Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Kriminalvården logotyp

Anstalten Kristianstad

Anstalten har 68 platser i säkerhetsklass 2 och 23 platser i säkerhetsklass 3. Anstalten ligger i Vä cirka 10 kilometer söder om Kristianstad.

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Vändpunktsvägen 1

291 65 Kristianstad

Post och paket till intagna

Kriminalvården Intagens namn

Box 5021

291 05 Kristianstad

Leveransadress

Vändpunktsvägen 1

291 65 Kristianstad

Postadress

Anstalten Kristianstad

Box 5021

291 05 Kristianstad

Telefon och fax

Tel 044-785 16 26

Fax 044-785 16 05

GPS

Lat 55,9826

Lon 14,0805


VÄGBESKRIVNING

Med bil: Från Malmö: Kör E 22 i riktning mot Kristianstad. Efter det att 70-sträckan i Nöbbelöv passerarats visar en skylt en avfart till vänster mot Mosslunda. Följ vägen cirka 2 kilometer. Anstalten ligger på höger sida.

Från Kristianstad: Kör E 22 i riktning mot Malmö. Ta motorvägsavfart mot Vä. Håll höger efter avfartssträckan. Fortsätt på Kung Knuts väg genom Vä. Sväng höger vid avfart mot Brearöd. Följ Sigfridslundsvägen cirka 500 meter. Anstalten ligger på vänster sida.

Anstalten tillhandahåller inte parkeringsplatser åt intagna.

Med buss från Kristianstad: Ta busslinje 2 i riktning mot Vä. Stig av bussen vid Talldalsskolan. Gå tillbaka ut till vägen bussen kom på innan den svängde (Kung Knuts väg). Håll höger på Kung Knuts väg ut ur samhället. Sväng höger vid avfart mot Brearöd. Följ Sigridslundsvägen cirka 500 meter. Anstalten ligger på vänster sida.

Skicka e-post till anstalten

Du kan inte skicka e-post till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev till intagna.

Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan
Googles platskarta över Anstalten Kristianstad

Besök och bokning


Begränsade möjligheter till besök på anstalter och häkten

För tillfället råder begränsade möjligheter till besök vid anstalter och häkten med anledning av coronaviruset.

Information om vad som gäller för besök och permissioner

Generell information om att besöka en anstalt

Besökstider

Obevakade besök
Ungdomsavdelningen C-Hus
Måndag - onsdag, fredag 17:15 - 18:15
Tisdag, torsdag 09:30 - 15:30
Lördag - söndag 15:00 - 18:00
Sexualbrottsavdelningen klass 2 A-Hus
Måndag 17:00 - 18:00
Fredag 9:30 - 15:30
Fredag 17:00 - 18:00
Lördag - söndag 15.00 - 17.45
Sexualbrottsavdelningen klass 3 D-Hus
Onsdag 17:00 - 18:30
Lördag - söndag 10:30 - 13:15
Lördag - söndag 15:00 - 17:45 Besök i barnrummet
Bevakade besök
Måndag, onsdag 15:00 - 15:30 Ungdomsavdelningen
Onsdag 14:00 - 14:30 Sexualbrottsavdelningen

Besöksbokning

Telefon: 011–496 36 50

Besöksbokning

Obevakade besök

All besöksbokning för obevakade besök görs via Kriminalvårdens Servicecenter på 011–496 36 50. Besök bokas för nästkommande vecka och besökstider för ytterligare en vecka släpps på onsdagar. Besök kan därmed inte ske samma vecka som bokningen. Besöksbokningen är öppen helgfria måndagar, onsdagar samt fredagar 10.00-16.00 samt helgfria tisdagar och torsdagar 10.00-18.00.

Bevakade besök

Bokning av bevakade besök görs direkt till anstalten Kristianstad på telefon 044 – 785 16 00.

Besöksrum

Anstalten har tre besöksrum för oövervakade besök; ett för intagna i C-huset (ungdomar), två för intagna i A-huset (sexualbrottsdömda). Intagna i D-huset (paviljong för säkerhetsklass 3) tar emot besök i sina bostadsrum. Anstalten har även ett fjärde besöksrum, vilket är speciellt avsett och inrett för att passa när besökare medför barn. Där erbjuds barnen en mer hemlik miljö med tillgång till t.ex. leksaker.

Barns besök på anstalten Kristianstad

Anstalten Kristianstad har ett besöksrum som är reserverat och anpassat för barn, där finns bl.a. leksaker att tillgå. Vid besök är det viktigt att som förälder, i de fall barn medföljer, förbereda barnet på mötet med den intagne och avdramatisera anstaltsmiljön före besöket.

Vid frågor som rör barns besök på anstalt har anstalten ett barnombud, som kan svara på eventuella frågor som kan underlätta inför besöket. Dessa nås via anstaltens centralvakt 044 – 785 16 00 under dagtid.

Inför besöket

Giltig fotolegitimation måste medtas vid inpasseringen för besökare som fyllt 15 år. Samtliga anmälda besökare till besökstillfället ska komma samtidigt. Medgivandeintyg från vårdnadshavare krävs för att minderåriga personer ska kunna komma på besök.

Vid inpasseringen kan det förekomma passage genom en detektorbåge och/eller att narkotikahund medverkar i samband med inpasseringskontrollen. Ytterkläder, handväska, mobiltelefon, nycklar, pengar och plånböcker förvaras i ett låsbart skåp under besöket. Bra att veta är att bygelbehåar oftast innehåller metall och därför ger indikation i detektorbågen.

Besökarna får inte ta med sig mat eller annan förtäring in eller ut ur anstalten. Den intagne har möjlighet att beställa lunch till sig själv och sina besökare. Anstalten bjuder på kaffe och te.

Intagna får inte ta emot saker vid besök om det inte finns beslut om det. Den intagna har möjlighet att ansöka om detta och beslut lämnas av anstalten innan besöket ägt rum. Undantag görs för dagstidningar.

Som besökare kan du när som helst avbryta ett besök. Har du några frågor vänd dig gärna till personalen som tar emot dig.

Pengar till intagna

Du kan inte skicka eller ge pengar till den som är intagen. Den som sitter i häkte eller på anstalt får inte ta emot pengar utifrån, från anhöriga eller andra. Läs mer här.

Verksamhet


Detta gör de intagna på dagarna

Arbete

Mekanisk industri, trä- och plastindustri, trädgårdsarbete, utelag, storkök, tvätt, montering och förpackning.

Utbildning

Vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare samt läs- och skrivträning. I mån av resurser kan utbildning på högskolenivå förekomma. Dessutom har anstalten svetsutbilning (AUB=Arbetsmarknadsutbildning).

Behandling och program

Anstalten har flera ackrediterade behandlingsprogram som de intagna kan delta i. 

Fritid

Anstalten Kristianstad har en idrottshall och två mindre motionshallar där bl.a möjligheter till styrketräning finns. Regelbundna besök av såväl bokbussen som Röda Korset. NAV-representant (Nämnden för andlig vård) från Svenska Kyrkan, diakon från frikyrka, Imam och katolsk präst besöker regelbundet intagna. Fryshuset besöker intagna på ungdomsavdelningen.

Arbetet mot narkotika

Anstaltens personal visiterar celler och andra utrymmen för att motverka förekomst av droger på anstalten. De intagna lämnar urinprov stickprovsvis för kontroll av drogfrihet.

Självförvaltning

Intagna på säkerhetsklass 3 har själva, genom köksanvarig, hand om inköp och tillagning av sin mat. Intagen tvättar själv sina kläder.

Generell information om verksamheten i fängelse

Behandlingsprogram

Om anstalten


Kort historik om anstalten

Anstalten Kristianstad byggdes 1984 och blev tillbyggd 1994. År 2002 byggdes en paviljong med 23 platser i säkerhetsklass 3.

Utrustat med videokonferens

Ja

Personal

Cirka 80 anställda med en jämn fördelning mellan kvinnor och män.