Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kriminalvården logotyp

Häktet Huddinge

Häktet Huddinge är ett av Kriminalvårdens säkerhetshäkten och tar emot både häktade med och utan restriktioner. Häktet har 137 platser.

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Björnkullavägen 11

141 25 Huddinge

postadress till intagna

Kriminalvården Intagens namn

Box 1274

141 25 Huddinge

Leveransadress

Björnkullavägen 11

141 51 Huddinge

Postadress

Häktet Huddinge

Box 1244

141 25 Huddinge

telefon och fax

Tel. 08-559 390 00

Fax 08-559 390 49

GPS

Lat 59,2166

Lon 17,9456


VÄGBESKRIVNING

Med bil: Björnkullavägen 11. Beläget jämte polishuset
Med tåg/buss: Gångavstånd från Flemingsbergs tågstation.

Skicka e-post till häktet

Du kan inte skicka meddelande till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev

Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan

Besök och bokning


Besöksbokning

Telefon:

Besöksbokning

Besök hanteras genom att intagna ansöker om kontakt. Efter godkänt beslut skickar häktet Huddinge ut information till besökaren om hur besöket ska genomföras. Därefter bokar besökaren sitt besök via telefon 08-559 390 43. Bokningen är öppen tisdag 15:00-17:00, onsdag och torsdag 12:00-13:00.

Tjänstebesök

Bokning sker via telefon, 08 – 559 390 40

Tjänstemannabesök av polis, offentlig försvarare, åklagare och frivårdsinspektör sker i första hand i häktets besökskorridor. Besöksrummen är utrustade med bord och stolar samt snabbtelefon till häktets personal.

Studiebesök

Vi tar emot förfrågan om studiebesök via e-post.

Huddinge.haktet@kriminalvarden.se

Inlämning av tillhörigheter

Inlämning av tillhörigheter föregås normalt av att den intagne hemställt om vad denne önskar få inlämnat. Häktet tar inte emot digitala lagringsmedier, tobak, blommor, mat eller dryck.

Tider för inlämning, alla dagar:

08.00 – 10.30

13.30 – 16.00

Inlämning kan även ske i samband med besök.

Insättning av pengar

Kontanter (svenska sedlar) kan lämnas in under tid för inlämning.

Vill du skicka pengar till en intagen gör du det via Bankgiro 5185-8454 (SWEDBANK). Ange mottagarens namn och personnummer samt ditt eget namn.

Inpasseringskontroll

Samtliga personer, såväl besökare som personal, som ska passera in på häktet ska genomgå allmän inpasseringskontroll. Syftet med inpasseringskontrollen är att söka efter otillåtna föremål (mobiltelefoner, lagringsmedia, kameror, vapen, narkotika, alkohol, etc.).

 

 

 

Verksamhet


Detta gör de häktade på dagarna

Häktade på gemensamhetsavdelningarna har möjlighet till sysselsättning i arbetsdrift, samt vissa möjligheter till annan strukturerad verksamhet och besöksverksamhet. På samtliga avdelningar, även restriktionsavdelningarna, finns möjlighet till motion, yoga och kontakt med Nämnden för andlig vård. Ungdomar kan erbjudas studier. Häktet besöks regelbundet av organisationer såsom Röda Korset och KRIS. Uppsökarverksamhet bedrivs för att motivera de häktade till behandling.

Generell information om verksamheten på häkten

Om häktet


Organisation och funktion

Häktet består idag av fyra avdelningar med totalt 86 platser för intagna med restriktioner. Till detta kommer även en normalavdelning med 20 platser för intagna i full gemensamhet samt en gemensamhetsavdelning med 20 platser för intagna som är misstänkta eller dömda för sexualbrott och/eller relationsvåld. Ytterligare en avdelning om 11 platser finns där nyintagna samt intagna i behov av tillsyn placeras.

Inom området betjänas Södertörns tingsrätt med upptagningsområde polismästardistrikten Söderort samt Södertörn. Till detta kommer upptagningsområdena för Nacka och Södertälje tingsrätter. Häktet ingår i rättscentra Syd där Södertörns tingsrätt, åklagarkammare Söderort och Södertörn samt polismästardistrikten Södertörn och Söderort ingår och de är geografiskt nära varandra.

Kort historik om häktet

Häktet togs i bruk oktober 1995.

Utrustat med videokonferens

Ja