Kriminalvården

Statistik och fakta

Här hittar du statistik och fakta om häkte, anstalt, frivård och återfall. 1 oktober används som årlig mättidpunkt för att statistiken så långt det är möjligt ska ge en representativ bild av den dagliga verksamheten och inte spegla förhållanden under semester och storhelger. För anstalt och häkte tittar man på ett tvärsnitt. För frivård tittar man istället på påbörjade verkställigheter under året.

Häkte

Här hittar du statistik på hur många män respektive kvinnor som är inskrivna i svenska häkten. Du kan också se hur många av dem som har restriktioner och inte får vistas med andra häktade.

Statistik och fakta om häkte

Anstalt

Här hittar du statistik över hur många klienter Sveriges anstalter har, samt statistik på klienternas kön, ålder, huvudbrott, strafftider, sysselsättning på anstalten, behandlingsprogram, missbruk och eventuella rymningar.

Statistik och fakta om anstalt

Frivård

Här hittar du statistik på hur många som har påbörjat en frivårdsverkställighet eller har dömts till skyddstillsyn, villkorlig dom med samhällstjänst, blivit villkorligt frigivna från fängelse eller har fotboja istället för fängelsestraff.

Statistik och fakta om frivård

Återfall

Här hittar du statistik på hur stor andel av klienterna som återfaller i brott inom tre år. Du kan också se hur gamla de är, hur långa strafftider de har och hur många av dem som återfaller till samma huvudbrott.

Statistik och fakta om återfall

Databas för statistik

Den senaste statistiken från Kriminalvården. Här redovisas månatlig och årlig statistik rörande verksamheten för anstalt, häkte, frivård och transporttjänst.

Till statistikportalen