Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Statistik från andra myndigheter

Kriminalvården redovisar enbart statistik över det som rör vår verksamhet. Generellt är det den myndighet som fattar beslut som tar fram statistiken men brottsförebyggande rådet, BRÅ, är officiell statistikmyndighet i Sverige för kriminalstatistik.

Brottsförebyggande rådet - BRÅ
Ansvarar för den officiella statistiken om brott och om personer som begår brott i Sverige.

Sveriges domstolar
Statistik över mål och ärenden vid de allmänna domstolarna, allmänna förvaltningsdomstolarna samt hyres- och arrendenämnderna.

Polisen
Statistik om polisens verksamhet.

Statens institutionsstyrelse
Statistik om vård av unga: till exempel beläggning på LVM-hem och särskilda ungdomshem.

Åklagarmyndigheten
Statistik om åklagarverksamheten.