Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kriminalvården logotyp

Anstalten Luleå

Luleå är en ungdomsanstalt med 9 platser i säkerhetsklass 2. Anstalten ligger på Porsön vid Universitetsområdet i Luleå.

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Kårhusvägen 10

977 56 Luleå

postadress till intagna

Den intagnes namn

Kårhusvägen 10

977 56 Luleå

Postadress

Kårhusvägen 10

977 54 Luleå

telefon och fax

Tel. 0920-21 40 00

Fax 0920-21 41 87

GPS

Lat 65,6215

Lon 22,1326


VÄGBESKRIVNING

Buss: Från Luleå centrum till Universitetsområdet. Därifrån är det en kort promenad till anstalten.

Skicka e-post till anstalten

Du kan inte skicka e-post till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev till intagna.

Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan

Besök och bokning


Besöksbokning

Obevakade besök
Från och med den 19 september görs all besöksbokning för obevakade besök via Kriminalvårdens Servicecenter. Bokning sker via: 011 – 496 36 50. Besök ska bokas veckan före aktuellt besök och besökstider för en ny vecka släpps på onsdagar. Besöksbokningen är öppen måndag, onsdag och fredag 08.00-16.00, tisdagar och torsdagar 08.00-18.00.

För att boka långväga besök, kontakta anstalten på 0920- 21 41 94 mellan kl 7-19. Anstalten försöker, om möjligt, att få till så att ett besök kan genomföras över två dagar, vanligtvis mellan klockan 10-15. Legitimation krävs. Giltig legitimation vid inpasseringskontrollen (ID, pass) är en förutsättning för att besökare släpps in.

Så här går besöket till

När du anländer till Kårhusvägen 10, ringer du på vid grinden och uppger ditt ärende.

När vakten har kontrollerat att ditt namn står uppskrivet på besökslistan släpps du in genom grinden och ska då gå rakt över gården fram till centralvakten.

Här kommer en kontroll av legitimation att genomföras och sedan får du gå igenom en båge (precis som på en flygplats) där det sker en kontroll efter metallföremål.

Ska du lämna något till den du besöker ska detta lämnas till vakten. Det är inte tillåtit att överlämna något ätbart, drickbart eller någon tobak till klienten. Tillåtna saker är tidningar, böcker samt pengar. Om du lämnar in pengar till den du ska besöka mottar du ett kvitto i vakten.

Du får inte ta med dig kamera, mobiltelefon eller andra tekniska kommunikationsmedel in i besöksrummet.

Generell information om att besöka en anstalt

Verksamhet


Detta gör de intagna på dagarna

Arbete

Ungdomarna har hand om skötseln av gräsmattor och rabatter (sommartid) och snöröjning och sandning (vintertid). Tvättstugan tar hand om både anstaltens och Luleåhäktets behov av tvätt. Visst arbete med underhåll och snickeri förekommer.

Utbildning

Vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare samt läs- och skrivträning. I mån av resurser kan utbildning på högskolenivå förekomma.

Program

Anstalten har flera ackrediterade behandlingsprogram de intagna kan delta i.

Fritid

Idrott och hälsa har hög prioritet på ungdomsanstalten och det är fysiska aktiviteter inlagda på schemat varje dag. Personalen arbetar hela tiden nära de intagna och fungerar som handledare och förebilder. 

På fritiden finns tillgång till bollhall och en liten träningslokal. På anstaltsområdet finns bollplan och vintertid möjlighet att spola en hockeyplan. I verksamhetshuset finns tillgång till basketkorg och pingisbord. Dessutom yogaträning som leds av personal. 

Arbetet mot narkotika

Ungdomsanstalten ska vara drogfri och de intagna kontrolleras med urinprover och visitationer.

Generell information om verksamheten i fängelse

Om anstalten


Luleå är den av Kriminalvårdens anstalter som enbart tar emot ungdomar.

Kort historik om anstalten

Anstalten, som öppnades 2002, använder lokaler som tillhört den nedlagda anstalten i Luleå och delar lokaler med häktet, som flyttade dit för några år sedan.

Utrustat med videokonferens

Ja

Personal

Åtta kriminalvårdare samt kriminalvårdsinspektör och lärare.

Anstalten Luleå