Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Anstalten Fosie

Fosie är en anstalt med 101 platser i säkerhetsklass 2. Anstalten ligger i utkanten av Malmö.

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Stenåldersgatan 16

213 76 Malmö

postadress till intagna

Kriminalvården Intagens namn

Box 3112

200 22 Malmö

Leveransadress

Stenåldersgatan 16

213 76 Malmö

Postadress

Anstalten Fosie

Box 3112

200 22 Malmö

telefon och fax

Tel 040-69 274 00

Fax 040-692 74 46

GPS

Lat 55,5555

Lon 13,0602


VÄGBESKRIVNING

Med bil: Anstalten nås enklast med bil, då utbudet av kommunala färdmedel är begränsade. Från Malmö tar du inre ringvägen och kör av på E65, för att sedan köra av på väg 101 (Käglingevägen). Efter cirka en kilometer så ligger anstalten på höger sida (Stenåldersgatan). Kommer du söderifrån kör du väg 101 norrut mot Malmö och tar vänster in på stenåldersgatan.

Med buss: Närmsta busstation är hållplats Fredriksberg (900 m). Från Södervärns busshållsplats går stadsbuss 1 samt 31 till hållplats Fredriksberg. Stadsbuss 31 går även direkt från Malmö centralstation. OBS! Buss 31 går inte på helger. 

Skicka e-post till anstalten

Du kan inte skicka e-post till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev till intagna.

Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Besök och bokning


OBS! Nya telefontider för besöksbokningen 

Den 1 november ändrar besöksbokningen telefontiden till helgfria måndagar, onsdagar och fredagar 10:00-16:00 samt tisdagar och torsdagar 10:00-18:00

Generell information om att besöka en anstalt

Besökstider

Måndag - fredag 15:45 - 17:15
Lördag - söndag 09:00 - 10:30
Lördag - söndag 14:00 - 15:30
Måndag - söndag 09:00 - 15:00 Endast långväga besök utanför Skåne

Besöksbokning

Telefon: 011–496 36 50

Besöksbokning

Obevakade besök

All besöksbokning för obevakade besök görs via Kriminalvårdens Servicecenter på 011–496 36 50. Besök bokas för nästkommande vecka och besökstider för ytterligare en vecka släpps på onsdagar. Besök kan därmed inte ske samma vecka som bokningen. Besöksbokningen är öppen helgfria måndagar, onsdagar samt fredagar 10.00-16.00 samt helgfria tisdagar och torsdagar 10.00-18.00.

Bevakade besök

Anstalten erbjuder bevakade besök, med hänsyn till säkerheten ska personal vid vara närvarande under besökstillfället (s.k. övervakade besök). Personalen ger anvisningar på plats om vad som gäller vid sådana besök. Övervakade besök är begränsade till 30 minuter. Anstalten erbjuder bevakade besök helgfria mån- och onsdagar klockan 09:30-10:00. Vid dessa besök får endast en (1) vuxen (över 18 år) närvara. Bokning sker på 040-692 74 01.

Övrig information

Anstalten har 4 besöksrum. Det finns ingen besökslägenhet på anstalten Fosie.

Du som besöker måste kunna visa upp giltig legitimation för att styrka sin identitet. Medgivandeintyg från vårdnadshavare krävs för att minderåriga barn ska kunna komma på besök.

Mobiltelefon får inte tas med till besöket. Ytterkläder, handväska, mobiltelefon m.m. ska förvaras i ett låsbart skåp under besöket.

Matvaror och andra tillhörigheter får inte medföras in till besöksrummet av besökaren. Om du som besökare vill lämna något till en intagen måste anstalten godkänna det först.

Skicka pengar till intagen

Anstalten Fosie kommer från och med 2018-04-01 vara kontantlös. Detta innebär att besökare inte längre kan lämna in kontanter till intagen.  Detta innebär att anhöriga endast kan lämna pengar genom inbetalning till: Bankgiro 5185-7910 Swedbank.

Från utlandet används IBAN-nr: SE6512000000012810118329. Swiftadress: DAVASESX Bank: Danske Bank (Avgifter från utlandet är mellan ca 50-140 kronor).

Följande gäller vid insättning: Intagningsnummer och efternamn ska noteras. Det går även att använda de 6 första siffrorna i personnumret samt efternamn.

Verksamhet


Detta gör de intagna på dagarna

Arbete

På anstalten Fosie finns verkstäder med arbeten inom montering, förpackning och snickeri. Intagna kan även arbeta med lokalvård, tvätteri samt kökshandräckning. På anstaltens SRI-avdelningar finns det möjlighet till hantverksarbeten samt träning i allmän daglig livsföring (ADL).

Utbildning

Vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare samt läs- och skrivträning.

Behandling och program

Anstalten Fosie kan erbjuda både individuella samt gruppbaserade program. För de gruppbaserade programmen får anstalten hjälp att kunna erbjuda dessa genom ett regionalt programteam.

Fritid

Normalavdelningarna har motionshall, styrketräning och fotbollsplan. SRI-avdelningarna har motionslokal och två promenadgårdar.

Arbetet mot narkotika

Det bedrivs olika brotts- och missbruksrelaterade program på anstalten, se rubriken Behandling och program ovan. Urinprov lämnas för kontroll av drogfrihet och daglig visitation sker för att förhindra förekomst av narkotika.

Självförvaltning

På en mindre normalavdelning har intagna självförvaltning för att lära sig planera och tillaga måltider.

Generell information om verksamheten i fängelse

Om anstalten


Kort historik om anstalten

Anstalten byggdes 1986. 1998 tillkom fem avdelningar för särskilt resurskrävande intagna (SRI) och 2004 byggdes anstalten ut med det som idag kallas paviljongen. 2006 gjordes en SRI-avdelning om för att kunna ta emot intagna för läkemedelsassisterad behandling (LAB).

Utrustat med videokonferens

Ja

Personal

Anstalten har 140 anställda, varav cirka 40 procent är kvinnor. Medelåldern på anstalten är 46 år.