Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Frivård

Frivården övervakar klienter som döms till skyddstillsyn, klienter som blir villkorligt frigivna från fängelse och klienter som har fotboja istället för fängelsestraff. Här räknas påbörjade verkställigheter under ett visst år. Narkotikabrott/smuggling följt av våldsbrott var de vanligaste huvudbrotten för dem som påbörjat skyddstillsyn under 2016.

Frivårdens påföljder

Under 2016 påbörjade 10 980 klienter en påföljd inom frivården. 

Skyddstillsyn

Av de 5 801 klienter som påbörjade skyddstillsyn under 2016 så var 4 847 män och 954 kvinnor. De flesta av klienterna var mellan 20-24 år gamla. Vanligaste huvudbrottet bland klienterna var narkotikabrott/smuggling. 


Villkorlig dom med samhällstjänst

Under 2016 så påbörjade 3 362 klienter en villkorlig dom med samhällstjänst inom frivården. 2 925 var män och 437 kvinnor. De flesta var mellan 20-24 år och det vanligaste huvudbrottet var våldsbrott. 

Fotboja

Under 2016 så påbörjade 1 817 klienter intensivövervakning med elektronisk kontroll (IÖV), även kallat fotboja. Av dessa så var 1 588 män och 229 kvinnor. Det vanligaste huvudbrottet var rattfylleri. 

Villkorlig frigivning

Under 2016 så påbörjade 3 637 klienter en villkorlig frigivning med övervakning inom frivården. Av dem så var 3 419 män och 218 kvinnor. Den största andelen var mellan 25-29 år gamla. De vanligaste huvudbrotten var narkotikabrott/smuggling och våldsbrott. 

 

Frivårdsklienternas sysselsättning

De flesta frivårdsklienter var den 1 oktober 2016 arbetslösa. I tvärsnittet ingår villkorligt frigivna med övervakning samt klienter med skyddstillsyn och övervakning. 

 

Förklaringar brottstyper

Brottstyp Förklaringar
Huvudbrott  Det brott som har det strängaste straffet i straffskalan om klienten är dömd för flera.
Våldsbrott  Brott mot frid och hälsa. Dråp. Grov misshandel. Misshandel. Mord. Övrigt våldsbrott.
Tillgreppsbrott Grov stöld. Motorfordonstillgrepp. Stöld. Övrigt Tillgreppsbrott.Tillgreppsbrott - Grov stöld. Motorfordonstillgrepp. Stöld. Övrigt Tillgreppsbrott.
Rån Rån. Grovt rån.
Bedrägeri, förskingring, borgenärsbrott Bedrägeri, även grovt. Förskingring m.m. Gäldenärsbrott. Häleri. Övrigt bedrägeri och annan oredlighet.
Brott mot allmänhet och stat Allmänfarliga brott. Brott mot allmän ordning. Förfalskningsbrott. Mened m.m. Våld, hot mot tjänsteman. Övrigt brott mot allmän verksamhet. Övrigt brott mot allmänhet och stat.
Trafikbrott Övrigt trafikbrott, ej rattfylleri.
Rattfylleri Grovt rattfylleri. Rattfylleri.
Narkotikabrott/smuggling Grovt narkotikabrott. Brott mot varusmugglingslagen/smugglingslagen. Övrigt brott mot narkotikastrafflagen.
Övriga Brott mot lagen om tillverkning av/handel med drycker/alkohollagen. Skadegörelse. Skattestrafflagen. Utlänningslagen. Vapenlagen. Övrigt.