Kriminalvården logotyp

Fördelar med att jobba hos oss

Som medarbetare i Kriminalvården har du flera fördelar och förmåner. Du får bland annat upp till 35 semesterdagar per år, viss ersättning för läkar- och sjukvård och friskvårdsbidrag.

Individuell lön

Hos oss är lönerna individuella och utgår från vilket ansvar du har, arbetets svårighetsgrad och hur du som medarbetare utför ditt arbete. Det innebär att du själv har möjlighet att påverka din löneutveckling genom goda prestationer. Vid lönesättningen i samband med nyanställning tar vi bland annat hänsyn till arbetsuppgifternas innehåll och svårighetsgrad, uppdragets omfattning, ansvar och befogenheter samt din kompetens och tidigare erfarenhet.

Utbildning och kompetensutveckling

Som ny medarbetare hos oss får du ta del av vår kriminalvårdsutbildning. Kriminalvårdsutbildningen är ett samlingsnamn för introduktion och kompetensutveckling för alla våra medarbetare, men varierar i innehåll och omfattning beroende på profession. Vi erbjuder också fort- och vidareutbildningar samt chefsutbildningar. Vi har en kurskatalog med över 250 kurser bestående av nationella fort- och vidareutbildningar samt e-kurser.

Chef- och ledarskap

Kriminalvården erbjuder flera möjligheter till vidareutveckling för dig som är intresserad av ledarskap.

Chefsförsörjningsprogrammet

Ett program som startar två gånger per år och vänder sig till medarbetare med potential och vilja att bli framtida ledare i Kriminalvården.

Chefsutbildning bas

En utbildning för medarbetare som nyligen tillträtt en tjänst som första linjens chef med personalansvar. Här ges deltagarna fördjupade kunskaper för ledarrollen. Utbildningen ges av Uppsala Universitet i samarbete med Kriminalvården.

Bidrag för fritidsstudier

Som medarbetare har du möjlighet att studera på fritiden och få ersättning med upp till 5 000 kronor per år för resor och litteratur.

Restidskompensation och förhöjt traktamente

Du får kompensation för restid utanför arbetstid i form av ledighet eller ekonomisk ersättning. Vi ger också en extra ersättning vid tjänsteresa utöver det skattefria traktamentet som gäller enligt Skatteverket vid tjänsteresor

Förmånlig semester

Du får betald semester redan under ditt första år som anställd. Du får också fler semesterdagar än hos många andra arbetsgivare. Din ålder avgör hur många semesterdagar du har och är som minst 28 dagar. Från och med året du fyller 40 så får du hela 35 semesterdagar.

Ledighet utan löneavdrag

Kriminalvården ger dig möjlighet till vissa ledigheter utan löneavdrag. Exempel på sådana ledigheter är vid flytt, tentamen eller vissa familjeangelägenheter som begravning. Vid behov kan du också ha möjlighet att få vara ledig för bland annat läkarbesök utan löneavdrag.

Hälsa och friskvård

Vi vill bidra till en god hälsa och en sund livsstil hos våra medarbetare. Du har möjlighet att få ersättning på 75 procent upp till ett belopp på 4000 kronor/år vid friskvårdsaktiviteter. Friskvårdsbidraget kan du använda till bland annat träningskort, massage och andra friskvårdsaktiviteter. Det finns också möjlighet att få stöd för att sluta med tobak som till exempel ersättning för nikotinläkemedel.

Vi har även ett idrottsförbund som bland annat genomför friskvårdskampanjer för att inspirera medarbetare att röra sig på fritiden. Förbundet arrangerar också årliga mästerskap i vissa sporter som till exempel skidåkning.

Företagshälsa och personalstöd

Kriminalvården har avtal med rikstäckande leverantör av företagshälsa. Vi har även personalstöd där du som medarbetare, och din familj, har möjlighet att anonymt få stöd och rådgivning i alla typer av frågor som rör ditt privatliv, till exempel, ekonomisk- och juridisk rådgivning samt samtalsstöd.

Arbeta utomlands

Som medarbetare inom Kriminalvården kan du erbjudas möjligheten att arbeta utomlands. Att arbeta i andra länder för Kriminalvården kan ge dig en unik möjlighet att bidra till viktigt kriminalvårdsreformsarbete samtidigt som det skapar utveckling både professionellt och på ett personligt plan. Vissa av uppdragen är längre stationeringar på minst 12 månader, men det finns också korttidsuppdrag som innefattar några veckors arbete.

Ersättning för läkemedel och sjukvård

Hos oss kan du få viss ersättning för kostnader i samband med läkarbesök och besök hos sjukgymnast. Vi ger också ersättning för vissa receptförskrivna läkemedel upp till 1500 kronor/år, förutsatt att de omfattas av samhällets högkostnadsskydd.

Förmåner för dig som förälder

När du jobbar hos oss kan du få extra ersättning, så kallad löneutfyllnad, om du är ledig med föräldrapenning från Försäkringskassan. Det innebär att du totalt får en ersättning som motsvarar 90 procent av din inkomst när du är föräldraledig. Du har också rätt att jobba deltid till dess att barnet fyller tolv år.

Tjänstegrupplivförsäkring och trygghetsavtal

Kriminalvården har tjänstegrupplivförsäkring för alla anställda. Vi har även ett trygghetsavtal som ger möjlighet till stöd för dig om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

Tjänstepension

Som statligt anställd har du en avtalspension. Den kompletterar den allmänna pensionen som alla har rätt till. Om du är född 1987 eller tidigare betalar arbetsgivaren 4,5 procent av din lön till din tjänstepension. Är du född 1988 eller senare betalar arbetsgivaren 6 procent av din lön till din tjänstepension

 

Välkommen till Kriminalvården du också!