Anstalt

Den 1 oktober 2020 fanns 5 276 intagna med en pågående fängelseverkställighet, varav 94 % män och 6 % kvinnor. Det vanligast förekommande huvudbrottet bland dessa var våldsbrott följt av narkotikabrott/smuggling.

 

Namnändringar på mått för fängelseverkställigheter 

I januari 2021 gjorde Kriminalvården namnändringar på mått för fängelseverkställigheter. Ändringarna innebär följande:

  • Nyintagna på anstalt byter namn till påbörjade fängelseverkställigheter
  • Avgångar från anstalt byter namn till avslutade fängelseverkställigheter
  • Inskrivna på anstalt byter namn till pågående fängelseverkställigheter

 

Antal intagna

Den 1 oktober 2020 hade Kriminalvården totalt 5 276 intagna med en pågående fängelseverkställighet. Av dem var 94% män och 6% kvinnor.

Pågående fängelseverkställigheter efter kön
Kön % Antal
Kvinnor 6% 311
Män 94% 4965

Ålder

1 oktober 2020 var 19 procent av de 5 276 intagna mellan 25-29 år.

Antal pågående fängelseverkställigheter efter ålder
Ålder Antal
15-19 69
20-24 982
25-29 1001
30-34 833
35-39 704
40-44 503
45-49 386
50-54 303
55-59 231
60-64 143
65< 121

Huvudbrott

Våldsbrott 31 % följt av narkotikabrott/smuggling 27 % var de vanligaste huvudbrotten bland de intagna som hade en pågående fängelseverkställighet den 1 oktober 2020.

 

Pågående fängelseverkställigheter efter huvudbrott
Huvudbrott % Antal
Bedrägeri, förskingring, borgenärsbrott 4% 220
Våldsbrott 31% 1649
Narkotikabrott/smuggling 27% 1450
Rattfylleri 1% 63
Rån 9% 477
Sexualbrott 11% 593
Tillgreppsbrott 5% 249
Trafikbrott, ej rattfylleri 0% 24
Övrigt 8% 408
Brott mot allmänhet och stat 3% 143

Strafftider

1 oktober 2020 avtjänade 152 intagna en livstidsdom. Störst antal intagna (32 %) hade en strafftid som var mellan minst två år och under fyra år. 

Antal pågående fängelseverkställigheter efter strafftid (T)
Strafftid Antal
T<=2 mån 200
2 mån<T<=6 mån 319
6 mån<T<=1 år 462
1 år<T<2 år 723
2 år<=T<4 år 1694
4 år<=T<10 år 1299
T>=10 år (inkl. livstid) 579

Sysselsättning

De intagnas tid i sysselsättning är fördelad utifrån hur många timmar de har varit i sysselsättning under 2020. Exempel: 35% av den utnyttjade tiden har lagts i anstalternas arbetsdrift. 

Utnyttjad tid av sysselsättning i anstalt
Sysselsättning % Antal timmar
Vuxenutbildning 12% 674 772
Arbetsdrift 35% 1 999 450
Service 23% 1 280 286
Behandlingsprogram 4% 241 674
Annan strukturerad verksamhet 23% 1 280 632
Annan betald verksamhet 3% 158 974
Frigång 0% 1 172

Behandlingsprogram

Av de 6 369 fängelseverkställigheter som avslutades under 2020 där de intagna hade medel eller hög risk för återfall i brott, så har 26 % av dessa deltagit i något av Kriminalvårdens behandlingsprogram under sin verkställighet.

Andel som deltagit i något behandlingsprogram
Deltagit/Ej deltagit Andel
Inte deltagit 74%
Deltagit 26%

Rymningar och avvikelser

En direktrymning innebär att en intagen, i säkerhetsklass 1 eller 2, avviker från området utan tillstånd. 

Under 2020 skedde ingen direktrymning från anstalt och det inträffade 46 direktavvikelser. En direktavvikelse är en avvikelse från en säkerhetsklass 3-anstalt. 

Antal direktrymningar och direktavvikelser från anstalt
Direktrymningar 0
Direktavvikelser 46

Missbruk

Av 5 276 intagna med pågående fängelseverkställighet 1 oktober 2020 hade 3 084 intagna någon missbruksproblematik.  Vanligast var narkotikamissbruk 36 %.

Pågående fängelseverkställigheter efter missbruk
Typ av missbruk % Antal
Alkohol 6% 330
Narkotika 36% 1921
Blandmissbruk 16% 833
Inget missbruk 29% 1519
Uppgift saknas 13% 673

Förklaringar huvudbrott

Detta är en sammanställning av de brottstyper som ingår i respektive huvudbrottskategori. 

Brottstyp Förklaringar
Våldsbrott  Brott mot frid och hälsa. Dråp. Grov misshandel. Misshandel. Mord. Övrigt våldsbrott.
Tillgreppsbrott Grov stöld. Motorfordonstillgrepp. Stöld. Övrigt Tillgreppsbrott.Tillgreppsbrott - Grov stöld. Motorfordonstillgrepp. Stöld. Övrigt Tillgreppsbrott.
Rån Rån. Grovt rån.
Bedrägeri, förskingring, borgenärsbrott Bedrägeri, även grovt. Förskingring m.m. Gäldenärsbrott. Häleri. Övrigt bedrägeri och annan oredlighet.
Brott mot allmänhet och stat Allmänfarliga brott. Brott mot allmän ordning. Förfalskningsbrott. Mened m.m. Våld, hot mot tjänsteman. Övrigt brott mot allmän verksamhet. Övrigt brott mot allmänhet och stat.
Trafikbrott Övrigt trafikbrott, ej rattfylleri.
Rattfylleri Grovt rattfylleri. Rattfylleri.
Narkotikabrott/smuggling Grovt narkotikabrott. Brott mot varusmugglingslagen/smugglingslagen. Övrigt brott mot narkotikastrafflagen.
Övriga Brott mot lagen om tillverkning av/handel med drycker/alkohollagen. Skadegörelse. Skattestrafflagen. Utlänningslagen. Vapenlagen. Brott mot totalförsvarsplikten. Övrigt.