Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Anstalt

Den 1 oktober 2017 fanns 4 148 inskrivna i Sveriges anstalter, varav 94 % var män och 6 % kvinnor. Det vanligast förekommande huvudbrottet för inskrivna i anstalt den 1 oktober 2017 var våldsbrott följt av narkotikabrott/smuggling.

       

Antal intagna

1 oktober 2017 var totalt 4148 intagna på någon av Kriminalvårdens anstalter. Av dem var 94% män och 6% kvinnor. 

Ålder

1 oktober 2017 var 19% av de 4 148 intagna på Kriminalvårdens anstalter mellan 25-29 år.

Huvudbrott

Våldsbrott 31 % följt av Narkotikabrott/smuggling 26 % var 1 oktober 2017 de vanligaste huvudbrotten på anstalt. 

 

Strafftider

1 oktober 2017 så avtjänade 144 intagna en livstidsdom på någon av Kriminalvårdens anstalter. Störst antal intagna (27%) hade en strafftid på 2-4 år.

Sysselsättning

De intagnas sysselsättning är fördelad utifrån hur många timmar de har varit i sysselsättning under 2017. Exempel:  36% av den utnyttjade tiden har lagts i anstalternas arbetsdrift. 

Behandlingsprogram

Av de 7 958 intagna som avslutade sin tid på anstalt under 2017, så har 22 % av dessa deltagit i något av Kriminalvårdens behandlingsprogram under sin verkställighet.

Rymningar och avvikelser

En direktrymning innebär att en intagen, i säkerhetsklass 1 eller 2, avviker från området utan tillstånd. 

Under 2017 skedde en direktrymning från anstalt och det inträffade 24 direktavvikelser. En direktavvikelse är en avvikelse från en säkerhetsklass 3-anstalt. 

Missbruk

Av 4 148 intagna på anstalt 1 oktober 2017 hade 2 379 intagna någon missbruksproblematik.  Vanligast var narkotikamissbruk 31 %. 

Förklaringar brottstyper

Brottstyp Förklaringar
Huvudbrott  Det brott som har det strängaste straffet i straffskalan om klienten är dömd för flera.
Våldsbrott  Brott mot frid och hälsa. Dråp. Grov misshandel. Misshandel. Mord. Övrigt våldsbrott.
Tillgreppsbrott Grov stöld. Motorfordonstillgrepp. Stöld. Övrigt Tillgreppsbrott.Tillgreppsbrott - Grov stöld. Motorfordonstillgrepp. Stöld. Övrigt Tillgreppsbrott.
Rån Rån. Grovt rån.
Bedrägeri, förskingring, borgenärsbrott Bedrägeri, även grovt. Förskingring m.m. Gäldenärsbrott. Häleri. Övrigt bedrägeri och annan oredlighet.
Brott mot allmänhet och stat Allmänfarliga brott. Brott mot allmän ordning. Förfalskningsbrott. Mened m.m. Våld, hot mot tjänsteman. Övrigt brott mot allmän verksamhet. Övrigt brott mot allmänhet och stat.
Trafikbrott Övrigt trafikbrott, ej rattfylleri.
Rattfylleri Grovt rattfylleri. Rattfylleri.
Narkotikabrott/smuggling Grovt narkotikabrott. Brott mot varusmugglingslagen/smugglingslagen. Övrigt brott mot narkotikastrafflagen.
Övriga Brott mot lagen om tillverkning av/handel med drycker/alkohollagen. Skadegörelse. Skattestrafflagen. Utlänningslagen. Vapenlagen. Övrigt.