Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Biträdande övervakare

Biträdande övervakare är människor med ett socialt engagemang som är beredda att finnas till hands för klienten utanför kontorstid. De är inte anställda i Kriminalvården utan utför ett frivilliguppdrag.

De som har den här rollen fungerar som goda förebilder och ett stöd, någon klienten kan vända sig till och känna ett förtroende för. Biträdande övervakare ska visa att det finns ett alternativ till en kriminell livsstil. Vad den biträdande övervakaren och klienten gör tillsammans bestäms i klientens verkställighetsplan. Det kan till exempel vara gemensamma fritidsaktiviteter, att den biträdande övervakaren ska hjälpa till vid kontakter med myndigheter eller ge stöd för att förebygga risk för återfall i brott och missbruk.

Biträdande övervakaren har också en kontrollerande roll. Om klienten inte följer de villkor som gäller för övervakningen, så måste den biträdande övervakaren anmäla det till den ansvariga frivårdsinspektören. Frivårdsinspektören ger den biträdande övervakaren handledning och stöttning i uppdraget.

Biträdande övervakare omfattas av sekretesslagen och får inte berätta för obehöriga om en enskild persons förhållanden. Denna tystnadsplikt omfattar inte bara den dömde, utan även anhöriga till den dömde.

Vill du bli biträdande övervakare?

För att bli biträdande övervakare behöver du inte någon särskild utbildning. Det spelar heller ingen roll vad du arbetar med eller vad du har för bakgrund. Det som däremot krävs är ett genuint intresse för människor, ett sunt förnuft och uthållighet.

Vill du arbeta som Biträdande övervakare kan du ta kontakt med frivården på din ort.