Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Kriminalvården logotyp
Kriminalvården logotyp

Anstalten Ringsjön

Ringsjön är en anstalt med 14 platser för kvinnor i säkerhetsklass 3. Ringsjön ligger i anslutning till Rönneholms slott. 

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Rönneholm 602

241 74 Stehag

postadress till intagna

Den intagnes namn

Rönneholm 602

241 74 Stehag

Postadress

Anstalten Ringsjön

Rönneholm 602

240 36 Stehag

telefon och fax

Tel. 0413-485 701

Fax 0413-776 88

GPS

Lat 55,9337

Lon 13,3892


VÄGBESKRIVNING

Med tåg: För att komma till Ringsjön tar man pågatåg från Malmö eller Höör och går av på Stehags station där man byter till buss 518 i riktning mot Klippan. Kliv av på hållplats Rönneholm. Följ vägen till höger, tag vänster i fyrvägskorsningen och gå mot slottet. Promenaden tar ca 15 min. För tidtabell se www.skanetrafiken.se eller ring 0771-77 77 77

Med bil: Från Malmö/Kalmar: Kör norrut/söderut på E22 och kör av vid Gårdstånga trafikplats (avfart 23). Ta av mot Eslöv i rondellen (väg 113). Kör rakt fram i första rondellen och tag höger i andra rondellen (väg 113) och kör ca 10.5km. Sväng höger vid skylt Rönneholms slott, följ vägen och sväng vänster i fyrvägskorsningen. Kör mot slottet och parkera på parkeringen till höger.

Skicka e-post till anstalten

Du kan inte skicka e-post till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev till intagna.

Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan

Besök och bokning


Besökstider

Besökstider är lördag och söndag kl 13.00-16.00. 

Besöksbokning

Obevakade besök
Från och med den 14 februari görs all besöksbokning för obevakade besök via Kriminalvårdens Servicecenter. Bokning sker via: 011 – 496 36 50. Besök kan tidigast bokas för nästkommande vecka. Varje onsdag släpps även veckan därpå. Besöksbokningen är öppen måndag, onsdag och fredag 08:00-16.00, tisdagar och torsdagar 08:00-18.00.

Besök av barn

Besök av barn erbjuds i en bra miljö, vilket innebär att avdelningarna är små och hemtrevliga och att en barnvänlig utemiljö finns.

Generell information om att besöka en anstalt

Verksamhet


Detta gör de intagna på dagarna

Arbete

Ringsjön har inte klassisk arbetsdrift utan inriktar sig på ett vardagslärande ur ett helhetsperspektiv. Personalen deltar och vägleder klienterna i självförvaltning, trädgårdsskötsel och friskvård, handledning i klädvård samt viss sömnad och handarbete. Anstalten erbjuder även Yoga och Mindfulness ur ett hälsoperspektiv. 

Regelbundna, strukturerade kontaktmannasamtal syftar till att tydliggöra vardagen.
Samtliga delar integreras i en helhet utifrån ett samhällsperspektiv enligt Kriminalvårdens vision "Bättre Ut".  

Anstalten har ett utökat samarbete med Eslövs Arbetsförmedling. Förutom sedvanliga insatser kring arbete träffar arbetsförmedlare de intagna gruppvis en gång i veckan för coachande insatser. Föreläsare med kopplingar till arbetslivet bjuds regelbundet in. Det kan också handla om föreläsare från Kronofogden, Försäkringskassan osv. 

Man samverkar också med Rönneholms Slott/Nämndemansgården och kan erbjuda arbetsförberedande insatser i form av partiell frigång, frigång samt utökad frigång inom kök, trädgård och vaktmästeri/fastighetsskötsel. 

Utbildning

Vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare samt läs- och skrivträning. I mån av resurser kan utbildning på högskolenivå förekomma.

Program

Anstalten har flera ackrediterade behandlingsprogram de intagna kan delta i.

Fritid

Friskvård, yoga och annan fritidssysselsättning är en del i den dagliga verksamheten.

Arbetet mot narkotika

Alla former av droger och alkohol är förbjudet. De intagna får regelbundet lämna urinprov för kontroll av drogfrihet. Personalen visiterar dagligen bostadsrum och andra utrymmen för att förhindra förekomst av droger på anstalten.

Självförvaltning

Hela anstalten bedrivs genom självförvaltning, vilket innebär att de intagna själva sköter dagliga sysslor såsom planering, inköp och tillagning av mat, städning och tvätt.

Generell information om verksamheten i fängelse

Behandlingsprogram

Om anstalten


Ringsjön är en av Kriminalvårdens anstalter som enbart tar emot kvinnor. Mammor som har barn på anstalten kan erbjudas dagisplats anpassad efter barnets behov, genom Malins Minne som ligger i anslutning till anstalten.

Närmaste ort är Stehag och i omedelbar närhet finns också Nämndemansgården som bedriver behandling för kvinnor med respektive utan barn.

Medföljande barn i anstalt

Ringsjön lägger stort fokus på barnperspektivet i arbetet med kvinnorna som verkställer straff.

Ringsjön har goda möjligheter att ta emot barn till intagna mammor. För att ett barn ska kunna vistas tillsammans med mamman under verkställigheten krävs samverkan med socialtjänsten som i samtliga ärenden gör en lämplighetsbedömning före godkännande. Ringsjön har även tillgång till intilliggande dagis som bedrivs i Malins Minnes regi.

Kort historik om anstalten

Anstaltsfilialen Ringsjön öppnade den 3 mars 2008 i en nyrenoverad paviljong som tidigare har använts som motivations- och avgiftningsavdelning innan patienten gick in i primärbehandling. 

Utrustat med videokonferens

Nej

Personal

På Ringsjön arbetar 12 personer. 80 procent kvinnor och 20 procent män.