Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Häkte

Den 1 oktober 2017 fanns 1 831 personer inskrivna i Sveriges häkten, varav 94 % män och 6 % kvinnor. Av dessa hade hälften gemensamhetsrestriktioner, där de intagna inte får vistas med andra häktade. De häktade får restriktioner när utredningen kan försvåras av kontakt med yttervärlden.

Antal inskrivna

1 oktober 2017 var totalt 1 831 inskrivna på något av Kriminalvårdens häkten. Av dem var 6 % kvinnor och 94 % män. 

 

Häktningstider

Av de häktningar som avslutades under 2017 pågick 50 % av dessa i upp till en månad. 13 % pågick i fyra månader eller längre.

Restriktioner

Restriktioner innebär att de häktade får ha begränsad kontakt med omvärlden under utredningen. De flesta häktade med restriktioner får inte heller vistas med andra häktade. 

Andel inskrivna i häkte med gemensamhetsrestriktioner, där de intagna inte får vistas med andra häktade, var den 1 oktober 2017 50%. Att Kriminalvården endast visar statistik över restriktioner där intagna inte får vistas med andra häktade beror på att det är dessa som främst påverkar verksamheten.