Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Anstalten Kumla

Kumla är en anstalt med 420 platser i säkerhetsklass 1. Anstalten är belägen i utkanten av Kumla.

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Viagatan 4

692 35 Kumla

postadress till intagna

Anstalten Kumla Intagens namn

692 81 Kumla

Leveransadress

Viagatan 4

692 35 Kumla

Postadress

Anstalten Kumla

692 81 Kumla

telefon och fax

Tel 019-767 38 00

Fax 019-767 37 50

GPS

Lat 59,1191

Lon 15,1275


VÄGBESKRIVNING

Med bil: Från riksväg 51 söder om Kumla, sväng av mot Via industriområde.

Med buss: Buss från Hallsberg eller Örebro till Kumla station.

Med tåg: Tåg till Kumla station. Anstalten ligger 15 minuters promenad sydväst om stationen i Via industriområde. I direkt anslutning till stationen ligger Taxi.

Skicka e-post till anstalten

Du kan inte skicka e-post till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev till intagna.

Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Besök och bokning


Generell information om att besöka en anstalt

Besökstider

Okontrollerat besök
Måndag - fredag 09:00 - 15:00. Senast anskomsttid 11.00.
Lördag - söndag 09:00 - 14:00. Senast ankomsttid 11:00.
Kontrollerat besök med glasruta
Måndag - söndag 09:00 - 11:00
Måndag - söndag 12:00 - 14:00
Kontrollerat besök med personal
Måndag - fredag 9:45 - 10:45

Besöksbokning

Telefon: 019-767 38 90

Bokning av besök

Bokning av besök sker på telefonnummer 019-767 38 90, måndagar kl. 9.00-11.00, tisdagar kl. 9.00-11.00 och 16.00-18.00 (även för besök till lägenhet). Under helg, röda dagar, samt aftnar är besöksbokningen alltid stängd. Ha alltid klientens personnummer tillhanda eftersom denna uppgift kommer att efterfrågas av bokningspersonalen.

Besöksrum

På Kumla finns idag 14 besöksrum (varav ett är handikapsanpassat), två besökslägenheter och två familjerum.

Övrig information

  • Besökare ska kunna uppvisa giltig fotolegitimation, gäller alla som fyllt 15 år.
  • Mobiltelefon får inte tas med till besöket. Mobiltelefon, ytterkläder, handväska etc. ska förvaras i låsbart skåp under besöket.
  • Matvaror, tillhörigheter eller annat får inte medföras in till besöksrummet av besökaren. Inlämnande av tillhörigheter förutsätter medgivande från anstalten.
  • Eventuellt medhavda mediciner ska tas med i originalförpackning.

Skicka pengar till intagen

Vill man skicka pengar till en intagen så gör man det via bankgiro 5185-6847, Swedbank, skriv 'Anstalten Kumla' som mottagare, vem som är avsändare samt den intagnes personnummer och namn.

Verksamhet


Detta gör de intagna på dagarna

Arbete

Industriell verksamhet av olika slag och arbetsträning

Utbildning

Vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare samt läs- och skrivträning. 

Behandling och program

Anstalten har flera ackrediterade behandlingsprogram de intagna kan delta i. Dessutom har anstalten föräldrautbildning.

Annan strukturerad verksamhet 

Flera av avdelningarna på anstalten har tillgång till annan strukturerad verksamhet (ASV). Där har intagna möjlighet att använda musikstudio, skaparrum, spel, pussel samt bollhall med många möjligheter för träning i olika former. Här bedrivs också anstaltens bibliotek samt godnattsagor inifrån.

Fritid

En större och en mindre bollhall, besöksgrupper och bibliotek.

Arbetet mot narkotika

Kumla bedriver ett mycket aktivt säkerhetsarbete, inte minst när det gäller arbetet mot narkotika. Anstaltsmiljön säkras genom ständiga riskbedömningar, närhet till intagna, differentiering av intagna, urinprover, kontroll av besökare och post samt olika typer av visitationer.

Självförvaltning

Självförvaltning bedrivs på flera avdelningar, vissa delvis och andra fullt ut.

Generell information om verksamheten i fängelse

Om anstalten


Kort historik om anstalten

Anstalten stod färdig 1965 och hade då 435 platser. Anstalten hade länge uppgiften att ta emot rymningsbenägna och intagna som misskött sig på andra anstalter.

Utrustat med videokonferens

Ja

Personal

450 anställda män och kvinnor. Medelåldern är 44 år.

Riksmottagning


Utredning

På Kumla finns Kriminalvårdens riksmottagning för män, till vilken alla dömda till fyra års fängelse eller mer kommer för en noggrann utredning innan de placeras på Kumla eller någon annan anstalt i Sverige