Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Kriminalvården logotyp

Anstalten Skenäs

Skenäs är en anstalt med 82 platser i säkerhetsklass 3. Anstalten ligger på Vikbolandet cirka tre mil utanför Norrköping. De intagna är elektroniskt övervakade genom att de bär fotboja.

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Anstalten Skenäs

610 24 Vikbolandet

postadress till intagna

Den intagnes namn

Fack 11

610 31 Vikbolandet

Fax intagnas medel

0125-612 41

Postadress

Anstalten Skenäs

610 31 Vikbolandet

telefon och fax

Tel. 0125-76 12 00

Fax 0125-76 12 25

GPS

Lat 58,6238

Lon 16,5794


VÄGBESKRIVNING

Med bil: Från Norrköping väg 209 mot Arkösund. Sväng norrut mot Jönåker vid Östra Husby.

Med buss: Buss 440 från Norrköpings resecentrum till Östra Husby. Anstalten är belägen cirka fem kilometer från Östra Husby.

Skicka e-post till anstalten

Du kan inte skicka e-post till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev till intagna.

Besök och bokning


Besök

Besökstiderna är lördagar, söndagar och helgdagar kl. 13.15-17.15 (undantaget är midsommarafton, julafton och nyårsafton), besöket sker på respektive bostadsavdelning.

Besökslägenhet finns och är bokningsbar för besök helger som ovan samt skollov dagtid kl. 09.00-17.00. Barnfamiljer prioriteras.

Besökstillstånd

För att få besök krävs att den intagne ansöker om besökstillstånd för de personer som han vill få besök av. För minderåriga ställs även krav på medgivandeintyg från samtliga vårdnadshavare.

Verksamhet


Detta gör de intagna på dagarna

Arbete

Snickeri, tillverkning i trä. Till den trätekniska utbildningen finns en arbetsdrift kopplad där intagna får möjlighet att tillämpa sina kunskaper i en realistisk arbetsmiljö. Arbete utomhus, mark och park samt miljöarbete. Arbete i kök samt tvätt och lokalvård.

Utbildning

Vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare (SFI) A, B, C samt läs- och skrivträning.

Dessutom har Skenäs lokal träteknisk yrkesutbildning/snickarutbildning. Industriteknisk utbildning (plåt, svets och CNC) med möjlighet till svetslicens och gymnasiebetyg. Datakörkort ECDL.

Behandling och program

Anstalten har flera ackrediterade behandlingsprogram de intagna kan delta i. Dessutom har anstalten föräldrautbildning.

Fritid

På Skenäs finns idrottshall, motionsslinga på området och möjlighet till styrke-, kondition- och gruppträning. På Skenäs finns också bibliotek, bastu och kyrksal. Kriminalvårdens präster besöker anstalten. Ett antal besöksgrupper kommer regelbundet till Skenäs och besöker intagna (övervakarföreningen, Falketorp, KRIS och Bryggan).

Arbetet mot narkotika

Täta urinprovskontroller görs på de intagna för att kontrollera drogfrihet. Personal visiterar regelbundet bostadsrum och andra utrymmen för att förhindra förekomst av droger. Narkotikahund används i det förebyggande arbetet.

Om anstalten


Kort historik om anstalten

Anstalten Skenäs kom till 1938 och tog då emot pojkar dömda till ungdomsfängelse. De intagna bestod av ungdomar fram till 1974. I samband med kriminalvårdsreformen 1974 blev Skenäs-anstalten en öppen anstalt för män.

Utrustat med videokonferens

Ja

Personal

Anstalten Skenäs har ett 50-tal anställda.

Skenäs anstalt.