Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Kriminalvården logotyp

Häktet Sollentuna

Häktet Sollentuna är ett av Kriminalvårdens säkerhetshäkten och ligger i Sollentuna centrum. Häktet har 244 platser. 

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Tingsvägen 9

191 61 Sollentuna

postadress till intagna

Kriminalvården Intagens namn

Box 819

191 28 Sollentuna

Leveransadress

Tingsvägen 9

191 61 Sollentuna

Postadress

Häktet Sollentuna

Box 819

191 28 Sollentuna

telefon och fax

Tel 08-559 456 00

Fax 08-559 456 01

GPS

Lat 59,4269

Lon 17,9486


VÄGBESKRIVNING

Med bil: Kör E4 norrut från Stockholm mot Uppsala. Tag avfart 262 och håll till höger in på Turebergsleden. Tag avfart i rondellen mot Tingsvägen/rättscentrum. Följ vägen till Tingsvägen 9. 

Med pendeltåg: Pendeltåg norrut från Stockholm central mot Märsta. Avstigning i Sollentuna centrum. Häktet är beläget bredvid pendeltågstationen på vänster sida i tågets färdriktning.

Skicka e-post till häktet

Du kan inte skicka meddelande till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev

Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Besök och bokning


Besöksbokning

Telefon: 08-559 456 48

Besöksbokningens öppettider

Tisdag - onsdag, fredag 9:00 - 10:00
Torsdag 16:00 - 18:00

Bokning av rum för tjänstebesök

Bokning av rum för tjänstebesök kan ske på tel. 08-559 456 31.

Tjänstemannabesök/entreprenörer

För besökstillstånd för entreprenörer, kontakta kriminalvårdsinspektör Service tel. 08-559 456 40.

Studiebesök

Vi tar emot skriftlig förfrågan om studiebesök via epost. 

Insättning till intagen

Vill du skicka pengar till en intagen gör du det via bankgiro Bankgiro 5185-7092 (SWEDBANK) ange mottagarens namn och personnummer och ditt eget namn.

Vid insättning från utlandet använder du Kontonummer 12810118280, IBAN SE30 1200 0000 0128 1011 8280, BIC/SWIFTT DABASESX      

Verksamhet


Detta gör de häktade på dagarna

Häktet Sollentuna har gemensamhetsavdelningar med arbetsdriftlokaler, där man utför enklare arbeten. För att bryta isoleringen har de intagna tillgång till dagrum (endast gemensamhetsavdelningar), motionsrum och video- och spelrum. De intagna har även möjlighet att delta vid olika typer av friskvårdsaktiviteter, till exempel KrimYoga.

Häktet besöks regelbundet av olika organisationer såsom X-cons, unga X-cons NA, DAA, Röda korset, Tjuvgods och Livskraft. NAV - Nämnden för Andlig Vård erbjuder samtal med de häktade, enskilt eller i grupp.

Uppsökarverksamhet bedrivs för att motivera de intagna till behandling. I viss utsträckning finns det möjlighet för ungdomar till studier via Lärcentrum.

Generell information om verksamheten på häkten

Om häktet


Organisation och funktion

Häktet leds av en kriminalvårdschef och åtta kriminalvårdsinspektörer. Två kriminalvårdsinspektörer arbetar övergripande mot hela häktet medan övriga sex kriminalvårdsinspektörer har ett direkt klientansvar.

Majoriteten av häktets 176 medarbetare består av kriminalvårdare, men vid häktet finns även produktionsledare, lärare, sjukvårdspersonal, själavårdare, personalhandläggare, kansliassistenter, klienthandläggare, receptionister, tekniker med flera.

Utrustat med videokonferens

Ja