Häkte

Den 1 oktober 2020 fanns 2 331 personer inskrivna i Sveriges häkten, varav 94 procent män och 6 procent kvinnor. Av de som avslutade sin häktning hade 42 procent suttit häktade i upp till en månad.

Antal inskrivna

Den 1 oktober 2020 var totalt 2 331 inskrivna på något av Kriminalvårdens häkten. Av dem var 6 % kvinnor och 94 % män. 

 

Andel inskrivna i häkte efter kön
Kön % Antal
Kvinnor 6% 134
Män 94% 2197

Häktningstider

Av de häktningar som avslutades under 2020 pågick 42 procent av dessa i upp till en månad. 19 procent pågick i fyra månader eller längre.

Häktningstid Antal Andel
T ≤ 1 mån 4 418 42%
1 mån < T ≤ 2 mån 2 189 21%
2 mån < T ≤ 3 mån 1 113 11%
3 mån < T < 4 mån 842 8%
T ≥ 4mån 2 010 19%
Saknas 6 0%
Totalt 10 578

100%

Restriktioner

Restriktioner innebär att de häktade får ha begränsad kontakt med omvärlden under utredningen.

Av de som avslutade sin häktning 2020 hade 72 procent någon restriktion när de påbörjade sin häktning. Andelen var fyra procentenheter lägre bland de som fortsatt var häktade efter en månad. Efter ett halvår hade andelen med någon restriktion mer än halverats och var 30 procent.

Andel med någon restriktion
Häktningstid Andel
Påbörjad 72%
En månad 68%
Ett halvår 30%
Ett år 21%