Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kriminalvården logotyp
Kriminalvården logotyp

Anstalten Hinseberg

Hinseberg är en anstalt med enbart kvinnliga intagna. Anstalten har 93 platser i säkerhetsklass 2. Anstalten ligger i utkanten av Frövi omkring två mil nordost om Örebro.

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Anstalten Hinseberg

718 92 Frövi

postadress till intagna

Den intagnas namn

Hinseberg 120

718 92 Frövi

Postadress

Hinseberg 120

718 92 Frövi

telefon och fax

Tel. 0581-79 78 00

Fax 0581-79 78 25

GPS

Lat 59,456

Lon 15,3582


VÄGBESKRIVNING

Med bil: från Örebro: riksväg 50 mot Falun, sedan länsväg 831 mot Frövi eller från E 18 vid Arboga, länsväg 249 mot Frövi.

Skicka e-post till anstalten

Du kan inte skicka e-post till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev till intagna.

Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan

Besök och bokning


Besökstider

Oövervakade besök

Onsdag 13.15-15.45
Lördag, söndag och helgdag 14.00-17.00

(Vid storhelg kan avvikelser förekomma)

Övervakade besök

Onsdag och torsdag: 10.30-11.30

Besöksrum

5 st besöksrum, varav ett är särskilt barnanpassat.
Anstalten Hinseberg har 1 besökslägenhet.

Besökstillstånd

Den intagna skickar ut samtyckesblankett till besökare. Denne fyller i blankett och skickar kuvert märkt "VB-dag" till

Box 1005
718 92 Frövi

Därefter ansöker den intagna och ansökan prövas av anstalten.

Besöksbokning

Intagen ansöker skriftligen för eventuell besökare. Därefter får den intagna meddela sin besökare om datum och tid. Besökaren måste vara godkänd (se besökstillstånd ovan).

Övrig information

Vad besökarna får lämna in vid besök utan att den intagna har en godkänd hemställan: 20 frimärken, 10 fotografier, 3 tidningar, 3 böcker, glasögon/solglasögon, 10 cd-skivor, 10 vykort samt lotter.

Blöjor, välling och barnmat får medtagas efter att det har blivit visiterat.

Dessutom kan besökaren, om det finns en godkänd hemställan, få lämna in andra artiklar som den intagna behöver för att kunna genomföra verkställigheten på ett ändamålsenligt sätt.

Besökarna får inte ha med sig mat och/eller dryck.

OBS! Du måste kunna uppvisa giltig legitimation för att genomföra besöket. Som villkor för besök kan av säkerhetsskäl föreskrivas att du underkastar dig kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning.

Generell information om att besöka en anstalt

Verksamhet


Detta gör de intagna på dagarna

Arbete

Textiltryckeri och sömnad (produktion av kläder till kvinnliga intagna). Montering och förpackning. Stansning. Centralkök. Viss service och arbetsträning.

Utbildning

Vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare samt läs- och skrivträning. I mån av resurser kan utbildning på högskolenivå förekomma. Anstalten Hinseberg har också en svetsutbildning.

Behandling

Anstalten har flera ackrediterade behandlingsprogram de intagna kan delta i. Dessutom har anstalten föräldrautbildning.

Fritid

Hinseberg har en välutrustad fritidshall, som också inrymmer bastu. Det finns även en kiosk.

Arbete mot narkotika

De intagna lämnar regelbundet urinprov och anstaltens personal visiterar celler och andra utrymmen för att förhindra förekomst och användning av narkotika.

Självförvaltning

På flertalet avdelningar på Hinseberg bedrivs självförvaltning. Det innebär att de intagna själva ansvarar för planering, inköp och tillagning av maten samt för ekonomisk planering och uppföljning.

Generell information om verksamheten i fängelse

Om anstalten


Kort historik om anstalten

Hinseberg var ursprungligen en herrgård och har anor från 1400-talet. På 1940-talet användes herrgården som vårdhem för pojkar med psykiska problem. 1956 köptes Hinseberg av staten och Kriminalvården och är från 1960 Sveriges största kvinnoanstalt.

Utrustat med videokonferens

Ja

Personal

Av de cirka 100 anställda är ca 2/3 kvinnor och 1/3 män.

Riksmottagning


Utredning

På Hinseberg finns Kriminalvårdens riksmottagning för kvinnor, till vilken alla dömda till två års fängelse eller mer kommer för en noggrann utredning innan de placeras på Hinseberg eller någon annan anstalt i Sverige.

Anstalten Hinseberg.