Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kriminalvården logotyp
Kriminalvården logotyp

Anstalten Skänninge

Skänninge är en anstalt med 258 platser i säkerhetsklass 2. Anstalten ligger i Skänninge i Östergötland.

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Östanågatan

596 34 Skänninge

postadress till intagna

Kriminalvården Intagens namn

Box 213

596 21 Skänninge

Leveransadress

Östanågatan

596 34 Skänninge

Postadress

Anstalten Skänninge

Box 214

596 21 Skänninge

telefon och fax

Tel. 0142-6 729 99

Fax 0142-67 29 60

GPS

Lat 58,3986

Lon 15,0979


VÄGBESKRIVNING

Med tåg: Med pendeltåg från Mjölby, Motala och Linköping.

Med bil: E4:an norrifrån: sväng av vid Mantorp. E4:an söderifrån: sväng av vid Mjölby. 

Skicka e-post till anstalten

Du kan inte skicka e-post till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev till intagna.

Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan

Besök och bokning


OBS! Nya telefontider för besöksbokningen 

Den 1 november ändrar besöksbokningen telefontiden till helgfria måndagar, onsdagar och fredagar 10:00-16:00 samt tisdagar och torsdagar 10:00-18:00

Generell information om att besöka en anstalt

Besökstider

Obevakade besök
Måndag, onsdag, fredag 08:30 - 11:00
Måndag, onsdag, fredag 13:30 - 16:00
Lördag - söndag 08:30 - 11:00
Lördag - söndag 13:30 - 16:00
Bevakade besök
Måndag, onsdag 10:00 - 10:45
Måndag, onsdag 14:30 - 15:15

Besöksbokning

Telefon: 011–496 36 50

Besöksbokning

Obevakade besök

All besöksbokning för obevakade besök görs via Kriminalvårdens Servicecenter på 011–496 36 50. Besök bokas för nästkommande vecka och besökstider för ytterligare en vecka släpps på onsdagar. Besök kan därmed inte ske samma vecka som bokningen. Besöksbokningen är öppen helgfria måndagar, onsdagar samt fredagar 08.00-16.00 samt helgfria tisdagar och torsdagar 08.00-18.00.

Bevakade besök

Bevakade besök bokas vid 08.00 – 10.00 helgfria måndagar, onsdagar och fredagar via telefonnummer: 0142-67 29 68.

Besöksrum

Anstalten Skänninge har fyra besöksrum varav ett är barnanpassat och en besökslägenhet som efter särskilt prövning kan utnyttjas alla dagar från 16.00 till 14.00 påföljande dag. I lägenheten gäller självhushåll av mat som beställs från anstaltens kök vid bokningstillfället. Barnfamiljer och klienter som inte är i permissionsgång prioriteras vid bokning av lägenheten.

Att tänka på vid besöket

  • Vid besöket skall giltig fotolegitimation tas med för alla som fyllt 18 år.
  • Mat, dryck, tobak och pengar får ej medföras. Övriga persedlar som önskas lämnas in kommer att prövas enskilt vid varje tillfälle

Skicka pengar till intagen

Vill man skicka pengar till en intagen så gör man det via bankgiro 5185-6854, Swedbank, skriv 'Anstalten Skänninge' som mottagare, vem som är avsändare samt den intagnes personnummer och namn.

 

 

Verksamhet


Detta gör de intagna på dagarna

Arbete

Tryckeri, träindustri, internservice samt montering- och förpackning.

Utbildning

På anstalten Skänninge finns det vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare samt läs- och skrivträning.

Behandling och program

Anstalten har flera ackrediterade behandlingsprogram med inriktning mot missbruk, våld och kriminalitet som de intagna kan delta i. Dessutom har anstalten en föräldrautbildning och studiecirkeln "Bättre Framtid". Yoga och meditation bedrivs också.

Fritid

I anstalten finns en sporthall och bollhallar med möjlighet till badminton, basketboll, volleyboll, fysisk träning och bordtennis. På anstalten finns även en fotbollsplan. KRIS och olika kyrkliga samfund har regelbunden verksamhet på anstalten med exempelvis besöksverksamhet och gudstjänster. Aktiviteter förekommer i form av studiecirklar. Mjölby bibliotek svarar för biblioteksverksamheten.

Arbetet mot narkotika

Anstalten bedriver behandling mot narkotikamissbruk genom 12-stegsbehandling och programmet Prism. Samtliga intagna lämnar regelbundet urinprov. Personal visiterar dagligen celler och allmänna utrymmen för att hindra förekomst av droger på anstalten.

Vid anstalten finns en narkotikahund.

Självförvaltning

Anstaltens samtliga avdelningar har självförvaltningsträning. De intagna lagar själva maten fredag kväll till måndag morgon.

Generell information om verksamheten i fängelse

Om anstalten


Kort historik om anstalten

Anstalten Skänninge öppnades 1966 och var fram till 2004 en öppen anstalt. Om- och utbyggnaden till en sluten anstalt har genomförts i flera etapper. År 2004 stod den första slutna avdelningen klar och sommaren 2008 invigdes den fullt utbyggda anstalten.

Utrustat med videokonferens

Ja

Personal

Anstalten har cirka 200 anställda.