Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Återfall

Allt färre av de klienter som lämnar Kriminalvården återfaller i brott som ger fängelse eller frivård. Sedan 2000-talets början har återfallen minskat med cirka 10 procentenheter. Av klienterna som frigavs från fängelse eller påbörjade verkställighet i frivård 1999 kom 42 procent tillbaka till Kriminalvården inom tre år. Av klienterna som följdes från 2013 återföll 29 procent.

Återfall i brott

Andel återfall i brott inom tre år efter avgång eller påbörjad verkställighet inom frivård 1994-2013. Sedan 2000-talets början har återfallen minskat med cirka 10 procentenheter.

Till återfall räknar Kriminalvården brott som begås inom tre år efter avslutad anstaltsverkställighet eller påbörjad frivårdsverkställighet och där klienten genom lagakraftvunnen dom döms till en ny kriminalvårdspåföljd.

 År
 Andel
1994
39%
1995
39%
1996 40%
1997 39%
1998 41%
1999 42%
2000 40%
2001 40%
2002 38%
2003 37%
2004 37%
2005 37%
2006 36%
2007 36%
2008 34%
2009 33%
2010 32%
2011 31%
2012 29%
2013 29%

Påföljder

Andel återfall i brott inom tre år efter avgång från anstalt, eller påbörjad verkställighet i frivård mellan 2003-2013, mätt efter påföljd.  

 År Anstalt Skyddstillsyn Villkorlig dom med samhällstjänst

Fotboja (IÖV)

2005 50% 39% 8% 18%
2006 49% 39% 9% 18%
2007 49% 41% 9% 18%
2008 46% 39% 8% 18%
2009 45% 38% 8% 19%
2010 43% 37% 8% 18%
2011 42% 36% 7% 18%
2012 41% 33% 7% 18%
2013 40% 33% 8% 19%

Ålder

Andel återfall i brott inom tre år efter avgång, eller påbörjad frivårdsverkställighet mellan 2003-2013 efter ålder. 

Ålder 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
<29 40% 38% 39% 37% 37% 36% 35% 32% 32%
30-39 39% 37% 38% 35% 35% 33% 31% 31% 31%
40-49 37% 38% 37% 34% 32% 31% 29% 29% 30%
50< 22% 23% 24% 23% 22% 24% 21% 21% 21%

Huvudbrott

Återfallsutfall inom tre år efter avgång, från anstalt eller påbörjad verkställighet i frivård 2013. 

Huvudbrott Antal klienter

Ej återfall 

Andel ej återfall 

Återfall till samma huvudbrott

Andel återfall till samma huvudbrott

Återfall till annat huvudbrott

Andel återfall till annat huvudbrott

Våldsbrott 5 269 4 249 81% 357 7% 663  13%
Narkotikabrott/smuggling 4 492 2 756 61% 867 19% 869 19%
Rattfylleri, även grovt 3 341 2 936 88% 161 5% 244 7%
Tillgreppsbrott 2 825 1 494 53% 584 21% 747 26%
Brott mot allmänhet och stat 1575 1 041         66% 100 6% 434  28%
Sexualbrott 495 437 88% 15 3% 43 9%
Bedrägeri, förskingring, borgenärsbrott 1 066 755 71% 64 6% 247 23%
Trafikbrott, ej rattfylleri 696 305 44% 182  26%   209 30%
Rån, även grovt 652 344 53% 47 7% 261 40%
Övrigt 1 027 818 80% 44 4% 165 16%
Totalt 21 438 15 135 71% 2 421 11% 3 882 18%

Strafftider 

Andelen återfall i brott inom tre år efter avgång från anstalt eller påbörjad verkställighet i frivård 2003-2011, visat efter strafftid. 

Strafftider 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
<2 mån 42% 40% 41% 38% 40% 38% 40% 38% 39%
2-6 mån 58% 60% 58% 56% 57% 56% 54% 53% 49%
6 mån-1 år 57% 55% 54% 52% 48% 45% 42% 40% 41%
1-2 år 53% 52% 54% 53% 48% 43% 42% 38% 38%
>2 år 35% 29% 32% 31% 27% 27% 26% 27% 24%