Frivård

Frivården övervakar klienter som döms till skyddstillsyn, ungdomsövervakning, klienter som blir villkorligt frigivna och klienter som har fotboja istället för en fängelseverkställighet. Här räknas påbörjade verkställigheter under ett visst år. Narkotikabrott/smuggling var det vanligaste huvudbrottet för dem som påbörjat skyddstillsyn under 2020.

Hitta rätt statistik

Ungdomsövervakning är en ny påföljd för unga från 15 års ålder som begår brott. Den 1 januari 2021 trädde den nya lagen i kraft. När Kriminalvården har statistik att presentera kommer den att finnas här.

Här hittar du mer information om:

 

Frivårdens påföljder

Under 2020 påbörjade 10 250 klienter en påföljd inom frivården. 

Antal påbörjade verkställigheter i frivård
Verkställighet Antal
Skyddstillsyn 5983
Villkorlig dom m. samhällstjänst 2645
Fotboja (IÖV) 1622

Skyddstillsyn

Av de 5 983 klienter som påbörjade skyddstillsyn under 2020 så var 16 % kvinnor och 84 % män. De flesta av klienterna var mellan 20-29 år gamla. Det vanligaste huvudbrottet bland klienterna var narkotikabrott/smuggling.

Andel påbörjade skyddstillsyn efter kön
Kön % Antal
Kvinnor 16% 957
Män 84% 5026
Antal påbörjade skyddstillsyn efter ålder
Ålder Antal
15-19 552
20-24 1222
25-29 1041
30-34 823
35-39 675
40-44 476
45-49 397
50-54 335
55-59 231
60-64 131
65< 100
Andel påbörjade skyddstillsyn efter huvudbrott
Huvudbrott % Antal
Bedrägeri, förskingring, borgenärsbrott 4% 256
Brott mot allmänhet och stat 5% 287
Narkotikabrott/smuggling 45% 2690
Rattfylleri, även grovt 8% 452
Rån, även grovt 3% 159
Sexualbrott 2% 123
Tillgreppsbrott 11% 675
Trafikbrott, ej rattfylleri 1% 52
Våldsbrott 15% 899
Övrigt 7% 390

Villkorlig dom med samhällstjänst

Under 2020 påbörjade 2 645 klienter en villkorlig dom med samhällstjänst inom frivården. 12 % var kvinnor och 88 % var män. De flesta var mellan 20-29 år och det vanligaste huvudbrottet var våldsbrott. 

Andel påbörjade villkorlig dom med samhällstjänst efter kön
Kön % Antal
Kvinnor 12% 327
Män 88% 2318
Antal påbörjade villkorlig dom med samhällstjänst efter ålder
Ålder Antal
15-19 69
20-24 430
25-29 434
30-34 338
35-39 307
40-44 268
45-49 227
50-54 196
55-59 165
60-64 108
65< 103
Andel påbörjade villkorlig dom med samhällstjänst efter huvudbrott
Huvudbrott % Antal
Bedrägeri, förskingring, borgenärsbrott 5% 130
Brott mot allmänhet och stat 7% 194
Narkotikabrott/smuggling 20% 542
Rattfylleri 24% 643
Rån, även grovt 0% 5
Sexualbrott 1% 39
Tillgreppsbrott 1% 38
Trafikbrott, ej rattfylleri 1% 30
Våldsbrott 34% 910
Övrigt 4% 114

Fotboja (IÖV)

Under 2020 påbörjade 1 622 klienter intensivövervakning med elektronisk kontroll (IÖV), även kallat fotboja. Av dessa var 17 % kvinnor och 83 % män. Det vanligaste huvudbrottet var rattfylleri. 

Andel påbörjade IÖV efter kön
Kön % Antal
Kvinnor 17% 268
Män 83% 1354
Antal påbörjade IÖV efter ålder
Ålder Antal
15-19 9
20-24 159
25-29 234
30-34 185
35-39 174
40-44 174
45-49 174
50-54 175
55-59 141
60-64 102
65< 95
Andel påbörjade IÖV efter huvudbrott
Huvudbrott % Antal
Bedrägeri, förskingring, borgenärsbrott 2% 38
Brott mot allmänhet och stat 4% 61
Narkotikabrott/smuggling 20% 332
Rattfylleri 48% 778
Rån, även grovt 0% 2
Sexualbrott 1% 14
Tillgreppsbrott 4% 61
Trafikbrott, ej rattfylleri 6% 92
Våldsbrott 9% 154
Övrigt 6% 90

Villkorlig frigivning med övervakning

Under 2020 påbörjade 5 274 klienter en villkorlig frigivning inom frivården. Av dem var 7 % kvinnor och 93 % män. Den största andelen var mellan 25-29 år gamla. De vanligaste huvudbrotten var narkotikabrott/smuggling och våldsbrott. 

Andel påbörjade villkorliga frigivningar efter kön
Kön % Antal
Kvinnor 7% 345
Män 93% 4929
Antal påbörjade villkorliga frigivningar efter ålder
Ålder Antal
15-19 62
20-24 925
25-29 1043
30-34 856
35-39 747
40-44 514
45-49 368
50-54 340
55-59 211
60-64 128
65< 80
Andel påbörjade villkorliga frigivningar efter huvudbrott
Huvudbrott % Antal
Bedrägeri, förskingring, borgenärsbrott 4% 232
Brott mot allmänhet och stat 4% 200
Narkotikabrott/smuggling 36% 1883
Rattfylleri, även grovt 2% 127
Rån, även grovt 7% 343
Sexualbrott 6% 307
Tillgreppsbrott 11% 595
Trafikbrott, ej rattfylleri 2% 86
Våldsbrott 21% 1089
Övrigt 8% 412

Förklaringar huvudbrott

Detta är en sammanställning av de brottstyper som ingår i respektive huvudbrottskategori. 

Brottstyp Förklaringar
Våldsbrott  Brott mot frid och hälsa. Dråp. Grov misshandel. Misshandel. Mord. Övrigt våldsbrott.
Tillgreppsbrott Grov stöld. Motorfordonstillgrepp. Stöld. Övrigt Tillgreppsbrott.Tillgreppsbrott - Grov stöld. Motorfordonstillgrepp. Stöld. Övrigt Tillgreppsbrott.
Rån Rån. Grovt rån.
Bedrägeri, förskingring, borgenärsbrott Bedrägeri, även grovt. Förskingring m.m. Gäldenärsbrott. Häleri. Övrigt bedrägeri och annan oredlighet.
Brott mot allmänhet och stat Allmänfarliga brott. Brott mot allmän ordning. Förfalskningsbrott. Mened m.m. Våld, hot mot tjänsteman. Övrigt brott mot allmän verksamhet. Övrigt brott mot allmänhet och stat.
Trafikbrott Övrigt trafikbrott, ej rattfylleri.
Rattfylleri Grovt rattfylleri. Rattfylleri.
Narkotikabrott/smuggling Grovt narkotikabrott. Brott mot varusmugglingslagen/smugglingslagen. Övrigt brott mot narkotikastrafflagen.
Övriga Brott mot lagen om tillverkning av/handel med drycker/alkohollagen. Skadegörelse. Skattestrafflagen. Utlänningslagen. Vapenlagen. Brott mot totalförsvarsplikten. Övrigt.