Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Häktet Uppsala

Häktet Uppsala tar emot både häktade med och utan restriktioner. Här finns även särskilda gemensamhetsavdelningar. Häktet har 66 platser.

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Svartbäcksgatan 49

753 32 Uppsala

postadress till intagna

Kriminalvården Intagens namn

Box 1223

751 42 Uppsala

Leveransadress

(Används vid paket och pall)

Svartbäcksgatan 49

753 32 Uppsala

Postadress

(Används vid brev)

Häktet Uppsala

Box 1223

751 42 Uppsala

telefon och fax

Tel 018-495 46 00

Fax 018-495 46 03

GPS

Lat 59,8655

Lon 17,6309


VÄGBESKRIVNING

Med bil: Från E4 kör av vid avfart nr 188, kör mot 55:an i rondellen direkt efter avfarten. Tag höger vid nästa rondell. Kör rakt fram vid nästa rondell. Kör rakt fram tills du kommer nästa rondell, kör rakt fram i rondellen och tag höger vid rödljuset. Tag sedan höger igen för att komma till besökparkeringen. Häktet besöksentré är till vänster om Polisens huvudentré, kliv in i hissen och tryck på porttelefonen.

Med tåg/buss: Från centralstationen: Gå ut mot kungsgatan, tag höger och följ kungsgatan tills du kommer till skolgatan. Tag vänster in på skolgatan, fortsätt till svartbäcksgatan och tag höger, fortsätt längs Svartbäcksgatan tills du kommer till viadukten. Gå under viadukten, du ser nu förvaltningshuset Blanka på höger sida, gå över vid övergångsstället, Häktet Blankas besöksentré är till vänster om Polisens huvudentré, kliv in i hissen och tryck på porttelefonen. Bussar UL: 14, 110, 111 och 115. Hållplats: Polishuset

Skicka e-post till häktet

Du kan inte skicka meddelande till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev

Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan

Besök och bokning


Stopp för besök på anstalter och häkten

Nu införs tillfälliga begränsningar vid anstalt och häkte med anledning av corona, covid -19. Beslutet gäller med omedelbar verkan.
Klicka här för att läsa mer om beslutet.

 

Besökstider

Obevakade besök
Måndag, onsdag, fredag 15:15 - 16:15
Måndag, onsdag, fredag 15:30 - 16:30
Lördag - söndag 14:15 - 15:15
Bevakade besök
Tisdag 15:15 - 15:45

Besöksbokning

Telefon: 018-495 46 01
Måndag - fredag 19:00 - 20:00

Inlämning av föremål till intagna

Föremål till intagna kan lämnas in i receptionen lördag och söndag kl 09:00-10:00 eller i samband med bokat besök. Observera att det kan dröja viss kortare tid innan den intagne får tillgång till föremålen, då de måste kontrolleras. Livsmedel och tobaksvaror får inte lämnas till intagna.

Att tänka på inför besök

Giltig legitimationshandling måste medtagas för att besök ska få genomföras.

Det är rekommenderat att komma i god tid då identitetskontroll och visitation genomförs innan besöket kan äga rum.

Pengar till intagna

Du kan inte skicka eller ge pengar till den som är intagen. Den som sitter i häkte eller på anstalt får inte ta emot pengar utifrån, från anhöriga eller andra. Läs mer här.

Verksamhet


Detta gör de häktade på dagarna

Häktet Uppsala har en gemensamhetsavdelning med verkstad där man utför enklare arbeten. Det finns dagrum (endast gemensamt), motionsrum, andaktsrum och videorum som de häktade har tillgång till.

Häktet besöks av olika organisationer såsom Frivilliga samhällsarbetare och Röda korset. NAV - Nämnden för Andlig Vård erbjuder även samtal med de häktade enskilt eller i grupp. Uppsökarverksamhet bedrivs för att motivera de intagna till behandling. I viss utsträckning finns det möjlighet till studier via Lärcentrum.

Generell information om verksamheten på häkten

Om häktet


Utrustat med videokonferens

Ja

Kort historik om häktet

Häktet Uppsala togs i bruk 2004.

Organisation och funktion

Gemensamhetsavdelning finns för de häktade som inte har restriktioner och vill delta i någon form av aktivitet.