Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Kriminalvården logotyp

Anstalten Kumla

Kumla är en anstalt med 420 platser i säkerhetsklass 1. Anstalten är belägen i utkanten av Kumla.

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Viagatan 4

692 35 Kumla

Post och paket till intagna

Anstalten Kumla Intagens namn

692 81 Kumla

Leveransadress

Viagatan 4

692 35 Kumla

Postadress

Anstalten Kumla

692 81 Kumla

Telefon och fax

Tel 019-767 38 00

Fax 019-767 37 50

GPS

Lat 59,1191

Lon 15,1275


VÄGBESKRIVNING

Med bil: Från riksväg 51 söder om Kumla, sväng av mot Via industriområde.

Med buss: Buss från Hallsberg eller Örebro till Kumla station.

Med tåg: Tåg till Kumla station. Anstalten ligger 15 minuters promenad sydväst om stationen i Via industriområde. I direkt anslutning till stationen ligger Taxi.

Skicka e-post till anstalten

Du kan inte skicka e-post till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev till intagna.

Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan
Googles platskarta över Anstalten Kumla

Besök och bokning


Begränsade möjligheter till besök på anstalter och häkten

För tillfället råder begränsade möjligheter till besök vid anstalter och häkten med anledning av coronaviruset.

Information om vad som gäller för besök och permissioner

Generell information om att besöka en anstalt

Besökstider

Okontrollerat besök
Måndag - fredag 09:00 - 15:00. Senast anskomsttid 11.00.
Lördag - söndag 09:00 - 14:00. Senast ankomsttid 11:00.
Kontrollerat besök med glasruta
Måndag - söndag 09:00 - 11:00
Måndag - söndag 12:00 - 14:00
Kontrollerat besök med personal
Måndag - fredag 9:45 - 10:45

Besöksbokning

Telefon: 019-767 38 90

Bokning av besök

Bokning av besök sker på telefonnummer 019-767 38 90, måndagar kl. 9.00-11.00, tisdagar kl. 9.00-11.00 och 16.00-18.00 (även för besök till lägenhet). Under helg, röda dagar, samt aftnar är besöksbokningen alltid stängd. Ha alltid klientens personnummer tillhanda eftersom denna uppgift kommer att efterfrågas av bokningspersonalen.

  • Besök kan bokas för aktuell vecka samt efterföljande två veckor, d.v.s. totalt inför TRE veckor. En besökare kan, vid en och samma bokning, endast boka ETT besök på dessa tre veckor. När besöket har genomförts kan ett nytt besök bokas. Det går bra att boka in andra besökare till samma klient de andra veckorna.  
  • ETT besök i veckan per klient. Ett extra besök går att boka på den sena bokningen tisdag, efter kl 17.00, i mån av plats. Dock inte av den besökare som redan har ett inbokat besök. Detta för att möjliggöra för alla familjemedlemmar att kunna boka besök. Detta betyder i korthet att en klient kan ha två besök samma vecka av olika besökare (om utrymme finns) men inte två besök av en och samma besökare.

Besöksrum

På Kumla finns idag 14 besöksrum (varav ett är handikapsanpassat), två besökslägenheter och två familjerum.

Pengar till intagna

Du kan inte skicka eller ge pengar till den som är intagen. Den som sitter i häkte eller på anstalt får inte ta emot pengar utifrån, från anhöriga eller andra. Läs mer här.

Övrig information

  • Besökare ska kunna uppvisa giltig fotolegitimation, gäller alla som fyllt 15 år.
  • Mobiltelefon får inte tas med till besöket. Mobiltelefon, ytterkläder, handväska etc. ska förvaras i låsbart skåp under besöket.
  • Matvaror, tillhörigheter eller annat får inte medföras in till besöksrummet av besökaren. Inlämnande av tillhörigheter förutsätter medgivande från anstalten.
  • Eventuellt medhavda mediciner ska tas med i originalförpackning.

Verksamhet


Detta gör de intagna på dagarna

Arbete

Industriell verksamhet av olika slag och arbetsträning

Utbildning

Vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare samt läs- och skrivträning. 

Behandling och program

Anstalten har flera ackrediterade behandlingsprogram de intagna kan delta i. Dessutom har anstalten föräldrautbildning.

Annan strukturerad verksamhet 

Flera av avdelningarna på anstalten har tillgång till annan strukturerad verksamhet (ASV). Där har intagna möjlighet att använda musikstudio, skaparrum, spel, pussel samt bollhall med många möjligheter för träning i olika former. Här bedrivs också anstaltens bibliotek samt godnattsagor inifrån.

Fritid

En större och en mindre bollhall, besöksgrupper och bibliotek.

Arbetet mot narkotika

Kumla bedriver ett mycket aktivt säkerhetsarbete, inte minst när det gäller arbetet mot narkotika. Anstaltsmiljön säkras genom ständiga riskbedömningar, närhet till intagna, differentiering av intagna, urinprover, kontroll av besökare och post samt olika typer av visitationer.

Självförvaltning

Självförvaltning bedrivs på flera avdelningar, vissa delvis och andra fullt ut.

Generell information om verksamheten i fängelse

Om anstalten


Kort historik om anstalten

Anstalten stod färdig 1965 och hade då 435 platser. Anstalten hade länge uppgiften att ta emot rymningsbenägna och intagna som misskött sig på andra anstalter.

Utrustat med videokonferens

Ja

Personal

450 anställda män och kvinnor. Medelåldern är 44 år.

Riksmottagning


Utredning

På Kumla finns Kriminalvårdens riksmottagning för män, till vilken alla dömda till fyra års fängelse eller mer kommer för en noggrann utredning innan de placeras på Kumla eller någon annan anstalt i Sverige