Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Häkte

Den 1 oktober 2016 fanns 1 676 personer inskrivna i Sveriges häkten, varav 1 589 män och 87 kvinnor. Av dessa hade nästan hälften restriktioner, där de intagna inte får vistas med andra häktade. De häktade får restriktioner när utredningen kan försvåras av kontakt med yttervärlden.

Hitta rätt statistik

Antal inskrivna 

Restriktioner

 

Antal inskrivna

1 oktober 2016 var totalt 1676 inskrivna på något av Kriminalvårdens häkten. Av dem så var 87 kvinnor och 1 589 män. 

Restriktioner

Restriktioner innebär att de häktade får ha begränsad kontakt med omvärlden under utredningen. De flesta häktade med restriktioner får inte heller vistas med andra häktade. 

Andel inskrivna i häkte med gemensamhetsrestriktioner, där de intagna inte får vistas med andra häktade, var den 1 oktober 2016 46%. Att Kriminalvården endast visar statistik över restriktioner där intagna inte får vistas med andra häktade beror på att det är dessa som främst påverkar verksamheten.