Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Häktet Saltvik

Häktet Saltvik tar emot häktade både med och utan restriktioner och ligger ungefär fyra km norr om centrum och Polishuset. Häktet har 61 platser.

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Verkstadsvägen 1

871 54 Härnösand

postadress till intagna

Kriminalvården Intagens namn

Box 273

871 26 Härnösand

Leveransadress

Verkstadsvägen 1

871 26 Härnösand

Postadress

Häktet Saltvik

Box 273

871 26 Härnösand

telefon och fax

Tel 0611-86670

Fax 0611-867 04

GPS

Lat 62,6536

Lon 17,8947


VÄGBESKRIVNING

Med tåg/buss: Till Härnösands station. I direkt anslutning ligger Taxi alternativt buss nr 516 eller nr 518 mot Ramsås.

Med bil: Vägbeskrivning från Södra infarten:
Kör i riktning Nordost på E4/Södra vägen mot Vårstagatan i 3,9 km. Fortsätt E4:an. Sväng höger vid Saltviks industriväg (Skyltar mot Saltvik) efter 65 meter.

Vägbeskrivning från Norra infarten:
Kör E4 Sydost. Ta avfarten mot Saltvik/Djuphamn efter 200 meter. Sväng höger mot Saltviksvägen efter 500 meter. Ta första åt höger mot Saltviksvägen efter 50 meter. Sväng vänster vid Verkstadsvägen.

Skicka e-post till häktet

Du kan inte skicka meddelande till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev

Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Besök och bokning


Besökstider

Obevakade besök
Tisdag - söndag 09:15 - 15:15 Besök kan avbrytas innan besökstidens utgång
Tisdag - söndag 09:15 - 13:15 Storhelger: Jul,nyår,påsk och midsommar
Bevakade besök
Måndag 09:15 - 15:15 Obs! 30 minuter per besök

Besöksbokning

Telefon: 0611-866 38

Bokning av besöksrum sker på telefonnummer: 0611-866 38 helgfri måndag – fredag kl. 8.00-08.45 samt 15.45-16.15. Bokning gäller nästkommande vecka, ex ringer man vecka 34, bokar man för besök vecka 35. Bokar man på måndag eller tisdag kan man få tillgång till ett besöksrum på helgen samma vecka.

Tjänstebesök

För att boka tjänstebesök ringer man direkt till häktet 0611-86831.

Besöksrum

På besöksavdelningen finns 10 besöksrum. Det finns inte möjlighet till övernattning för besökare till häktet.

Allmän information

  • Besökare under 15 år ska normalt ha vuxen följeslagare med sig.
  • Besökare under 18 år behöver skriftligt medgivande från vårdnadshavare.
  • Samtliga besökare ska ha giltig legitimation.
  • Uppge vid besöksbokningen ifall du har medicin som du är i behov av att ha under besöket.
  • Antalet besökande till intagen vid ett och samma tillfälle får normalt inte överstiga tre vuxna personer alternativt tre vuxna och två barn. Vad avser antalet minderåriga får detta prövas i varje enskilt fall.
  • Vid besökstillfället kan du som besökare lämna tillhörigheter till intagen. Tillhörigheterna måste i förväg vara godkända av häktet Saltvik.

Viktigt att tänka på innan besöket

Samtliga anmälda besökare till besökstillfället ska komma samtidigt.

Som besökare bör du vara vid anstaltsgrinden minst 15 minuter innan besöket startar. Vid grinden får du anmäla din ankomst och legitimera dig.

Ta alltid med godkänd fotolegitimation, såsom körkort, postens/bankens id-kort, nationellt id-kort från EU/EES land. En besökare som inte har godkänd legitimation kan inte medges besök.

Du kommer att få passera en detektorbåge vid inpasseringen. Ytterkläder, handväska, mobiltelefon, armbandsur, pengar, plånböcker m.m. låses in i väntrummets klädskåp. Följ sedan personalens anvisningar gällande inpassering i anstalten. Observera att bygelbehåar normalt innehåller metall och ger indikation i detektorbågen. Du kan även behöva genomgå visitation och sökning med narkotikahund kan förekomma.

Insättning till intagen

Anhöriga kan inom Sverige sätta in pengar på häktets bankgiro 5185-8132. Viktigt att insättningen märks med intagningsnummer alternativt personnummer och namn. Insättningen på bankgirot görs som en betalning, transaktionen tar 2-3 bankdagar.

Verksamhet


Detta gör de häktade på dagarna

Häktet har en gemensamhetsavdelning med en lokal som är utrustad för att utföra enklare arbeten av typen montering och förpackning. Där finns dagrum, motionsrum och träningskök för de intagna som ingår i gemensamhetsgruppen.

Röda Korset och NAV - Nämnden för Andlig Vård erbjuder även samtal med de häktade. Uppsökarverksamhet bedrivs för att motivera de intagna till behandling.

Generell information om verksamheten på häkten

Om häktet


Organisation och funktion

Häktet består av två avdelningar, en restriktionsavdelning och en gemensamhetsavdelning. Möjlighet till gemensamhet finns i separata lokaler avskiljda från bostadsavdelningarna.
Häktet Saltviks ledningsorganisation består av en kriminalvårdsinspektör, en klienthandläggare och en samordnare. Samordnaren ansvarar för den dagliga verksamheten mot de intagna. Transportplaneringen ligger under en gemensam transportsamordnare för hela Saltvik.
Häktet har under kontorstid tillgång till Saltviks sjukvårdsteam där tre sjuksköterskor ingår.

Häktet har upptagningsområdet Sundsvalls och Ångermanlands tingsrätt samt Hovrätten för Nedre Norrland.

Utrustat med videokonferens

Ja