Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Kriminalvården logotyp

Anstalten Nyköping

Nyköping är en anstalt med 91 platser i säkerhetsklass 2. Anstalten ligger i utkanten av Nyköping.

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Materialvägen 2

611 45 Nyköping

Post och paket till intagna

Kriminalvården Intagens namn

Box 611

611 10 Nyköping

Leveransadress

Materialvägen 2

611 45 Nyköping

Postadress

Anstalten Nyköping

Box 176

611 25, Nyköping

Telefon och fax

Tel 0155-61 86 01

Fax 0155-61 86 33

GPS

Lat 58,7226

Lon 17,0227


VÄGBESKRIVNING

Med buss: Buss 715 från Nyköpings centrum, buss- och järnvägsstationen, mot industri- och bostadsområdet Arnö. Bussen stannar strax utanför anstalten.

Med bil: Från E4:an mot Nyköpings centrum, därefter mot Arnö.

Skicka e-post till anstalten

Du kan inte skicka e-post till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev till intagna.

Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan
Googles platskarta över Anstalten Nyköping

Besök och bokning


Begränsade möjligheter till besök på anstalter och häkten

För tillfället råder begränsade möjligheter till besök vid anstalter och häkten med anledning av coronaviruset.

Information om vad som gäller för besök och permissioner

Generell information om att besöka en anstalt

Besökstider

Okontrollerade besök
Onsdag - fredag 16:00 - 18:00
Onsdag - fredag 16:15 - 18:15
Lördag - söndag 11:45 - 13:45
Lördag - söndag 12:00 - 14:00
Lördag - söndag 16:00 - 18:00
Lördag - söndag 16:15 - 18:15
Kontrollerade besök
Torsdag - fredag 13:00 - 14:00
Torsdag - fredag 14:10 - 15:10

Besöksbokning

Telefon: 011–496 36 50

Besöksbokning

Okontrollerade besök

All besöksbokning för obevakade besök görs via Kriminalvårdens Servicecenter på 011–496 36 50. Besök bokas för nästkommande vecka och veckan därpå. Besök kan därmed inte ske samma vecka som bokningen. Besöksbokningen är öppen helgfria måndagar, onsdagar samt fredagar 08.00-16.00 och helgfria tisdagar och torsdagar 08.00-18.00. Antalet besökare samtidigt är begränsat till tre eftersom det annars blir för trångt i besöksrummet.

Kontrollerade besök

Besökaren tar direktkontakt med anstalten på 0155 - 61 86 01. Besöksbokning sker söndag-tisdag 20:00-22:00 av godkända besökare. Besöken bokas minst en vecka i förväg.

Pengar till intagna

Du kan inte skicka eller ge pengar till den som är intagen. Den som sitter i häkte eller på anstalt får inte ta emot pengar utifrån, från anhöriga eller andra. Läs mer här.

Verksamhet


Detta gör de intagna på dagarna

Arbete

Mekanisk verkstad med legoarbete och lackering, montering och förpackning, träindustri, textil- och hobbyverkstad, lokalvård.

Utbildning

Vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare samt läs- och skrivträning. I mån av resurser kan utbildning på högskolenivå förekomma. Dessutom har anstalten Nyköping svetsutbildning (arbetsmarknadsutbildning).

Program

Anstalten har flera ackrediterade behandlingsprogram de intagna kan delta i. Dessutom finns samtalsgrupper eller enskilda samtal med präst, frikyrkopastor eller imam.

Fritid

På anstalten finns en sporthall, gym (med redskap för i första hand konditionsträning) och bollplaner. Det anordnas även yogaträning.

Besöksgrupper från Röda Korset och kyrkan besöker regelbundet anstalten.

Arbetet mot narkotika

De intagna lämnar regelbundet urinprov och anstalten gör dagligen visitationer för att bekämpa förekomst och användning av narkotika.

Generell information om verksamheten i fängelse

Om anstalten


Kort historik om anstalten

Anstalten Nyköping byggdes 1985 som en sluten lokalanstalt. 1995 byggdes den ut med 32 platser.

Utrustat med videokonferens

Ja

Personal

Anstalten har 65 anställda med en medelålder på drygt 40 år. Fördelningen är ungefär 50 procent kvinnor och 50 procent män.