Kriminalvården

Anstalt

Den 1 oktober 2018 fanns 4 393 inskrivna på Sveriges anstalter, varav 94 % män och 6 % kvinnor. Det vanligast förekommande huvudbrottet för inskrivna på anstalt den 1 oktober 2018 var våldsbrott följt av narkotikabrott/smuggling.

       

Antal intagna

1 oktober 2018 var totalt 4 393 intagna på någon av Kriminalvårdens anstalter. Av dem var 94% män och 6% kvinnor. 

Ålder

1 oktober 2018 var 18% av de 4 393 intagna på Kriminalvårdens anstalter mellan 25-29 år.

Huvudbrott

Våldsbrott 32 % följt av Narkotikabrott/smuggling 28 % var 1 oktober 2018 de vanligaste huvudbrotten på anstalt. 

 

Strafftider

1 oktober 2018 avtjänade 154 intagna en livstidsdom på någon av Kriminalvårdens anstalter. Störst antal intagna (29%) hade en strafftid på 2-4 år. 

Sysselsättning

De intagnas sysselsättning är fördelad utifrån hur många timmar de har varit i sysselsättning under 2018. Exempel:  36% av den utnyttjade tiden har lagts i anstalternas arbetsdrift. 

Behandlingsprogram

Av de 6 280 intagna som avslutade sin tid på anstalt under 2018 och hade medel eller hög risk för återfall i brott, så har 24 % av dessa deltagit i något av Kriminalvårdens behandlingsprogram under sin verkställighet.

Rymningar och avvikelser

En direktrymning innebär att en intagen, i säkerhetsklass 1 eller 2, avviker från området utan tillstånd. 

Under 2018 skedde en direktrymning från anstalt och det inträffade 31 direktavvikelser. En direktavvikelse är en avvikelse från en säkerhetsklass 3-anstalt. 

Missbruk

Av 4 393 intagna på anstalt 1 oktober 2018 hade 2 530 intagna någon missbruksproblematik.  Vanligast var narkotikamissbruk 34 %.

Förklaringar huvudbrott

Detta är en sammanställning av de brottstyper som ingår i respektive huvudbrottskategori. 

Brottstyp Förklaringar
Våldsbrott  Brott mot frid och hälsa. Dråp. Grov misshandel. Misshandel. Mord. Övrigt våldsbrott.
Tillgreppsbrott Grov stöld. Motorfordonstillgrepp. Stöld. Övrigt Tillgreppsbrott.Tillgreppsbrott - Grov stöld. Motorfordonstillgrepp. Stöld. Övrigt Tillgreppsbrott.
Rån Rån. Grovt rån.
Bedrägeri, förskingring, borgenärsbrott Bedrägeri, även grovt. Förskingring m.m. Gäldenärsbrott. Häleri. Övrigt bedrägeri och annan oredlighet.
Brott mot allmänhet och stat Allmänfarliga brott. Brott mot allmän ordning. Förfalskningsbrott. Mened m.m. Våld, hot mot tjänsteman. Övrigt brott mot allmän verksamhet. Övrigt brott mot allmänhet och stat.
Trafikbrott Övrigt trafikbrott, ej rattfylleri.
Rattfylleri Grovt rattfylleri. Rattfylleri.
Narkotikabrott/smuggling Grovt narkotikabrott. Brott mot varusmugglingslagen/smugglingslagen. Övrigt brott mot narkotikastrafflagen.
Övriga Brott mot lagen om tillverkning av/handel med drycker/alkohollagen. Skadegörelse. Skattestrafflagen. Utlänningslagen. Vapenlagen. Brott mot totalförsvarsplikten. Övrigt.