Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Kriminalvården logotyp

Häktet Saltvik

Häktet Saltvik tar emot häktade både med och utan restriktioner och ligger ungefär fyra km norr om centrum och Polishuset. Häktet har 61 platser.

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Verkstadsvägen 1

871 54 Härnösand

postadress till intagna

Den intagnes namn

Box 273

871 26 Härnösand

Postadress

Häktet Saltvik

Box 273

871 26 Härnösand

telefon och fax

Tel. 0611-86670

Fax 0611-867 04

GPS

Lat 62,6536

Lon 17,8947


VÄGBESKRIVNING

Med tåg/buss: Till Härnösands station. I direkt anslutning ligger Taxi alternativt buss nr 516 eller nr 518 mot Ramsås.

Med bil: Vägbeskrivning från Södra infarten:
Kör i riktning Nordost på E4/Södra vägen mot Vårstagatan i 3,9 km. Fortsätt E4:an. Sväng höger vid Saltviks industriväg (Skyltar mot Saltvik) efter 65 meter.

Vägbeskrivning från Norra infarten:
Kör E4 Sydost. Ta avfarten mot Saltvik/Djuphamn efter 200 meter. Sväng höger mot Saltviksvägen efter 500 meter. Ta första åt höger mot Saltviksvägen efter 50 meter. Sväng vänster vid Verkstadsvägen.

Skicka e-post till anstalten

Du kan inte skicka meddelande till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev

Besök och bokning


Tjänstebesök

För att boka tjänstebesök ringer man direkt till häktet 0611-86831. 

Besöksrum

På besöksavdelningen finns 8 besöksrum för enskilda besök.
Det finns inte möjlighet till övernattning för besökare till häktet.

Besökstider

Måndagar enbart bevakade besök á 30 min mellan kl 09.15-15.15

Enskilda besök

Tisdag-söndag kl. 9.15-15.15 och 13.15-15-15
Man kan själv avbryta besöket innan besökstidens utgång.

Möjlighet att äta lunch på besöksavdelningen finns om man bokar besökstiden 9.15-15.15.
Den intagne ansvarar för att beställa mat för besökarna. Kostnaden är för närvarande 65 kr/portion. Barn under 18 år äter gratis.

Besöksbokning

Bokning av besök sker på telefonnummer 0611-866 38 helgfri måndag-fredag kl. 8.15-9.00.

Bokningen gäller nästkommande vecka, ex ringer man vecka 34, bokar man för besök vecka 35.

Besökslägenheterna

Bokning av besökslägenhet sker av den besökande efter beslut om beviljat besök i besökslägenhet. Bokning sker hos tillståndsenheten på telefonnummer 0611-867 07 eller 0611-866 22.

Regler

Den som är under 18 år får endast besöka intagen under förutsättning att skriftligt medgivande finns från vårdnadshavare.

Besökare som är under 15 år ska normalt ha vuxen följeslagare med sig.

Uppge vid besöksbokningen ifall du har medicin som du är i behov av att ha under besöket.

Antal besökare vid samma tillfälle: Antalet besökande till intagen vid ett och samma tillfälle får normalt inte överstiga tre vuxna personer alt. tre vuxna och två barn. Vad avser antalet minderåriga får detta prövas i varje enskilt fall.

Inlämning av tillhörigheter till intagna: Det du tar med för att ge till någon som är häktad eller sitter i fängelse måste godkännas av Kriminalvården. Kontakta häktet/anstalten i förväg så riskerar du inte att ta med något i onödan. Häktets bankgironummer är BG 5185-8132.

Viktigt att tänka på innan besöket

Endast i förväg bokade besök kan accepteras. 

Samtliga anmälda besökare till besökstillfället ska komma samtidigt.

Som besökare bör du vara vid anstaltsgrinden minst 30 minuter innan besöket startar.

Vid grinden får du anmäla din ankomst samt legitimera dig.

Ta alltid med godkänd fotolegitimation, såsom körkort, postens/bankens id-kort, nationellt id-kort från EU/EES land.

En besökare som inte har godkänd legitimation kan inte medges besök.

Du kommer att bli fotograferad vid inpasseringen till anstalten och erhålla en tillfällig besökslegitimation som gäller under besöket.

Du kommer att få passera en detektorbåge vid inpasseringen. Ytterkläder, handväska, mobiltelefon, armbandsur, pengar, plånböcker m.m. låses in i väntrummets klädskåp. Följ sedan personalens anvisningar gällande inpassering i anstalten. Observera att bygelbehåar normalt innehåller metall och ger indikation i detektorbågen.

Generell information om besök på häkte

Verksamhet


Detta gör de häktade på dagarna

Häktet har en gemensamhetsavdelning med en lokal som är utrustad för att utföra enklare arbeten av typen montering och förpackning. Där finns dagrum, motionsrum och träningskök för de intagna som ingår i gemensamhetsgruppen.

Röda Korset och NAV - Nämnden för Andlig Vård erbjuder även samtal med de häktade. Uppsökarverksamhet bedrivs för att motivera de intagna till behandling.

Generell information om verksamheten på häkten

Om häktet


Organisation och funktion

Häktet består av två avdelningar, en restriktionsavdelning och en gemensamhetsavdelning. Möjlighet till gemensamhet finns i separata lokaler avskiljda från bostadsavdelningarna.
Häktet Saltviks ledningsorganisation består av en kriminalvårdsinspektör, en klienthandläggare och en samordnare. Samordnaren ansvarar för den dagliga verksamheten mot de intagna. Transportplaneringen ligger under en gemensam transportsamordnare för hela Saltvik.
Häktet har under kontorstid tillgång till Saltviks sjukvårdsteam där tre sjuksköterskor ingår.

Häktet har upptagningsområdet Sundsvalls och Ångermanlands tingsrätt samt Hovrätten för Nedre Norrland.

Utrustat med videokonferens

Ja

Anstalten Saltvik.