Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kriminalvården logotyp
Kriminalvården logotyp

Anstalten Skänninge

Skänninge är en anstalt med 234 platser i säkerhetsklass 2. Anstalten ligger i Skänninge i Östergötland.

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Östanågatan

596 34 Skänninge

postadress till intagna

Den intagnes namn

Box 213

596 21 Skänninge

Postadress

Anstalten Skänninge

Box 214

596 21 Skänninge

telefon och fax

Tel. 0142-6 729 99

Fax 0142-67 29 60

GPS

Lat 58,3986

Lon 15,0979


VÄGBESKRIVNING

Med tåg: Med pendeltåg från Mjölby, Motala och Linköping.

Med bil: E4:an norrifrån: sväng av vid Mantorp. E4:an söderifrån: sväng av vid Mjölby. 

Skicka e-post till anstalten

Du kan inte skicka e-post till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev till intagna.

Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan

Besök och bokning


Besöksbokning

Obevakade besök

Från och med 13 juni bokas alla obevakade besök via Kriminalvårdens Servicecenter som tar direktkontakt med anstalten. Bokning görs via: 011 – 496 36 50. Besök ska bokas veckan före aktuellt besök och besökstider för en ny vecka släpps på onsdagar. Besöksbokningen är öppen måndag, onsdag och fredag 08.00-16.00, tisdagar och torsdagar 08.00-18.00. För att få kunna boka in besök till en intagen så krävs ett godkänt besökstillstånd.

Bevakade besök

Bevakade besök bokas vid 08.00 – 10.00 helgfria måndagar, onsdagar och fredagar på telefonnummer: 0142-67 29 68.

Besökstider

Måndag, onsdag och fredag: 08.30-11.00 samt 13.30-16.00. Lördag och söndag: 08.30-11.00 samt 13.30-16.00. Då helgdagar som Julafton, Juldagen, Annandag jul, Nyårsafton och Nyårsdagen infaller på en tisdag eller torsdag finns möjlighet att även boka besök dessa helgdagar enligt ovan.

Övervakade besök genomförs helgfria måndagar, och onsdagar kl. 10.00-10.45 samt 14.30 – 15.15.

Besöksrum

Anstalten Skänninge har fyra besöksrum varav ett är barnanpassat och en besökslägenhet som efter särskilt prövning kan utnyttjas alla dagar från 16.00 till 14.00 påföljande dag. I lägenheten gäller självhushåll av mat som beställs från anstaltens kök vid bokningstillfället. Barnfamiljer och klienter som inte är i permissionsgång prioriteras vid bokning av lägenheten.

Att tänka på vid besöket

  • Vid besöket skall giltig fotolegitimation tas med för alla som fyllt 18 år.
  • Mat, dryck, tobak och pengar får ej medföras. Övriga persedlar som önskas lämnas in kommer att prövas enskilt vid varje tillfälle
  • Vill man skicka pengar till en intagen så gör man det via bankgiro 5185-6854, Swedbank, skriv 'Anstalten Skänninge' som mottagare, vem som är avsändare samt den intagnes personnummer och namn.

Generell information om att besöka en anstalt

Verksamhet


Detta gör de intagna på dagarna

Arbete

Tryckeri, träindustri, internservice samt montering- och förpackning.

Utbildning

På anstalten Skänninge finns det vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare samt läs- och skrivträning.

Behandling och program

Anstalten har flera ackrediterade behandlingsprogram med inriktning mot missbruk, våld och kriminalitet som de intagna kan delta i. Dessutom har anstalten en föräldrautbildning och studiecirkeln "Bättre Framtid". 18 platser är till för "Förlängd Klosterverksamhet". Yoga och meditation bedrivs också.

Utöver arbete i utelag, inklusive utkörning av mat från köket till anstaltens enheter, tvätt, komplement med studier så finns också arbete i anstaltens klosterträdgård.

Fritid

I anstalten finns en sporthall och bollhallar med möjlighet till badminton, basketboll, volleyboll, fysisk träning och bordtennis. På anstalten finns även en fotbollsplan. KRIS och olika kyrkliga samfund har regelbunden verksamhet på anstalten med exempelvis besöksverksamhet och gudstjänster. Aktiviteter förekommer i form av studiecirklar. Mjölby bibliotek svarar för biblioteksverksamheten.

Arbetet mot narkotika

Anstalten bedriver behandling mot narkotikamissbruk genom 12-stegsbehandling och programmet Prism. Samtliga intagna lämnar regelbundet urinprov. Personal visiterar dagligen celler och allmänna utrymmen för att hindra förekomst av droger på anstalten.

Vid anstalten finns en narkotikahund.

Självförvaltning

Anstaltens samtliga avdelningar har självförvaltningsträning. De intagna lagar själva maten fredag kväll till måndag morgon.

Generell information om verksamheten i fängelse

Om anstalten


Kort historik om anstalten

Anstalten Skänninge öppnades 1966 och var fram till 2004 en öppen anstalt. Om- och utbyggnaden till en sluten anstalt har genomförts i flera etapper. År 2004 stod den första slutna avdelningen klar och sommaren 2008 invigdes den fullt utbyggda anstalten.

Utrustat med videokonferens

Ja

Personal

Anstalten har cirka 200 anställda.

Anstalten Skänninge.