Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kriminalvården logotyp
Kriminalvården logotyp

Anstalten Östragård

Östragård är en anstalt med 110 ordinarie platser i säkerhetsklass 3. Anstalten ligger i Vänersborg.

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Kungsladugårdsv. 13

462 54 Vänersborg

postadress till intagna

Kriminalvården Intagens namn

Box 241

462 23 Vänersborg

Leveransadress

Kungsladugårdsv. 13

462 54 Vänersborg

Postadress

Anstalten Östragård

Box 241

462 23 Vänersborg

telefon och fax

Tel. 0521-74 24 00

Fax 0521-74 25 90

GPS

Lat 58,3451

Lon 12,3679


VÄGBESKRIVNING

Med tåg och buss: Till Vänersborgs station. Därifrån (eller från busstorget) busslinje 65 och 67, hållplats Restad gård (ändhållplatsen). På sjukhusområdet Restad gård går du ytterligare cirka 250 meter på en gångväg. Anstalten ligger till höger om gångvägen. Följ kartor och skyltar på området.

Bussbiljetter och tidtabell hittar du hos Västtrafik: www.vasttrafik.se.

Tågbiljetter och tidtabell hittar du hos SJ: www.sj.se.

VIKTIGT! SJ fodrar giltig ID-handling (körkort, pass etc.) då tågbiljetten är personlig. Tänk på detta innan inställelse, vid frigivning gäller samma krav från SJ om du tänker ta tåget hem. Du kan läsa mer om detta på www.sj.se.

Skicka e-post till anstalten

Du kan inte skicka e-post till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev till intagna.

Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan

Besök och bokning


OBS! Nya telefontider för besöksbokningen 

Den 1 november ändrar besöksbokningen telefontiden till helgfria måndagar, onsdagar och fredagar 10:00-16:00 samt tisdagar och torsdagar 10:00-18:00

Generell information om att besöka en anstalt

Besökstider

Obevakade besök
Onsdag 17:00 - 19:00
Lördag 13:00 - 16:00
Bevakade besök, kontakta anstalten 0521-742577

Besöksbokning

Telefon: 011–496 36 50

Förutsättningar för besök

Samtycke krävs av den eller de som den intagne önskar ska besöka anstalten Östragård. Den intagne ansvarar för att en samtyckesblankett fylls i. Personuppgifterna kontrolleras av anstalten varefter beslut fattas. Beslutet kommer att meddelas till den intagne om vilka som är godkända besökare. Den intagne får i sin tur meddela sina besökare om de är godkända eller inte. Det är den intagnes skyldighet att informera sina besökare om de besöksregler som finns.

Besöksbokning

När besöket är godkänt

Obevakade besök

All besöksbokning för obevakade besök görs via Kriminalvårdens Servicecenter på 011–496 36 50. Besök bokas för nästkommande vecka och besökstider för ytterligare en vecka släpps på onsdagar. Besök kan därmed inte ske samma vecka som bokningen. Besöksbokningen är öppen helgfria måndagar, onsdagar samt fredagar 08.00-16.00 samt helgfria tisdagar och torsdagar 08.00-18.00.

Bevakade besök

Bevakade besök bokas på telefon 0521-74 25 77 under kontorstid.

Pengar till intagna

Anstalten är kontantlös och man får ett kontantkort där lönen förs in och som man kan använda i anstaltens kiosk. Om någon vill ge en intagen pengar skall dessa sättas in på Swedbanks bankgirokonto 5185-7407. Kom ihåg att skriva den intagnes namn och personnummer som mottagare.

Verksamhet


Detta gör de intagna på dagarna

Arbete

Anstalten Östragård har viss programverksamhet. Det finns även sysselsättning i form av montering och förpackning, snickeri, trädgårdsskötsel samt skapande
verksamhet.

Utbildning

Vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare samt läs- och skrivträning. I mån av resurser kan utbildning på högskolenivå förekomma.

Behandling och program

Anstalten har flera ackrediterade behandlingsprogram de intagna kan delta i. Dessutom har anstalten yoga.

Fritid

Anstalten har en promenadslinga samt plats för träning med gymredskap och bordtennis placerat i källarvåningen. Tillgång till bibliotek finns tre dagar i veckan.

Arbetet mot narkotika

Anstalten bedriver ett traditionellt förebyggande narkotikaarbete, såsom visitationer av celler och allmänna utrymmen samt provtagning av de intagna för kontroll av drogfrihet. Anstalten har som mål att motivera de intagna genom programverksamhet och motiverande samtal.

Generell information om verksamheten i fängelse

Om anstalten


Kort historik om anstalten

Östragård byggdes från början som sjukhus, men öppnade som kriminalvårdsanstalt 1994.

Utrustat med videokonferens

Ja

Personal

Anstalten har ett 50-tal anställda. Könsfördelningen är jämn.