Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kriminalvården logotyp

Häktet Uddevalla

Häktet Uddevalla tar både emot häktade med och utan restriktioner. Häktet har 44 ordinarie platser.

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Lagerbergsgatan 35

451 31 Uddevalla

postadress till intagna

Den intagnes namn

Box 622

451 23 Uddevalla

Postadress

Häktet Uddevalla

Box 622

451 23 Uddevalla

telefon och fax

Tel. 0522-68 14 00

Fax 0522-68 14 19

GPS

Lat 58,3513

Lon 11,9402


VÄGBESKRIVNING

Med bil: Söderifrån: Kör E6 norrut mot Uddevalla, vid Bua tag av mot Trollhättan, efter cirka fem kilometer tag av vid Bratteröd mot Uddevalla centrum, tag höger i rondell vid Kampenhof, följ Lagerbergsgatan till polishuset.

Norrifrån: Kör RV44 mot Uddevalla sjukhus, tag av mot centrum i Fjällvägsmotet, tag vänster i rondell vid Kampenhof, följ Lagerbergsgatan till polishuset.

Med buss: Åk till Kampenhof, promenera Lagerbergsgatan österut till polishuset.

Med tåg: Åk till Uddevalla Östra, promenera Lagerbergsgatan västerut till polishuset.

Skicka e-post till anstalten

Du kan inte skicka meddelande till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev

Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan

Besök och bokning


Besökstider

 Besöksverksamhet bedrivs varje dag förutom onsdagar.

Helgfria vardagar kl 14.00-14.45, 14.10-14.55, 15.00-15.45 och 15.10-15.55.

Helgdagar kl 10.00-11.30 och 14.00-15.30.

Vid överbeläggning kan antalet besökstider förändras.

Besöksbokning

Från och med den 18 april bokas alla obevakade besök via Kriminalvårdens Servicecenter på 011 – 496 36 50. Besök kan bokas innevarande vecka. Varje onsdag släpps även veckan därpå.

Besöksbokningen är öppen måndag, onsdag och fredag 08.00-16.00, tisdagar och torsdagar 08.00-18.00. Bevakade besök Bokning av bevakade besök görs måndag, tisdag och torsdag kl 18.30-19.30 på telefon 0522-68 14 13.

Regler

Besökande mellan 15-18 år ska ha egen legitimation eller vuxen som legitimerar. Skriftligt tillstånd ska medtas vid varje besök som är undertecknat av målsman.

Besökande under 15 år ska vara i målsmans sällskap.

Rökning är förbjuden.

Medhavd förtäring från den besökande är förbjuden.

Övrigt

Häktet är kontantlös och man får ett kontantkort där lönen förs in och som man kan använda i anstaltens kiosk. Om någon vill ge en intagen pengar skall dessa sättas in på bankgirokonto 5185-7845. Kom ihåg att skriva den intagnes namn och personnummer som mottagare.

Verksamhet


Detta gör de häktade på dagarna

Intagna med restriktioner kan utföra monteringsarbete i cellen. Intagna utan restriktioner kan vistas i gemensamhetslokaler och utföra monteringsarbeten tillsammans med andra. Unga (under 21 år) har möjligheter till studier. Möjlighet till fysisk träning finns för båda kategorierna. Utöver detta erbjuds alla besök av frivilliga besöksgrupper från exempelvis Röda Korset.

Generell information om verksamheten på häkten

Om häktet


Organisation och funktion

Häktets platser är fördelade mellan två från varandra skilda avdelningar. Den ena avdelningen är främst för intagna med restriktioner och den andra avdelningen är främst för de utan restriktioner.
Vid häktet arbetar 33 personer.

Upptagningsområdet är Uddevalla och Vänersborgs tingsrätter, vilket innebär ett område vars begränsning i norr sträcker sig från Strömstad österut längs gränsen till Norge och vidare längs gränsen mot Värmland till Åmål. I öst begränsas upptagningsområdet av Vänern och vidare längs Trollhättans östra och södra kommungräns, via Uddevallas södra kommungräns till havet som utgör gräns i väster.

Kort historik om häktet

Häktet Uddevalla invigdes 1995.

Utrustat med videokonferens

Ja