Kriminalvården

Häkte

Den 1 oktober 2018 fanns 1 998 personer inskrivna i Sveriges häkten, varav 94 % män och 6 % kvinnor. Av de som avslutade sin häktning hade nästan hälften suttit häktade i mindre än en månad.

Antal inskrivna

1 oktober 2018 var totalt 1 998 inskrivna på något av Kriminalvårdens häkten. Av dem var 6 % kvinnor och 94 % män. 

 

Häktningstider

Av de häktningar som avslutades under 2018 pågick 47 % av dessa i upp till en månad. 15 % pågick i fyra månader eller längre.

Restriktioner

Restriktioner innebär att de häktade får ha begränsad kontakt med omvärlden under utredningen.

Av de som avslutade sin häktning 2018 hade 65 % någon restriktion när de påbörjade sin häktning. Andelen var bara något lägre bland de som fortsatt var häktade efter en månad. Efter ett halvår hade andelen med någon restriktion mer än halverats och var 27 %.