Återfall

Allt färre av de klienter som lämnar Kriminalvården återfaller i brott som ger fängelse eller frivård. Sedan 2000-talets början har återfallen minskat med cirka 10 procentenheter. Av klienterna som avslutade en fängelseverkställighet eller påbörjade verkställighet i frivård 1999 kom 42 procent tillbaka till Kriminalvården inom tre år. Av klienterna som följdes från 2017 återföll 30 procent fram till 2020.

 

Namnändringar på mått för fängelseverkställigheter 

I januari 2021 gjorde Kriminalvården namnändringar på mått för fängelseverkställigheter. Ändringarna innebär följande:

  • Nyintagna på anstalt byter namn till påbörjade fängelseverkställigheter
  • Avgångar från anstalt byter namn till avslutade fängelseverkställigheter
  • Inskrivna på anstalt byter namn till pågående fängelseverkställigheter

 

Återfall i brott

Andel återfall i brott inom tre år efter avslutad fängelseverkställighet eller påbörjad verkställighet inom frivård 1994-2017. Sedan 2000-talets början har återfallen minskat med cirka 10 procentenheter.

Till återfall räknar Kriminalvården brott som begås inom tre år efter avslutad fängelseverkställighet eller påbörjad frivårdsverkställighet och där klienten genom lagakraftvunnen dom döms till en ny kriminalvårdspåföljd.

Andel återfall i brott
År Andel återfall
1994 39%
1995 39%
1996 40%
1997 39%
1998 41%
1999 42%
2000 40%
2001 40%
2002 38%
2003 37%
2004 37%
2005 37%
2006 36%
2007 36%
2008 34%
2009 33%
2010 32%
2011 31%
2012 29%
2013 29%
2014 30%
2015 29%
2016 30%
2017 30%

Påföljder

Andel återfall i brott inom tre år efter avslutad fängelseverkställighet, eller påbörjad verkställighet i frivård mellan 2009-2017, mätt efter typ av verkställighet. 

 

 

Andel återfall i brott efter typ av verkställighet
År Anstalt Skyddstillsyn Villkorlig dom med samhällstjänst Fotboja(IÖV)
2009 45 38 8 19
2010 43 37 8 18
2011 42 36 7 18
2012 41 33 7 18
2013 40 33 8 19
2014 40 35 7 17
2015 39 34 7 16
2016 39 35 6 17
2017 39 35 6 17

Ålder

Andel återfall i brott inom tre år efter avslutad fängelseverkställighet, eller påbörjad frivårdsverkställighet 2009-2017 efter ålder. 

 

Andel återfall i brott efter ålder
År -29 30-39 40-49 50-
2009 37 35 32 22
2010 36 33 31 24
2011 35 31 29 21
2012 32 31 29 21
2013 32 31 30 21
2014 34 32 29 22
2015 33 31 27 20
2016 34 33 27 19
2017 35 32 28 19

Huvudbrott

Återfallsutfall inom tre år efter avslutad fängelseverkställighet eller påbörjad verkställighet i frivård 2017 . 

Huvudbrott Andel ej återfall Andel återfall till samma huvudbrott Andel återfall till annat huvudbrott
Bedrägeri, förskingring, borgenärsbrott 74% 6% 20%
Brott mot allmänhet och stat 68% 3% 28%
Narkotikabrott/smuggling 60% 23% 17%
Rattfylleri, även grovt 91% 4% 5%
Rån, även grovt 55% 6% 39%
Sexualbrott 91% 2% 7%
Tillgreppsbrott 55% 21% 24%
Trafikbrott, ej rattfylleri 42% 30%   28%
Våldsbrott 80% 7% 13%
Övrigt 80% 4% 20%
Totalt 70% 13% 17%

 

Strafftider 

Andelen återfall i brott inom tre år efter avgång från anstalt 2009-2017, visat efter strafftid. 

 

Andel återfall i brott efter strafftid
År T<2mån 2-6 mån 6 mån-1 år 1-2 år >2 år
2009 40 57 48 48 27
2010 38 56 45 43 27
2011 40 54 42 42 26
2012 38 53 40 38 27
2013 39 49 41 38 24
2014 41 49 42 39 22
2015 38 49 39 41 23
2016 38 49 41 38 25
2017 39 47 41 36 23

Om återfall i brott

Återfall är när en person som dömts till ett straff begår ett nytt brott och döms till en ny påföljd. Här begränsas återfallen till de klienter som har avslutat en fängelseverkställighet eller påbörjat en verkställighet inom frivården, och sedan döms till en ny påföljd inom Kriminalvården. För att räknas som ett återfall ska både det nya brottet, och domen för detta brott, infalla inom en period på tre år från avslutad fängelseverkställighet eller påbörjad verställighet i frivård för det föregående brottet.  Domen ska ha fått laga kraft, alternativt att klienten har påbörjat sin verkställighet i Kriminalvården, under denna period för att räknas med.

I figuren nedan redovisas en tidslinje med de händelser som ska ske under uppföljningsperioden för att räknas som återfall. Observera att informationen är begränsad och har vissa avgränsningar, vilket medför att återfall som mått är något trubbigt. Det framgår till exempel inte om den som återfaller har begått många brott eller ett enstaka under uppföljningsperioden. Det framgår inte heller om brottet vid återfallet är lindrigare eller grövre jämfört med tidigare brott. Ett grovt brott räknas som ett återfall på samma sätt som ett mindre grovt brott.

För att följa återfall till Kriminalvården mäts hur många klienter som återkommer efter en tidigare verkställighet inom Kriminalvården. Uppföljningsperioden begränsas till tre år från starthändelsen som är den dag klienten avslutar en fängelseverkställighet eller påbörjar en verkställighet inom frivården. Det innebär att statistiken endast kan redovisas för starthändelser fram till 2017 med en uppföljningsperiod till och med 2020. Starthändelser som inföll under 2018 eller senare kan därför inte följas upp ännu eftersom uppföljningsperioden fortfarande pågår.

Illustration