Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Kriminalvården logotyp

Anstalten Tidaholm

Tidaholm är en anstalt med 146 platser i säkerhetsklass 1. Anstalten ligger i Tidaholm. 

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Skogsholmsvägen

522 30 Tidaholm

Post och paket till intagna

Anstalten Tidaholm Intagens namn

Box 303

522 85 Tidaholm

Leveransadress

Skogsholmsvägen

522 30 Tidaholm

Postadress

Anstalten Tidaholm

522 85 Tidaholm

Telefon och fax

Tel 0502-74 53 00

Fax 0502-74 53 19

GPS

Lat 58,1793

Lon 13,9358


VÄGBESKRIVNING

Med bil: Från väg 26 mot Tidaholm, sväng av Norra Ringvägen (om du kommer norrifrån) alternativt Södra Ringvägen (om du kommer söderifrån). Därefter in på Skogsholmsvägen, från Västra Ringleden.

Med tåg och buss: Tåg till Falköping alternativt Skövde. Buss till Tidaholm.

Skicka e-post till anstalten

Du kan inte skicka e-post till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev till intagna.

Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan
Googles platskarta över Anstalten Tidaholm

Besök och bokning


Begränsade möjligheter till besök på anstalter och häkten

För tillfället råder begränsade möjligheter till besök vid anstalter och häkten med anledning av coronaviruset.

Information om vad som gäller för besök och permissioner

Generell information om att besöka en anstalt

Besökstider

Obevakade besök
Besök jämna veckor, avdelningarna L, ISOL/SRI, A och mottagning
Onsdag - söndag 10:00 - 15:00
Besök ojämna veckor, avdelningarna C, E och B
Onsdag - söndag 10:00 - 15:00
Bevakade besök
Tisdag 14:30 - 15:30

Besöksbokning

Telefon: 0502-74 53 06

Besöksbokning

För att få boka in ett besök till en intagen så krävs det att du har fått ett godkänt besökstillstånd.

Bokning av besök sker på telefonnummer: 0502-74 53 06. Måndagar 10.00-12.00 och 15.00-17.30 samt onsdagar 13.30 - 15.30. 
Infaller måndag eller onsdag på en röd dag (helgdag) så är besöksbokningen öppen nästkommande vardag samma tid.

Ett besök ska bokas in minst två dagar innan dag för besök.

Regler

Giltig fotolegitimation skall alltid tas med för alla som fyllt 15 år.

Du som besökare får inte ta med dig mat och annan förtäring med in på anstalten. Om ni önskar mat ska den intagne beställa detta i förväg från anstaltens kök. Barn under 18 år äter gratis.

En intagen får inte ta emot presenter eller tillhörigheter han inte i förhand har hemställt om detta.

Besökare får inte ta med sig några värdesaker såsom smycken och klockor vid besöket. 

 

Pengar till intagna

Du kan inte skicka eller ge pengar till den som är intagen. Den som sitter i häkte eller på anstalt får inte ta emot pengar utifrån, från anhöriga eller andra. Läs mer här.

Övrigt

Obs, insläpp för besök sker mellan kl. 10:00 och 12:00. 

Tidaholm har tolv besöksrum varav ett är familjerum. Anstalten har också en bokningsbar besökslägenhet.

Insläpp för bokad besökslägenhet sker mellan kl. 14.00 - 15.00 och bryter nästa dag 13.00.

Inga besök genomförs på aftnar.

Verksamhet


Detta gör de intagna på dagarna

Arbete

Mekanisk industri, träindustri samt montering och förpackning.

Utbildning

Vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare samt läs- och skrivträning. När det gäller praktisk utbildning har anstalten Tidaholm yrkesutbildning i egen regi inom svetsning, skärande bearbetning (såsom svarvning och fräsning) och truckförarutbildning.

Behandling och Program

Anstalten har flera ackrediterade behandlingsprogram de intagna kan delta i. VPP bedrivs endast på anstaltens L-avdelning som är en avdelning med inriktning på program. De övriga programmen bedrivs över hela anstalten.

Fritid

Sporthall samt gymträningslokal, bibliotek, studiecirklar. NAV-verksamhet samt regelbundna träffar med Kristna Besöksgruppen.

Arbetet mot narkotika

Målsättningen med narkotikastrategin på anstalten Tidaholm är att alla narkotikamissbrukare som anländer ska identifieras, kartläggas och motiveras till behandling. Grunden till detta arbete utgörs av arbetet med verkställighetsplanen där samtliga inblandade ska ha en kontinuerlig kontakt med klienten. Behandlingsprogram som kan erbjudas de klienter som är motiverade är PRISM.

Målet är också att ge en ökad kunskap och medvetenhet hos personalen kring missbruk, narkotiska preparat m.m. Detta genomförs genom utbildningar och kontinuerliga säkerhets- och drogkontrollmöten.

Dessutom ska anstalten arbeta för att minska införsel av narkotika för att kunna erbjuda en narkotikafri verkställighet. Detta genomförs genom en rad olika insatser som t.ex. visitationer, kontroll av besökare, sök med narkotikahundar och urinprov.

Självförvaltning

På en av anstaltens avdelningar hushåller de intagna till viss del själva när det gäller mat, städ och tvätt.

Generell information om verksamheten i fängelse

Om anstalten


Kort historik om anstalten

Anstalten Tidaholm byggdes under senare 1950-tal och invigdes år 1958. Anstalten har under åren kompletterats med olika byggnader, bl.a. L-avdelningen. Denna byggnad stod klar 1986. År 1994 brann vissa delar av anstalten ner i samband med ett stort upplopp. Därefter ersattes byggnader etappvis, ett stort aktivitetshus stod klart 1996 och därefter återuppbyggdes verkstadslokaler med plåt- och svetsavdelning. Anstaltens besöksavdelning stod klar 2004.

Utrustat med videokonferens

Ja

Personal

165 tillsvidareanställda och cirka 50 vikarier, ca 65 % män och 35 % kvinnor.