Frivård

Frivården övervakar klienter som döms till skyddstillsyn, klienter som blir villkorligt frigivna från fängelse och klienter som har fotboja istället för fängelsestraff. Här räknas påbörjade verkställigheter under ett visst år. Narkotikabrott/smuggling var det vanligaste huvudbrottet för dem som påbörjat skyddstillsyn under 2019.

Frivårdens påföljder

Under 2019 påbörjade 10 807 klienter en påföljd inom frivården. 

Skyddstillsyn

Av de 6 220 klienter som påbörjade skyddstillsyn under 2019 så var 15 % kvinnor och 85 % män. De flesta av klienterna var mellan 20-29 år gamla. Det vanligaste huvudbrottet bland klienterna var narkotikabrott/smuggling.

Villkorlig dom med samhällstjänst

Under 2019 påbörjade 2 978 klienter en villkorlig dom med samhällstjänst inom frivården. 13 % var kvinnor och 87 % var män. De flesta var mellan 20-24 år och det vanligaste huvudbrottet var våldsbrott. 

Fotboja (IÖV)

Under 2019 påbörjade 1 609 klienter intensivövervakning med elektronisk kontroll (IÖV), även kallat fotboja. Av dessa var 16 % kvinnor och 84 % män. Det vanligaste huvudbrottet var rattfylleri. 

Villkorlig frigivning

Under 2019 påbörjade 3 681 klienter en villkorlig frigivning inom frivården. Av dem var 6 % kvinnor och 94 % män. Den största andelen var mellan 25-29 år gamla. De vanligaste huvudbrotten var narkotikabrott/smuggling och våldsbrott. 

Förklaringar brottstyper

Huvudbrott Det brott som har det strängaste straffet i straffskalan om klienten är dömd för flera.

Brottstyp Förklaringar
Våldsbrott  Brott mot frid och hälsa. Dråp. Grov misshandel. Misshandel. Mord. Övrigt våldsbrott.
Tillgreppsbrott Grov stöld. Motorfordonstillgrepp. Stöld. Övrigt Tillgreppsbrott.Tillgreppsbrott - Grov stöld. Motorfordonstillgrepp. Stöld. Övrigt Tillgreppsbrott.
Rån Rån. Grovt rån.
Bedrägeri, förskingring, borgenärsbrott Bedrägeri, även grovt. Förskingring m.m. Gäldenärsbrott. Häleri. Övrigt bedrägeri och annan oredlighet.
Brott mot allmänhet och stat Allmänfarliga brott. Brott mot allmän ordning. Förfalskningsbrott. Mened m.m. Våld, hot mot tjänsteman. Övrigt brott mot allmän verksamhet. Övrigt brott mot allmänhet och stat.
Trafikbrott Övrigt trafikbrott, ej rattfylleri.
Rattfylleri Grovt rattfylleri. Rattfylleri.
Narkotikabrott/smuggling Grovt narkotikabrott. Brott mot varusmugglingslagen/smugglingslagen. Övrigt brott mot narkotikastrafflagen.
Övriga Brott mot lagen om tillverkning av/handel med drycker/alkohollagen. Skadegörelse. Skattestrafflagen. Utlänningslagen. Vapenlagen. Brott mot totalförsvarsplikten. Övrigt.