Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Kriminalvården logotyp
Kriminalvården logotyp

Anstalten Kristianstad

Anstalten har 76 platser i säkerhetsklass 2 och 23 platser i säkerhetsklass 3. Anstalten ligger i Vä cirka 15 kilometer söder om Kristianstad.

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Vändpunktsvägen 1

291 65 Kristianstad

postadress till intagna

Den intagnes namn

Vändpunktsvägen 1

291 65 Kristianstad

Postadress

Anstalten Kristianstad

Vändpunktsvägen 1

291 65 Kristianstad

telefon och fax

Tel. 044-785 16 26

Fax 044-785 16 05

GPS

Lat 55,9826

Lon 14,0805


VÄGBESKRIVNING

Med bil: Från Malmö: Kör E 22 i riktning mot Kristianstad. Efter det att 70-sträckan i Nöbbelöv passerarats visar en skylt en avfart till vänster mot Mosslunda. Följ vägen cirka 2 kilometer. Anstalten ligger på höger sida.

Från Kristianstad: Kör E 22 i riktning mot Malmö. Ta motorvägsavfart mot Vä. Håll höger efter avfartssträckan. Fortsätt på Kung Knuts väg genom Vä. Sväng höger vid avfart mot Brearöd. Följ Sigfridslundsvägen cirka 500 meter. Anstalten ligger på vänster sida.

Anstalten tillhandahåller inte parkeringsplatser åt intagna.

Med buss från Kristianstad: Ta busslinje 2 i riktning mot Vä. Stig av bussen vid Talldalsskolan. Gå tillbaka ut till vägen bussen kom på innan den svängde (Kung Knuts väg). Håll höger på Kung Knuts väg ut ur samhället. Sväng vänster vid avfart mot Brearöd. Följ Sigridslundsvägen cirka 500 meter. Anstalten ligger på vänster sida.

Skicka e-post till anstalten

Du kan inte skicka e-post till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev till intagna.

Besök och bokning


Besökstider

Obevakade besök

Ungdomsavdelningen (C-hus)

Måndag-onsdag och fredag: kl. 17.15-18.15
Tisdag och torsdag: kl. 09.30-15.30
Lördag-söndag och helgdagar: kl. 15.00-18.00

Sexualbrottsavdelningen klass 2 (A-hus)
Måndag-tisdag och fredag: kl. 17.15-18.15
Lördag-söndag och helgdagar: kl. 15.00-17.45

Sexualbrottsavdelningen klass 3 (D-hus)
Onsdag: kl. 17.00-18.00
Lördag-söndag samt helgdagar: kl. 10.30-13.15

Bevakade besök

Ungdomsavdelningen:
Måndag och onsdag kl. 15.00-15.30

Sexualbrottsavdelningen:
Onsdag kl. 14.00-14.30

Besöksbokning

Obevakade besök

Besöksbokning sker via kriminalvårdens servicecenter (KSC) på telefonnummer 011 – 496 36 50. Besök kan tidigast bokas för nästkommande vecka. Varje onsdag släpps även veckan därpå. Besökstider för ny vecka släpps på onsdagar. Besöksbokningen är öppen måndag, onsdag och fredag kl. 08.00 – 16.00, tisdagar och torsdagar kl. 08.00-18.00.

Bevakade besök

Bokning av bevakade besök görs direkt till anstalten Kristianstad på telefon 044 – 785 16 00. Barns besök på anstalten Kristianstad Anstalten Kristianstad har ett besöksrum som är reserverat och anpassat för barn, där finns bl.a. leksaker att tillgå. Vid besök är det viktigt att som förälder, i de fall barn medföljer, förbereda barnet på mötet med den intagne och avdramatisera anstaltsmiljön före besöket. Vid frågor som rör barns besök på anstalt har anstalten ett barnombud, som kan svara på eventuella frågor som kan underlätta inför besöket. Dessa nås via anstaltens centralvakt 044 – 785 16 00 under dagtid.

Besöksrum

Anstalten har tre besöksrum för oövervakade besök; ett för intagna i C-huset (ungdomar), två för intagna i A-huset (sexualbrottsdömda). Intagna i D-huset (paviljong för säkerhetsklass 3) tar emot besök i sina bostadsrum. Anstalten har även ett fjärde besöksrum, vilket är speciellt avsett och inrett för att passa när besökare medför barn. Där erbjuds barnen en mer hemlik miljö med tillgång till t.ex. leksaker.

Generell information om att besöka en anstalt

Verksamhet


Detta gör de intagna på dagarna

Arbete

Mekanisk industri, plastindustri, utelag, storkök, tvätt, montering och förpackning.

Utbildning

Vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare samt läs- och skrivträning. I mån av resurser kan utbildning på högskolenivå förekomma. Dessutom har anstalten svetsutbilning (AUB=Arbetsmarknadsutbildning).

Behandling och program

Anstalten har flera ackrediterade behandlingsprogram som de intagna kan delta i. 

Fritid

Anstalten Kristianstad har en idrottshall och två mindre motionshallar där bl.a möjligheter till styrketräning finns. Regelbundna besök av såväl bokbussen som Röda Korset. NAV-representant (Nämnden för andlig vård) från Svenska Kyrkan, diakon från frikyrka, Imam och katolsk präst besöker regelbundet intagna. Fryshuset besöker intagna på ungdomsavdelningen.

Arbetet mot narkotika

Anstaltens personal visiterar celler och andra utrymmen för att motverka förekomst av droger på anstalten. De intagna lämnar urinprov stickprovsvis för kontroll av drogfrihet.

Självförvaltning

Intagna på säkerhetsklass 3 har själva, genom köksanvarig, hand om inköp och tillagning av sin mat. Intagen tvättar själv sina kläder.

Generell information om verksamheten i fängelse

Behandlingsprogram

Om anstalten


Kort historik om anstalten

Anstalten Kristianstad byggdes 1984 och blev tillbyggd 1994. 2002 installerades paviljong med 23 platser, klass 3.

Utrustat med videokonferens

Ja

Personal

Cirka 80 anställda med en jämn fördelning mellan kvinnor och män.

Anstalten Kristianstad