Kriminalvården logotyp

Fördelar med att jobba hos oss

Som statligt anställd i Kriminalvården har du som medarbetare flera fördelar och förmåner. Hos oss får du bland annat upp till 35 semesterdagar per år, ersättning för läkar- och sjukvård och friskvårdsbidrag.

Individuell lön

Hos oss är lönerna individuella och utgår från vilket ansvar du har, arbetets svårighetsgrad och hur du som medarbetare utför ditt arbete. Det innebär att du själv har möjlighet att påverka din löneutveckling genom goda prestationer. Vid lönesättningen i samband med nyanställning tar vi bland annat hänsyn till arbetsuppgifternas innehåll och svårighetsgrad, uppdragets omfattning, ansvar och befogenheter samt din kompetens och tidigare erfarenhet.

Utbildning

För oss är medarbetarnas kompetens viktig och som anställd får du ta del av Kriminalvårdens breda utbildningsutbud. Alla våra nyanställda medarbetare får genomföra en intern utbildning som varierar i innehåll och omfattning utifrån yrkesroll. Medarbetare har också möjlighet att studera på fritiden och få ersättning med upp till 5 000 kronor per år för resor och litteratur.

Flexibla arbetstider

Som medarbetare på Kriminalvården erbjuds du flexibla lösningar som ger dig möjlighet att bestämma över en viss del av din arbetstid själv, så länge det fungerar för verksamheten. Veckoarbetstiden på Kriminalvården för den som jobbar heltid är i genomsnitt 39 timmar och 45 minuter.

Förmånlig semester

Du får betald semester redan under ditt första år som anställd. Som statligt anställd får du också fler semesterdagar än hos många andra arbetsgivare. Din ålder avgör hur många semesterdagar du har och är som minst 28 dagar. Från och med året du fyller 40 så får du hela 35 semesterdagar

Ledighet utan löneavdrag

Kriminalvården ger dig möjlighet till vissa ledigheter utan löneavdrag. Exempel på sådana ledigheter är vid flytt, tentamen eller vissa familjeangelägenheter som begravning. Vid behov kan du också få vara ledig för bland annat läkarbesök utan löneavdrag.

Hälsa och friskvård

Vi vill bidra till en god hälsa och en sund livsstil hos våra medarbetare. Alla våra anställda kan få friskvårdsbidrag på upp till 3 000 kronor per år. Friskvårdsbidraget kan du använda till bland annat träningskort, massage och andra friskvårdsaktiviteter. Det finns också möjlighet att få stöd för att sluta med tobak som till exempel ersättning för nikotinläkemedel.

Vi har även ett idrottsförbund som bland annat genomför friskvårdskampanjer för att inspirera medarbetare att röra sig på fritiden. Förbundet arrangerar också årliga mästerskap i vissa sporter som till exempel skidåkning.

Företagshälsovård och personalstöd

Kriminalvården har avtal med rikstäckande leverantör av företagshälsovård. Vi har även personalstöd där du som medarbetare har möjlighet att anonymt få stöd och rådgivning i alla typer av frågor som rör ditt privatliv, till exempel, ekonomisk- och juridisk rådgivning samt samtalsstöd.

Ersättning för läkemedel och sjukvård

Hos oss kan du få ersättning för kostnader i samband med läkarbesök och besök hos sjukgymnast, samt för  vissa receptförskrivna läkemedel, förutsatt att de omfattas av samhällets högkostnadsskydd.

Förmåner för dig som förälder

När du jobbar hos oss kan du få extra ersättning, så kallad löneutfyllnad, om du är ledig med föräldrapenning från Försäkringskassan. Det innebär att du totalt får en ersättning som motsvarar 90 procent av din inkomst när du är föräldraledig. Du har också rätt att jobba deltid till dess att barnet fyller tolv år. 

Tjänstegrupplivförsäkring och trygghetsavtal

Kriminalvården har tjänstegrupplivförsäkring för alla anställda. Vi har även ett trygghetsavtal som ger möjlighet till stöd för dig om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

Tjänstepension

Som statligt anställd har du en avtalspension. Den kompletterar den allmänna pensionen som alla har rätt till.