Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kriminalvården logotyp
Kriminalvården logotyp

Anstalten Johannesberg

Johannesberg är en anstalt med 70 platser i säkerhetsklass 2. Anstalten ligger i Mariestad.

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Carlbecksvägen 7-9

542 32 Mariestad

postadress till intagna

Den intagnes namn

Box 154

542 22 Mariestad

Postadress

Anstalten Johannesberg

Box 154

542 22 Mariestad

telefon och fax

Tel. 0501-75 82 00

Fax 0501-75 82 39

GPS

Lat 58,7073

Lon 13,8433


VÄGBESKRIVNING

Med bil: Avfart från E 20: Mariestad N. Efter cirka en kilometer skylt Johannesberg/kriminalvården.

Från Mariestads centrum: Stockholmsvägen österut mot Ladukärr/Högelid/Krontorp.

Skicka e-post till anstalten

Du kan inte skicka e-post till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev till intagna.

Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan

Besök och bokning


Besöksbokning

Obevakade besök

Från och med 18 april bokas alla obevakade besök via Kriminalvårdens Servicecenter som tar direktkontakt med anstalten. Bokning sker via: 011 – 496 36 50. Besök ska bokas veckan före aktuellt besök och besökstider för en ny vecka släpps på onsdagar. Besöksbokningen är öppen måndag, onsdag och fredag 08.00-16.00, tisdagar och torsdagar 08.00-18.00.

Besökstider

Vardagar 13.00-15.00 Helger 10.00-12.00 eller 13.00-15.00

Besöksrum

Johannesberg har besöksrum, varav ett är anpassat för familjebesök.

Generell information om att besöka en anstalt

Verksamhet


Detta gör de intagna på dagarna

Arbete

Monterings- och förpackningsverksamhet, hobby/terapi samt skapande verksamhet.

Utbildning

Vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare samt läs- och skrivträning. I mån av resurser kan utbildning på högskolenivå förekomma.

Behandling och program

Anstalten har flera ackrediterade behandlingsprogram de intagna kan delta i. Studiecirkeln Mosaik erbjuds i anstalten.

Fritid

Det finns en motionslokal samt möjlighet till motion på avdelningarna.

Arbetet mot narkotika

De intagna lämnar regelbundet urinprov och anstaltens personal visiterar celler och andra utrymmen för att förhindra förekomst och användning av narkotika.

Självförvaltning

De intagna lagar själva all mat och de städar och tvättar på egen hand.

Generell information om verksamheten i fängelse

Om anstalten


Johannesberg är en av Kriminalvårdens anstalter som enbart tar emot intagna som dömts för relationsvåld.

Brottsoffersluss

På anstalten finns en Brottsoffersluss som utreder den intagnes möjligheter för permission, besök och telefon tillstånd. Brottsofferslussen kan även medverka då brottsoffer och förövare behöver träffas. Utredning av riskfaktorer för återfall i brott samt den intagnes egen inställning är vägledande för vilka utsluss- och kontaktmöjligheter Kiminalvården kan tillhandahålla.

Kort historik om anstalten

Anstalten invigdes i april 2005. Johannesberg var från 1875 fram till 1990-talet en anläggning för omsorgsverksamhet i olika former. Dagens anstalt är inrymd i två av byggnaderna. De är båda uppförda 1962 och byggdes om till anstalt 2004-2005.

Utrustat med videokonferens

Nej

Personal

45 anställda män och kvinnor, varav 26 kriminalvårdare.