Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Kriminalvården logotyp

Anstalten Kalmar

Anstalten Kalmar är en anstalt med 57 i säkerhetsklass 2. Anstalten ligger i centrala Kalmar.

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Ravelinsgatan 2

392 33 Kalmar

postadress till intagna

Den intagnes namn

Box 953

391 29 Kalmar

Postadress

Anstalten Kalmar

Box 953

391 29 Kalmar

telefon och fax

Tel. 0480-46 96 00

Fax 0480-46 96 90

GPS

Lat 56,6634

Lon 16,3583


VÄGBESKRIVNING

Anstalten ligger vid järnvägs- och busstationen i Kalmar.

Skicka e-post till anstalten

Du kan inte skicka e-post till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev till intagna.

Besök och bokning


Besökstider

Vardagar 16.30-18.00
Lördag-söndag 09.00-18.00.

Besöksrum

Anstalten har två besöksrum.

Allmän information

Från och med den 1 april sätts pengar till den intagne in på Swedbank (in- och utbetalningar) BG 5185-7175. Transaktioner från utlandet sätts in på Danske Bank (in- och utbetalningar i utländsk valuta) Kontonummer 12810118256 IBAN SE96 1200 0000 0128 1011 8256 SWIFT DABASESX. Kom ihåg att ange den intagnes namn/personnummer och intagningsnummer. Om Kriminalvården inte kan utläsa vem pengarna avser kommer transaktionen att returneras till avsändaren.

Generell information om att besöka en anstalt

Verksamhet


Detta gör de intagna på dagarna

Arbete

Montering, förpackning och service (städ, underhåll och tvätt).

Utbildning

Vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare samt läs- och skrivträning.

Behandling och program

Anstalten har flera ackrediterade behandlingsprogram de intagna kan delta i.

Fritid

Anstalten har ett gym och ett uppehållsrum. Religiösa besöksgrupper kommer regelbundet till anstalten.

Arbetet mot narkotika

Intagna på anstalten Kalmar lämnar många urinprov för att förhindra förekomst av narkotika. Narkotikahund används på anstalten.

Självförvaltning

Det finns ingen självförvaltning på anstalten. Däremot har de intagna tillgång till ett pentry där viss matlagning kan göras.

Generell information om verksamheten i fängelse

Om anstalten


Kort historik om anstalten

Anstalten Kalmar byggdes 1852 och är därmed en av landets äldsta fängelser som fortfarande används. Placeringen av anstalten var på den tiden ocentral medan den nu ligger mitt i staden.

Utrustat med videokonferens

Ja

Personal

På anstalten Kalmar finns cirka 50 anställda.

Anstalten Kalmar.