Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kriminalvården logotyp
Kriminalvården logotyp

Anstalten Salberga

Salberga är en anstalt med 248 platser i säkerhetsklass 1. Anstalten ligger i Sala.

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Johannesbergsgatan 6

733 37 Sala

postadress till intagna

Den intagnes namn

Box 306

733 25 Sala

Postadress

Anstalten Salberga

Box 306

733 25 Sala

telefon och fax

Tel. 0224-79 12 00

Fax 0224-79 13 10

GPS

Lat 59,9262

Lon 16,5799


VÄGBESKRIVNING

Med tåg: Sala central, se vidare kartan i adressrutan här intill.

Med bil: I korsningen väg 70/centrala Sala, följ skyltning mot "Lasarett". Ett par kilometer längre fram finns skyltning mot Salberga till vänster. Se också kartan i adressrutan här intill.

Skicka e-post till anstalten

Du kan inte skicka e-post till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev till intagna.

Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan

Besök och bokning


Besöksrum

Anstalten Salberga har elva besöksrum och två besökslägenheter. Utöver detta finns separata rum för advokatbesök.

Besökstider

Oövervakade besök: Onsdag - Söndag mellan klockan 08.30-14.00.
Insläpp mellan: 08.30-10.30.

Övervakade besök: Tisdag mellan klockan 08.30-09.30, 10.00-11.00, 12.30-13.30 och 14.00-15.00.

Bokning av besök:

Besökare bokar besök på tel 0224-791399, bokning görs till nästkommande vecka, max två besökstillfällen i rad och endast en helgdag.
Besöksbokningen är öppen:
Måndag – onsdag kl. 09.00-11.30, 12.15-15.00.
Torsdagar kl. 09.00-11.30, 12.15-18.30.

Övrig information

Besökare ska kunna uppvisa giltig fotolegitimation, gäller alla som fyllt 15 år.
Mobiltelefon får inte tas med till besöket. Mobiltelefon, ytterkläder, handväska etc. ska förvaras i låsbart skåp under besöket.

Matvaror, tillhörigheter eller annat får inte medföras in till besöksrummet av besökaren. Om besökare vill lämna in något annat i samband med besök så ska den intagne skriva en hemställan och kommer därefter att få beslut i ärendet. Om den intagne ej har erhållit beslut kommer tillhörigheterna att skickas tillbaka med besökaren.

Intagna kan beställa mat till sig och sina besökare inför besöket, detta görs på besöksavdelningen.

Generell information om att besöka en anstalt

Verksamhet


Detta gör de intagna på dagarna

Arbete

Olika typer av lättare tillverkning samt monterings- och förpackningsarbete.

Utbildning

Vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare samt läs- och skrivträning.

Behandling

Anstalten har flera ackrediterade behandlingsprogram de intagna kan delta i. Dessutom har anstalten Salberga MOSAIK (svensk och arabiska), föräldracirkel och Godnattsagor inifrån.

Fritid

Häktes- och anstaltshusen har en mindre träningslokal, bastu och hobbyrum. Salberga har även en större motionslokal som innehåller två separata hallar.

Arbete mot narkotika

De intagna lämnar regelbundet urinprov för kontroll av drogfrihet. Personalen på anstalten visiterar dagligen celler och allmänna utrymmen för att förhindra förekomst av droger. I detta arbete medverkar narkotikahund.

Självförvaltning

Varje bostadsavdelning har ett självförvaltningskök. Ambitionen är att de intagna själva ska planera för hushållet, där matlagning, städ och tvätt ingår. I ett inledningsskede pågår självförvaltningsträning.

Generell information om verksamheten i fängelse

Om anstalten


Kort historik om anstalten

Anstalten Salberga invigdes i augusti 2007. Det är det tredje före detta sjukhus som Kriminalvården på kort tid låtit bygga om till fängelse för att minska platsbristen i fängelser och häkten. De två första var Johannesberg i Mariestad och Gertrudsvik i Västervik.

Ombyggnaden av Salberga inleddes hösten 2005 och avslutades sommaren 2007.
Den plats som Salberga ligger på har en lång tradition av statlig verksamhet. Tidigt låg marken under Väsby kungsgård, där Gustav Vasa vid sina besök uppehöll sig under silvergruvans storhetstid på 1500-talet. När det var färdigbrutet i silvergruvan sökte staden efter ny verksamhet som kunde ge sysselsättning. Det ledde till etablerandet av ett trängregemente - T5 - i staden år 1906.

Medan militären mellan världskrigen rustade ner, rustade mentalvården upp. År 1930 blev Salberga ett mentalsjukhus och senare ett så kallat specialsjukhus. Ända fram till 1997 bedrevs olika former av vård och omsorg på området. Militärens gamla kaserner hade då rivits och bland annat gett plats för de byggnader (uppförda på 1960-talet) som nu är det nya fängelsets bostadspaviljonger.

Utrustat med videokonferens

Ja

Personal

Salberga har cirka 300 personer anställda, varav de flesta är kriminalvårdare.

Anstalten Salberga.