Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Kriminalvården logotyp
Kriminalvården logotyp

Häktet Huddinge

Häktet Huddinge är ett av Kriminalvårdens säkerhetshäkten och tar emot både häktade med och utan restriktioner. Häktet har 137 platser.

Besöksadress

Björnkullavägen 11

141 25 Huddinge

postadress till intagna

Den intagnes namn

Box 1274

141 25 Huddinge

Postadress

Häktet Huddinge

Box 1244

141 25 Huddinge

telefon och fax

Tel. 08-559 390 00

Fax 08-559 390 49

GPS

Lat 59,2166

Lon 17,9456


VÄGBESKRIVNING

Med bil: Björnkullavägen 11. Beläget jämte polishuset
Med tåg/buss: Gångavstånd från Flemingsbergs tågstation.

Skicka e-post till anstalten

Du kan inte skicka meddelande till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev

Besök sker genom att intagna själva kontaktar besökaren via brev eller telefon och skickar denne en blankett för samtycke till kontakt. När besökaren skickat tillbaka blanketten till häktet, underskriven, tar häktet beslut om kontakttillstånd. Därefter skickar häket ut information till besökaren om hur besök eller samtal ska genomföras.

Tider för att boka besök

Måndag: 12.00-13.00
Tisdag: 12.00-13.00
Onsdag: 15.00-17.00

Inlämning av tillhörigheter

Inlämning av tillhörigheter kan ske alla vardagar mellan kl. 13.00-17.00 samt helger kl. 8-11 och kl. 13.00-17.00 och ska i normalfallet ha föregåtts med att den intagen hemställt om vad denne önskar få inlämnat. Inlämning av upp till fem tidningar, tre böcker, pengar samt en uppsättning kläder inför rättgång kan ske utan föregående hemställan. Häktet tar inte emot digitala lagringsmedier, tobak, blommor, mat eller dryck.

Tjänstebesök

 

Tjänstemannabesök av polis, advokat (brottsmål), åklagare och frivårdsinspektör sker i första hand i häktets besökskorridor. Besöksrummen är utrustade med bord och stolar samt snabbtelefon till häktets personal. För att undvika eventuell väntetid bokas besöket i förväg. Bokning kan sker på telefonnummer 08-559 390 40.

Säkerhetskontroll

Samtliga personer, såväl besökare som personal, som ska passera in på häktet ska genomgå säkerhetskontroll vid inpasseringen. Syftet med inpasseringskontrollen är att söka efter otillåtna föremål (mobiltelefoner, lagringsmedia, kameror, vapen, narkotika, alkohol, etc.).

Detta gör de häktade på dagarna

Häktade på gemensamhetsavdelningarna har möjlighet till sysselsättning i arbetsdrift, samt vissa möjligheter till annan strukturerad verksamhet och besöksverksamhet. På samtliga avdelningar, även restriktionsavdelningarna, finns möjlighet till motion, yoga och kontakt med Nämnden för andlig vård. Ungdomar kan erbjudas studier. Häktet besöks regelbundet av organisationer såsom Röda Korset och KRIS. Uppsökarverksamhet bedrivs för att motivera de häktade till behandling.

Generell information om verksamheten på häkten

Organisation och funktion

Häktet består idag av fyra avdelningar med totalt 86 platser för intagna med restriktioner. Till detta kommer även en normalavdelning med 20 platser för intagna i full gemensamhet samt en gemensamhetsavdelning med 20 platser för intagna som är misstänkta eller dömda för sexualbrott och/eller relationsvåld. Ytterligare en avdelning om 11 platser finns där nyintagna samt intagna i behov av tillsyn placeras.

Inom området betjänas Södertörns tingsrätt med upptagningsområde polismästardistrikten Söderort samt Södertörn. Till detta kommer upptagningsområdena för Nacka och Södertälje tingsrätter. Häktet ingår i rättscentra Syd där Södertörns tingsrätt, åklagarkammare Söderort och Södertörn samt polismästardistrikten Södertörn och Söderort ingår och de är geografiskt nära varandra.

Kort historik om häktet

Häktet togs i bruk oktober 1995.

Utrustat med videokonferens

Ja