Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kriminalvården logotyp

Anstalten Visby

Visby är Sveriges minsta anstalt med 5 platser i säkerhetsklass 2. Anstalten ligger centralt i Visby.

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Norra Hansegatan 2 B

621 39 Visby

postadress till intagna

Den intagnes namn

Box 1268

621 23 Visby

Postadress

Anstalten Visby

Box 1268

621 23 Visby

telefon och fax

Tel. 0498-66 21 00

Fax 0498-66 21 02

GPS

Lat 57,6372

Lon 18,3047


VÄGBESKRIVNING

Med buss från hamnterminalen: Busshållsplatsen är belägen på högersida om hamnterminalens utgång. Avgångar till Busstation finns varje dag, dock sparsamt varför busstider bör kontrolleras före avfärd på www.gotland.se under turism eller på telefonnummer 0498-218 218 Kollektivtrafiken Gotland.

Med bil från hamnterminalen: Kör ut åt höger och följ färjeleden uppför backen mot nästa rondell.
Tag tredje avfarten mot centrum, nu är du inne på Söderväg, kör rakt fram mot trafikljus.
Fortsätt rakt fram till nästa rondell, tag tredje avfarten i rondellen ut på Solbergagatan.
Kör rakt fram igenom fyra trafikljus tills du är på Norra Hansegatan.
Direkt efter fjärde trafikljuset passerar du arbetsförmedlingen och du har polishuset på höger sida där Anstalten är belägen.
Tag höger in på Birkagatan och direkt höger igen in på parkeringen, i huset finns åklagare, polis och anstalt/häkte/frivård.

Med flygbuss från flyget: Busshållsplatsen är belägen på höger sida utanför ankomsthallen. Bussförbindelse finns, dock sparsamt varför busstider bör kontrolleras före avfärd på www.gotland.se/kollektivtrafiken eller telefonnummer 0498-218 218 Kollektivtrafiken Gotland.

Skicka e-post till anstalten

Du kan inte skicka e-post till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev till intagna.

Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan

Besök och bokning


Besökstider

Lördagar och söndagar kl. 08.30-11.45 samt 14.00-16.30

Bokning av besök

För att kunna boka in ett besök till en intagen krävs ett godkänt besökstillstånd. Bokning av besök sker genom klienten.

Legitimering

Besökare ska kunna uppvisa giltig legitimation för att styrka sin identitet. Medgivandeintyg från vårdnadshavare krävs för att minderåriga personer ska kunna komma på besök.

Införsel av föremål

Mobiltelefon får inte tas med till besöket. Ytterkläder, handväska, mobiltelefon etc. ska förvaras i låsbart skåp under besöket.

Matvaror, tillhörigheter eller annat får inte medföras in till besöksrummet av besökaren. Inlämnade av tillhörigheter förutsätter medgivande från anstalten

Brända cd-skivor, cigaretter, tobak, allt ätbart och blommor kan inte lämnas in till intagen.

Sätta in pengar till intagen

Vill du skicka pengar till en intagen gör du det via bankgiro 5185-8173 där du skriver ditt eget namn. Därefter skickar du ett e-postbrev med information om att du dels har satt in pengar på bankgirot och dels uppger vilken klient pengarna avser. Använd e-postadressen vo.gotland@kriminalvarden.se

Generell information om att besöka en anstalt

Verksamhet


Detta gör de intagna på dagarna

Arbete

Anstalten har självförvaltning med arbetsplacering i tvätt, städning, kökshandräckning, matlagning, syarbeten, reparationer och underhåll.

Utbildning

Vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare samt läs- och skrivträning. I mån av resurser kan utbildning på högskolenivå förekomma.

Behandling och program

Anstalten har flera ackrediterade behandlingsprogram de intagna kan delta i. Dessutom har anstalten föräldrautbildning och yoga.

Fritid

Läget i polishuset gör att anstalten är "instängd" och intagna endast kan vistas ute i rastgårdar på husets tak, där det finns vissa möjligheter till enkla bollspel eller liknande. Anstalten har också ett enkelt motionsrum. Den intagne har, utöver kriminalvårdare, möjlighet att träffa NAV-präst, sjuksköterska, läkare och bibliotekarie samt besöksverksamhet från frivillighetsorganisationer.

Arbetet mot narkotika

De intagna lämnar regelbundet urinprov för kontroll av drogfrihet. Personal visiterar dagligen celler och andra utrymmen för att förhindra förekomst av droger på anstalten.

Självförvaltning

De intagna deltar i planering, inköp och tillagning av maten. Se vidare under avsnittet Arbete ovan.

Generell information om verksamheten i fängelse

Om anstalten


Kort historik om anstalten

Anstalten byggdes 1998. Förutom Kriminalvården finns också polis och åklagare i huset.

Utrustat med videokonferens

Ja

Personal

Ca 30 anställda, varav hälften kvinnor hälften män.