Frivård

Frivården övervakar klienter som döms till skyddstillsyn, klienter som blir villkorligt frigivna och klienter som har fotboja istället för en fängelseverkställighet. Här räknas påbörjade verkställigheter under ett visst år. Narkotikabrott/smuggling var det vanligaste huvudbrottet för dem som påbörjat skyddstillsyn under 2020.

Frivårdens påföljder

Under 2020 påbörjade 10 250 klienter en påföljd inom frivården. 

Antal påbörjade verkställigheter i frivård
Verkställighet Antal
Verkställighet Skyddstillsyn 5983
Verkställighet Villkorlig dom m. samhällstjänst 2645
Verkställighet Fotboja (IÖV) 1622

Skyddstillsyn

Av de 5 983 klienter som påbörjade skyddstillsyn under 2020 så var 16 % kvinnor och 84 % män. De flesta av klienterna var mellan 20-29 år gamla. Det vanligaste huvudbrottet bland klienterna var narkotikabrott/smuggling.

Andel påbörjade skyddstillsyn efter kön
Kön % Antal
Kön % Kvinnor 16% 957
Kön % Män 84% 5026
Antal påbörjade skyddstillsyn efter ålder
Ålder Antal
Ålder 15-19 552
Ålder 20-24 1222
Ålder 25-29 1041
Ålder 30-34 823
Ålder 35-39 675
Ålder 40-44 476
Ålder 45-49 397
Ålder 50-54 335
Ålder 55-59 231
Ålder 60-64 131
Ålder 65< 100
Andel påbörjade skyddstillsyn efter huvudbrott
Huvudbrott % Antal
Huvudbrott % Bedrägeri, förskingring, borgenärsbrott 4% 256
Huvudbrott % Brott mot allmänhet och stat 5% 287
Huvudbrott % Narkotikabrott/smuggling 45% 2690
Huvudbrott % Rattfylleri, även grovt 8% 452
Huvudbrott % Rån, även grovt 3% 159
Huvudbrott % Sexualbrott 2% 123
Huvudbrott % Tillgreppsbrott 11% 675
Huvudbrott % Trafikbrott, ej rattfylleri 1% 52
Huvudbrott % Våldsbrott 15% 899
Huvudbrott % Övrigt 7% 390

Villkorlig dom med samhällstjänst

Under 2020 påbörjade 2 645 klienter en villkorlig dom med samhällstjänst inom frivården. 12 % var kvinnor och 88 % var män. De flesta var mellan 20-29 år och det vanligaste huvudbrottet var våldsbrott. 

Andel påbörjade villkorlig dom med samhällstjänst efter kön
Kön % Antal
Kön % Kvinnor 12% 327
Kön % Män 88% 2318
Antal påbörjade villkorlig dom med samhällstjänst efter ålder
Ålder Antal
Ålder 15-19 69
Ålder 20-24 430
Ålder 25-29 434
Ålder 30-34 338
Ålder 35-39 307
Ålder 40-44 268
Ålder 45-49 227
Ålder 50-54 196
Ålder 55-59 165
Ålder 60-64 108
Ålder 65< 103
Andel påbörjade villkorlig dom med samhällstjänst efter huvudbrott
Huvudbrott % Antal
Huvudbrott % Bedrägeri, förskingring, borgenärsbrott 5% 130
Huvudbrott % Brott mot allmänhet och stat 7% 194
Huvudbrott % Narkotikabrott/smuggling 20% 542
Huvudbrott % Rattfylleri 24% 643
Huvudbrott % Rån, även grovt 0% 5
Huvudbrott % Sexualbrott 1% 39
Huvudbrott % Tillgreppsbrott 1% 38
Huvudbrott % Trafikbrott, ej rattfylleri 1% 30
Huvudbrott % Våldsbrott 34% 910
Huvudbrott % Övrigt 4% 114

Fotboja (IÖV)

Under 2020 påbörjade 1 622 klienter intensivövervakning med elektronisk kontroll (IÖV), även kallat fotboja. Av dessa var 17 % kvinnor och 83 % män. Det vanligaste huvudbrottet var rattfylleri. 

Andel påbörjade IÖV efter kön
Kön % Antal
Kön % Kvinnor 17% 268
Kön % Män 83% 1354
Antal påbörjade IÖV efter ålder
Ålder Antal
Ålder 15-19 9
Ålder 20-24 159
Ålder 25-29 234
Ålder 30-34 185
Ålder 35-39 174
Ålder 40-44 174
Ålder 45-49 174
Ålder 50-54 175
Ålder 55-59 141
Ålder 60-64 102
Ålder 65< 95
Andel påbörjade IÖV efter huvudbrott
Huvudbrott % Antal
Huvudbrott % Bedrägeri, förskingring, borgenärsbrott 2% 38
Huvudbrott % Brott mot allmänhet och stat 4% 61
Huvudbrott % Narkotikabrott/smuggling 20% 332
Huvudbrott % Rattfylleri 48% 778
Huvudbrott % Rån, även grovt 0% 2
Huvudbrott % Sexualbrott 1% 14
Huvudbrott % Tillgreppsbrott 4% 61
Huvudbrott % Trafikbrott, ej rattfylleri 6% 92
Huvudbrott % Våldsbrott 9% 154
Huvudbrott % Övrigt 6% 90

Villkorlig frigivning med övervakning

Under 2020 påbörjade 5 274 klienter en villkorlig frigivning inom frivården. Av dem var 7 % kvinnor och 93 % män. Den största andelen var mellan 25-29 år gamla. De vanligaste huvudbrotten var narkotikabrott/smuggling och våldsbrott. 

Andel påbörjade villkorliga frigivningar efter kön
Kön % Antal
Kön % Kvinnor 7% 345
Kön % Män 93% 4929
Antal påbörjade villkorliga frigivningar efter ålder
Ålder Antal
Ålder 15-19 62
Ålder 20-24 925
Ålder 25-29 1043
Ålder 30-34 856
Ålder 35-39 747
Ålder 40-44 514
Ålder 45-49 368
Ålder 50-54 340
Ålder 55-59 211
Ålder 60-64 128
Ålder 65< 80
Andel påbörjade villkorliga frigivningar efter huvudbrott
Huvudbrott % Antal
Huvudbrott % Bedrägeri, förskingring, borgenärsbrott 4% 232
Huvudbrott % Brott mot allmänhet och stat 4% 200
Huvudbrott % Narkotikabrott/smuggling 36% 1883
Huvudbrott % Rattfylleri, även grovt 2% 127
Huvudbrott % Rån, även grovt 7% 343
Huvudbrott % Sexualbrott 6% 307
Huvudbrott % Tillgreppsbrott 11% 595
Huvudbrott % Trafikbrott, ej rattfylleri 2% 86
Huvudbrott % Våldsbrott 21% 1089
Huvudbrott % Övrigt 8% 412

Förklaringar huvudbrott

Detta är en sammanställning av de brottstyper som ingår i respektive huvudbrottskategori. 

Brottstyp Förklaringar
Våldsbrott  Brott mot frid och hälsa. Dråp. Grov misshandel. Misshandel. Mord. Övrigt våldsbrott.
Tillgreppsbrott Grov stöld. Motorfordonstillgrepp. Stöld. Övrigt Tillgreppsbrott.Tillgreppsbrott - Grov stöld. Motorfordonstillgrepp. Stöld. Övrigt Tillgreppsbrott.
Rån Rån. Grovt rån.
Bedrägeri, förskingring, borgenärsbrott Bedrägeri, även grovt. Förskingring m.m. Gäldenärsbrott. Häleri. Övrigt bedrägeri och annan oredlighet.
Brott mot allmänhet och stat Allmänfarliga brott. Brott mot allmän ordning. Förfalskningsbrott. Mened m.m. Våld, hot mot tjänsteman. Övrigt brott mot allmän verksamhet. Övrigt brott mot allmänhet och stat.
Trafikbrott Övrigt trafikbrott, ej rattfylleri.
Rattfylleri Grovt rattfylleri. Rattfylleri.
Narkotikabrott/smuggling Grovt narkotikabrott. Brott mot varusmugglingslagen/smugglingslagen. Övrigt brott mot narkotikastrafflagen.
Övriga Brott mot lagen om tillverkning av/handel med drycker/alkohollagen. Skadegörelse. Skattestrafflagen. Utlänningslagen. Vapenlagen. Brott mot totalförsvarsplikten. Övrigt.