Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Fördelar med att arbeta för Kriminalvården

Som statligt anställd i Kriminalvården har du som medarbetare flera förmåner.

Individuell lön

Lönen är individuell och differentierad, den utgår ifrån ansvar, svårighetsgrad i arbetet och hur du som medarbetare utför ditt arbete. Vid lönesättningen i samband med nyanställning tas hänsyn till din kompetens och tidigare erfarenhet.

Utbildning

Som anställd får du ta del av Kriminalvårdens breda utbildningsutbud. Alla som anställs genomför intern utbildning som varierar i innehåll och omfattning utifrån profession.

Flexibla arbetstider

Kriminalvården har ett modernt arbetstidsavtal där du som medarbetare erbjuds flexibla arbetstidslösningar utifrån verksamhetens krav och dina individuella behov.

Semester

Fler semesterdagar än de 25 dagar som följer av semesterlagen. Antalet semesterdagar varierar beroende på din ålder.

Ledighet med bibehållen lön

Du har möjlighet till ledighet med lön vid viss annan frånvaro, till exempel vid personliga angelägenheter inom egen familj eller den närmaste släktkretsen.

Restidskompensation

Kompensation för restid utanför arbetstid i form av ledighet eller ekonomisk kompensation.

Traktamenten

Ersättningar vid tjänsteresa som överstiger ersättning enligt centralt avtal för staten.

Stöd till friskvårdsaktiviteter

Du får bidrag för att utöva friskvårdsaktivitet och du har också möjlighet att få stöd för att sluta med tobak som till exempel ersättning för nikotinläkemedel.

Företagshälsovård

Kriminalvården har avtal med rikstäckande leverantör av företagshälsovård.

Privat rådgivning

Du har möjlighet att få stöd och rådgivning i alla typer av frågor som rör ditt privatliv, till exempel, ekonomisk- och juridisk rådgivning samt samtalsstöd.

Fritidsstudier

Du har möjlighet att studera på fritiden och få ersättning från arbetsgivaren för resor, litteratur och kåravgifter.

Löneutfyllnad vid sjukdom

Utöver den sjukpenningen du får från Försäkringskassan gör arbetsgivaren en löneutfyllnad för att minska inkomstbortfallet vid sjukdom.

Ersättning för sjukvårdskostnader och läkemedel

Du kan även få ersättning när du går till läkare och sjukgymnast samt för vissa läkemedel, förutsatt att de omfattas av samhällets högkostnadsskydd.

Läkar- och tandläkarbesök

Du har möjlighet att få göra läkarbesök och akuta tandläkarbesök på betald arbetstid.

Löneutfyllnad vid föräldraledighet

Utöver den ersättning du får vid föräldrapenning från Försäkringskassan gör arbetsgivaren en löneutfyllnad för att minska inkomstbortfallet vid föräldraledighet.

Rätt att gå ned i arbetstid

Du har möjlighet att vara partiellt ledig till dess att barnet fyllt 12 år.

Stöd vid verksamhetsförändring

Trygghetsavtalet är en möjlighet till stöd för dig om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

Grupplivförsäkring

Kriminalvården har grupplivförsäkring för alla anställda.

Pension

Som statligt anställd har du en avtalspension som består av flera delar. Den kompletterar den allmänna pensionen som alla har rätt till.