Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kriminalvården logotyp
Kriminalvården logotyp

Anstalten Nyköping

Nyköping är en anstalt med 75 platser i säkerhetsklass 2. Anstalten ligger i utkanten av Nyköping.

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Materialvägen 2

611 45 Nyköping

postadress till intagna

Den intagnes namn

Box 611

611 10 Nyköping

Postadress

Anstalten Nyköping

Box 176

611 25, Nyköping

telefon och fax

Tel. 0155-61 86 01

Fax 0155-61 86 33

GPS

Lat 58,7226

Lon 17,0227


VÄGBESKRIVNING

Med buss: Buss 715 från Nyköpings centrum, buss- och järnvägsstationen, mot industri- och bostadsområdet Arnö. Bussen stannar strax utanför anstalten.

Med bil: Från E4:an mot Nyköpings centrum, därefter mot Arnö.

Skicka e-post till anstalten

Du kan inte skicka e-post till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev till intagna.

Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan

Besök och bokning


Besöksbokning

Obevakade/okontrollerade besök

All besöksbokning görs via Kriminalvårdens servicecenter som tar direktkontakt med anstalten. Bokning görs på: 011 – 496 36 50. Besöken ska bokas minst en vecka i förväg. Antalet besökare samtidigt är begränsat till tre eftersom det annars blir för trångt i besöksrummet.
Besöksbokningen är öppen måndag, onsdag och fredag 08.00-16.00 samt tisdag och torsdag  08.00-18.00. Övrig tid är bokningen stängd. Bokning görs på: 011 – 496 36 50.

Besökstider:

Måndagar, onsdagar och fredagar: 17.00-19.00, 17.15-19.15
Lör-, sön- och helgdagar: 11.45-13.45, 12.00-14.00, 16.30-18.30, 17.00-19.00

Besöksbokning

Bevakade/kontrollerade besök

Besökaren tar direktkontakt med anstalten på 0155 - 61 86 01.  Besöksbokning sker söndag-tisdag 20.00-22.00 av godkända besökare. Besöken bokas minst en vecka i förväg.

Besökstider

Bevakade besök torsdagar och fredagar 13.15-14.15 samt 14.30-15.30

Generell information om att besöka en anstalt

Verksamhet


Detta gör de intagna på dagarna

Arbete

Mekanisk verkstad med legoarbete och lackering, montering och förpackning, träindustri, textil- och hobbyverkstad, lokalvård.

Utbildning

Vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare samt läs- och skrivträning. I mån av resurser kan utbildning på högskolenivå förekomma. Dessutom har anstalten Nyköping svetsutbildning (arbetsmarknadsutbildning).

Program

Anstalten har flera ackrediterade behandlingsprogram de intagna kan delta i. Dessutom finns samtalsgrupper eller enskilda samtal med präst, frikyrkopastor eller imam.

Fritid

På anstalten finns en sporthall, gym (med redskap för i första hand konditionsträning) och bollplaner. Det anordnas även yogaträning. Konstmålning bedrivs som studiecirkel och det anordnas också kulturaktiviteter. Anstalten har även studiecirkel i Godnattsagor inifrån, ny cirkel beräknas starta våren 2015.

Besöksgrupper från Röda Korset och kyrkan besöker regelbundet anstalten.

Arbetet mot narkotika

De intagna lämnar regelbundet urinprov och anstalten gör dagligen visitationer för att bekämpa förekomst och användning av narkotika.

Generell information om verksamheten i fängelse

Behandlingsprogram

Om anstalten


Kort historik om anstalten

Anstalten Nyköping byggdes 1985 som en sluten lokalanstalt. 1995 byggdes den ut med 32 platser.

Utrustat med videokonferens

Ja

Personal

Anstalten har 65 anställda med en medelålder på drygt 40 år. Fördelningen är ungefär 50 procent kvinnor och 50 procent män.