskapliga rådet.

Kriminalvårdens interna referensgrupp

Referensgruppens uppgift är att: Bedöma projektförslagens relevans för Kriminalvårdens verksamhet samt projektens eventuella belastning på Kriminalvårdens verksamhet.

Den interna referensgruppen består av representanter för Kriminalvårdens olika verksamhetsgrenar.

Referensgruppens medlemmar

Per Björkgren - regionchef region Syd.

Mikael Hurtig – HR-expert personalutbildning, Kriminalvårdens huvudkontor.

Eva Jonsson - Tf enhetschef Enheten för planering och verkställighet i frivård.

Martin Lardén - enhetschef Frivårdens behandlingsprogram.

Lars Nilsson - Medicinsk sakkunnig Kriminalvårdens huvudkontor

Bilder på referensgruppen.