Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Vetenskapliga rådet

Vetenskapliga rådet ska se till att forsknings- och utvecklingsarbetet inom Kriminalvården håller en hög vetenskaplig kvalitet. Rådgivarna består av forskare inom bland annat psykiatri, kriminologi, socialt arbete, beteendeforskning, psykologi, genetik och epidemiologi.

Vetenskapliga rådet utses av Kriminalvårdens generaldirektör. Rådets huvudsakliga uppgifter är att:

  • Bedöma den vetenskapliga kvaliteten i projektförslag från forskare vid universitet och högskolor.
  • Medverka i ackrediteringen av Kriminalvårdens behandlingsprogram.
  • Agera sakkunniga i vetenskapliga frågor som rör Kriminalvårdens verksamhet.

Vetenskapliga rådets medlemmar

Gerhard Andersson - Är professor i klinisk psykologi, psykoterapeut samt psykolog och är verksam vid Linköpings universitet och Karolinska institutet, Stockholm.

Peter Andiné - Docent i rättspsykiatri och universitetslektor vid Göteborgs universitet och forskningsaktiv inom CELAM.

Bengt-Åke Armelius – Professor emeritus i klinisk psykologi samt legitimerad psykoterapeut. Verksam vid institutionen för psykologi vid Umeå universitet.

Claudia Fahlke – Professor i psykologi. Verksam vid beroendekliniken vid Sahlgrenska universitetsjukhuset.

Johan Franck – Verksamhetschef vid Beroendecentrum Stockholm samt professor i psykiatri, Karolinska institutet.

Jan Hallenberg - Professor i statsvetenskap och är verksam vid Försvarshögskolan i Stockholm.

Anna Hollander – Professor i rättsvetenskap med inriktning socialt arbete. Verkar vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet.

Paul Lichtenstein – Professor i genetisk epidemiologi vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska institutet i Stockholm.

Nils Lindefors – Professor i psykiatri vid Karolinska institutet och verksamhetschef vid Psykiatri sydväst vid Karolinska institutet.

Lennart Melin - Professor EMERITUS i klinisk psykologi. Verksam vid Uppsala universitet.

Fred Nyberg – Professor i beroendeforskning. Verksam vid Uppsala universitet.

Bo Runeson – Professor i psykiatri, särskilt suicidiologi på institutionen för klinisk neurovetenskap på sektionen för psykiatri vid Karolinska institutet. Överläkare vid S:t Görans sjukhus.

Knut Sundell – Docent i psykologi och chef för enheten för kunskapsutveckling på Socialstyrelsen.

Kerstin Svensson – Professor i socialt arbete. Verksam vid Lunds universitet.

Ingemar Thiblin – Professor i rättsmedicin och verksam vid institutionen för kirurgiska vetenskaper vid Uppsala universitet. Överläkare på Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska avdelning i Uppsala.

Eva Tiby - Är professor i Kriminologi och verksam vid Stockholms universitet, Kriminologiska institutionen. Undervisar främst i ämnena viktimologi, metod.

Agneta Öjehagen – Socionom, legitimerad psykoterapeut och professor i psykosocial forskning. Verksam vid avdelningen för psykiatri vid institutionen för kliniska vetenskaper i Lund.

Bilder på Vetenskapliga rådet.

Kriminalvårdens interna referensgrupp

Referensgruppens uppgift är att: Bedöma projektförslagens relevans för Kriminalvårdens verksamhet samt projektens eventuella belastning på Kriminalvårdens verksamhet.

Den interna referensgruppen består av representanter för Kriminalvårdens olika verksamhetsgrenar.

Referensgruppens medlemmar

Per Björkgren - anstaltschef verksamhetsområde Göteborg Syd; anstalterna Högsbo och Sagsjön.

Mikael Hurtig – HR-expert personalutbildning, Kriminalvårdens huvudkontor.

Eva Jonsson - koordinator region Öst.

Martin Klaar - utbildningschef HR utbildningsenheten.

Monica Klingström - verksamhetsutvecklare region Syd stab.

Martin Lardén - enhetschef Frivården behandlingsprogram.

Maria Hägerstrand - är vårdutvecklare på Anstalt/häkte, Kriminalvårdens huvudkontor.

Bilder på referensgruppen.

Vill du veta mer?

Ring växeln 077-228 08 00 - fråga efter enheten för forskning och utvärdering.

E-post: hk.fou@kriminalvarden.se