Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Kriminalvården logotyp

Anstalten Saltvik

Saltvik är en anstalt i säkerhetsklass 1 med 120 platser, varav 6 är avsedda för ungdomar. Anstalten ligger i utkanten av Härnösand cirka 4 km norr om centrum och polishuset.

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Verkstadsvägen 1

871 54 Härnösand

postadress till intagna

Den intagnes namn

Box 273

871 26 Härnösand

Postadress

Anstalten Saltvik

Box 273

871 26 Härnösand

telefon och fax

Tel. 0611-86600

Fax 0611-866 40

GPS

Lat 62,6527

Lon 17,8948


VÄGBESKRIVNING

Med tåg/buss: Till Härnösands station. I direkt anslutning ligger Taxi alternativt buss nr 516 eller nr 518 mot Ramsås.

Vägbeskrivning från Södra infarten: Kör i riktning Nordost på E4/Södra vägen mot Vårstagatan i 3,9 km. Fortsätt E4:an. Sväng höger vid Saltviks industriväg (Skyltar mot Saltvik) efter 65 meter.

Vägbeskrivning från Norra infarten: Kör E4 Sydost. Ta avfarten mot Saltvik/Djuphamn efter 200 meter. Sväng höger mot Saltviksvägen efter 500 meter. Ta första åt höger mot Saltviksvägen efter 50 meter. Sväng vänster vid Verkstadsvägen.

Skicka e-post till anstalten

Du kan inte skicka e-post till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev till intagna.

Besök och bokning


Besöksbokning

Bokning av besök sker på telefonnummer: 0611-86638 helgfri måndag-fredag kl. 8.15-9.00. Bokningen gäller nästkommande vecka, ringer man vecka 34, bokar man för besök vecka 35.

Besökstider

Bevakade besök: Måndagar, 30 minuter mellan kl 09.15-15.15

Enskilda besök: Tisdag-söndag kl. 9.15-15.15 Man kan själv avbryta besöket innan besökstidens utgång.

Möjlighet att äta lunch på besöksavdelningen finns om man bokar besökstiden 09.15-15.15. Den intagne ansvarar för att beställa mat för besökarna. Kostnaden är för närvarande 65 kr/portion. Barn under 18 år äter gratis.

Besöksrum

På besöksavdelningen finns 8 besöksrum för enskilda besök och två besökslägenheter.

Besökslägenheterna

Bokning av besökslägenhet sker av den besökande efter beslut om beviljat besök i besökslägenhet. Bokning sker hos tillståndsenheten på telefonnummer 0611-867 07 eller 0611-866 22.

Regler

Den som är under 18 år får endast besöka intagen under förutsättning att skriftligt medgivande finns från vårdnadshavare. Besökare som är under 15 år ska normalt ha vuxen följeslagare med sig.

Uppge vid besöksbokningen ifall du har medicin som du är i behov av att ha under besöket.

Antalet besökande till intagen vid ett och samma tillfälle får normalt inte överstiga tre vuxna personer alternativt tre vuxna och två barn. Vad avser antalet minderåriga får detta prövas i varje enskilt fall.

Det du tar med för att ge till någon som är häktad eller sitter i fängelse måste godkännas av Kriminalvården. Kontakta anstalten i förväg så riskerar du inte att ta med något i onödan. Anstaltens bankgiro är: 5185-8041. Märk insättningen med mottagarens namn och personnummer.

Viktigt att tänka på innan besöket

  • Endast i förväg bokade besök kan accepteras.
  • Samtliga anmälda besökare till besökstillfället ska komma samtidigt.
  • Som besökare bör du vara vid anstaltsgrinden minst 15 minuter innan besöket startar.
  • Vid grinden får du anmäla din ankomst samt legitimera dig.
  • Ta alltid med godkänd fotolegitimation, såsom körkort, postens/bankens id-kort, nationellt id-kort från EU/EES land.
  • En besökare som inte har godkänd legitimation kan inte medges besök.
  • Du kommer att få passera en detektorbåge vid inpasseringen. Ytterkläder, handväska, mobiltelefon, armbandsur, pengar, plånböcker m.m. låses in i väntrummets klädskåp. Följ sedan personalens anvisningar gällande inpassering i anstalten. Observera att bygelbehåar normalt innehåller metall och ger indikation i detektorbågen.

Generell information om att besöka en anstalt

Verksamhet


Detta gör de intagna på dagarna

Arbete

Tvätteri, montering, förpackning, mekanisk verkstad och TEKO-industri, arbetsträning (snickeriet).

Utbildning

Vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare samt läs- och skrivträning. Saltvik har dessutom yrkesutbildning med inriktning svets samt arbetsmarknadsutbildningen "Min väg till arbete".

Behandling

Anstalten har flera ackrediterade behandlingsprogram de intagna kan delta i.

Fritid

På anstalten finns fritidshall, träningsmoduler och bibliotek.

Arbete mot narkotika

Anstalten Saltvik bedriver ett aktivt säkerhetsarbete, inte minst när det gäller arbetet med narkotika. Anstaltsmiljön säkras genom ständiga riskbedömningar, närhet till intagna, differentiering av intagna, urinprov, kontroll av besökare och post samt olika typer av visitationer. I detta arbete medverkar narkotikahund.

Självförvaltning

Självförvaltning bedrivs idag på ett antal avdelningar.

Generell information om verksamheten i fängelse

Behandlingsprogram

Om anstalten


Kort historik om anstalten

Gamla Saltvik var en av ett 30-tal anstalter som delvis skulle ersätta gamla nedslitna anstalter efter ett riksdagsbeslut från 1979/80. Bygget startade 1983. Arbetet på Saltvik präglades av engagemang från personalen där kontaktmannaskapet för intagna tidigt utvecklades.

I december 2003 började man planera för att ersätta det gamla cellfängelset i Härnösand med en ny anläggning. Saltvik har sedan dess gått från att vara en lokalanstalt till att vara en av landets tre säkerhetsanstalter. Nya Saltviksanstalten öppnades hösten 2010.

Utrustat med videokonferens

Ja

Personal

Saltvik har 250 anställda män och kvinnor.

Anstalten Saltvik.