Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Kriminalvården logotyp
Kriminalvården logotyp

Anstalten Östragård

Östragård är en anstalt med 110 ordinarie platser i säkerhetsklass 3. Anstalten ligger i Vänersborg.

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Kungsladugårdsv. 13

462 54 Vänersborg

postadress till intagna

Den intagnes namn

Box 241

462 23 Vänersborg

Postadress

Anstalten Östragård

Box 241

462 23 Vänersborg

telefon och fax

Tel. 0521-74 24 00

Fax 0521-74 25 90

GPS

Lat 58,3451

Lon 12,3679


VÄGBESKRIVNING

Med tåg och buss: Till Vänersborgs station. Därifrån (eller från busstorget) busslinje 65 och 67, hållplats Restad gård (ändhållplatsen). På sjukhusområdet Restad gård går du ytterligare cirka 250 meter på en gångväg. Anstalten ligger till höger om gångvägen. Följ kartor och skyltar på området.

Bussbiljetter och tidtabell hittar du hos Västtrafik: www.vasttrafik.se.

Tågbiljetter och tidtabell hittar du hos SJ: www.sj.se.

VIKTIGT! SJ fodrar giltig ID-handling (körkort, pass etc.) då tågbiljetten är personlig. Tänk på detta innan inställelse, vid frigivning gäller samma krav från SJ om du tänker ta tåget hem. Du kan läsa mer om detta på www.sj.se.

Skicka e-post till anstalten

Du kan inte skicka e-post till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev till intagna.

Besök och bokning


Förutsättningar för besök

Samtycke krävs av den eller de som den intagne önskar ska besöka anstalten Östragård. Den intagne ansvarar för att en samtyckesblankett fylls i. Personuppgifterna kontrolleras av anstalten varefter beslut fattas. Beslutet kommer att meddelas till den intagne om vilka som är godkända besökare.

Den intagne får i sin tur meddela sina besökare om de är godkända eller inte. Det är den intagnes skyldighet att informera sina besökare om de besöksregler som finns. Vid godkänt besök lämnas hemställan för att boka besökstid. Handläggningstiden kan ta en vecka.

Besökstider

Besökstiderna är onsdagar 17.00-19.00 och lördagar 13.00-16.00

Pengar till intagna

Anstalten är kontantlös och man får ett kontantkort där lönen förs in och som man kan använda i anstaltens kiosk. Om någon vill ge en intagen pengar skall dessa sättas in på Swedbanks bankgirokonto 5185-7407. Kom ihåg att skriva den intagnes namn och personnummer som mottagare.

Verksamhet


Detta gör de intagna på dagarna

Arbete

Anstalten Östragård har viss programverksamhet. Det finns även sysselsättning i form av montering och förpackning, snickeri, trädgårdsskötsel samt skapande
verksamhet.

Utbildning

Vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare samt läs- och skrivträning. I mån av resurser kan utbildning på högskolenivå förekomma.

Behandling och program

Anstalten har flera ackrediterade behandlingsprogram de intagna kan delta i. Dessutom har anstalten yoga.

Fritid

Anstalten har en promenadslinga samt plats för träning med gymredskap och bordtennis placerat i källarvåningen. Tillgång till bibliotek finns tre dagar i veckan.

Arbetet mot narkotika

Anstalten bedriver ett traditionellt förebyggande narkotikaarbete, såsom visitationer av celler och allmänna utrymmen samt provtagning av de intagna för kontroll av drogfrihet. Anstalten har som mål att motivera de intagna genom programverksamhet och motiverande samtal.

Om anstalten


Kort historik om anstalten

Östragård byggdes från början som sjukhus, men öppnade som kriminalvårdsanstalt 1994.

Utrustat med videokonferens

Ja

Personal

Anstalten har ett 50-tal anställda. Könsfördelningen är jämn.