Kriminalvården logotyp

Frågor om jobb

Här har vi samlat våra svar på de vanligaste frågorna om jobb i Kriminalvården.

Vad ska jag tänka på när jag fyller i ansökan, vad är särskilt viktigt?

Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter rätt och får med alla relevanta erfarenheter och utbildningar. Skriv gärna några rader om varför du söker jobbet.

Vad får jag för utbildning som ny medarbetare i Kriminalvården?

Alla medarbetare går en obligatorisk, betald utbildning i samband med anställningen. Längden och innehållet i utbildningen varierar beroende på yrkesroll. Läs mer om vår utbildning här.

Kan jag som anställd i Kriminalvården bli kompis med en som sitter inne?

Nej, kompis kan du inte vara – däremot kan du vara ett stöd och en hjälp för att börja leva ett liv utan ny brottslighet. Personalen ska vara professionell och följa Kriminalvårdens värdegrund som bland annat bygger på allas likas värde och respekt för medmänniskor.

Kan jag jobba hos er fast jag förekommer i misstanke- och brottsregistret?

Vid varje rekrytering görs en individuell bedömning av alla kandidater utifrån tjänstens kravprofil. Det är viktigt att du vid en eventuell intervju är ärlig kring att du finns i belastningsregistret så att ni kan ha en diskussion utifrån det. Du är välkommen att söka de tjänster som du är intresserad av och sedan får ansvarig rekryterare göra en bedömning utifrån den tjänst du söker.

Får icke-svenska medborgare söka jobb i Kriminalvården?

Ja, absolut! För vissa befattningar krävs att du ska vara svensk medborgare. Det framgår i så fall i beskrivningen av tjänsten. Du får gärna ha utländsk bakgrund men vi vill att man har goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.

Hur överklagar jag en tillsatt tjänst?

När det gäller beslut om tillsatta tjänster inom myndigheten finns dessa anslagna på tillsättningslistan på myndighetens anslagstavla på huvudkontoret i Norrköping. Du kan även kontakta HK.HR@kriminalvarden.se för att begära ut den. Mer om överklagan kan du läsa om här. 

Hur gör jag för att få jobba som hundförare?

För att kunna arbeta som hundförare inom Kriminalvården behöver du i grunden vara kriminalvårdare och ha gått vår kriminalvårdsutbildning. Du får sedan en hundförarutbildning om du bedöms lämplig för uppdraget.

Hur gör jag om jag har utländska betyg?

Utländska betyg behöver valideras. För att validera utländska betyg behöver du ansöka om bedömning av din utbildning på https://utbildningsbedomning.uhr.se/. Detta kan du göra för gymnasieutbildning, eftergymnasial utbildning och akademisk utbildning.

Jag ser era annonser ofta, varför söker ni hela tiden?

Att vi har flera annonser ute samtidigt, eller att annonserna tillsynes ser ut att avlösa varandra beror dels på att det är olika anställningsformer som tillämpas. Det beror också på att Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till vilket gör att behoven av att anställa fler har utökats och därför lägger vi upp annonserna på nytt.  Sedan kan tilläggas att en allt mer rörlig arbetsmarknad påverkar vår personalomsättning, vilket inte enbart innebär en utmaning för oss i Kriminalvården. Hos oss ligger personalomsättningen på omkring 10 procent.

Jag har sökt jobb hos er men inte fått svar. Vad beror det på och vad kan jag göra?

Tyvärr händer det att svar tillbaka från oss hamnar i skräpposten (vi vet inte riktigt varför) så titta gärna där. Till alla våra annonser finns också en kontaktperson så om du inte hört något inom rimlig tid kan du alltid kontakta denna med dina frågor.

Om jag inte hittar någon ledig tjänst men vill söka jobb i Kriminalvården, hur gör jag då?

Du kan prenumerera på våra lediga tjänster här.

Finns det några regler kring ålder för att få jobba i Kriminalvården?

Vi uppskattar medarbetare i alla åldrar! Grundkravet för att kunna arbeta exempelvis som kriminalvårdare är att du måste ha godkänt slutbetyg från gymnasiet.

Finns det chans till fast anställning efter sommarjobb?

Ja, det kan finnas goda möjligheter till det om verksamheten har det behovet. Många av våra medarbetare har en gång börjat som sommarvikarie. I samband med en tillsvidareanställning får du genomgå en obligatorisk utbildning, på heltid med lön.

Vad menas med gymnasiekompetens? 

Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen.

Vad menas med erfarenhet som det står i jobbannonsen?

Med det menas arbetslivserfarenhet. Det kan också vara i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete kan däremot inte jämställas med anställning.  Det är ofta meriterande att ha arbetslivserfarenhet inom kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri, vård- och omsorgsarbete.

Kan man jobba inom Kriminalvården fast man har ett annat jobb också?

Vid intervjutillfällena ställer vi alltid frågan om bisyssla (annan anställning, uppdrag eller egen verksamhet) och du behöver då uppge dessa. I vissa fall kan bisysslor, så som andra anställningar, räknas som förtroendeskadliga om de t.ex. har beröring med verksamheten. Bisysslor kan även vara arbetshindrande om de stör anställningen genom t.ex. stor omfattning eller arbetstidens förläggning. Om prövningen för bisyssla nekas så kan du inte ha båda anställningarna samtidigt.

Vad behöver jag ha för utbildning för att jobba som frivårdsinspektör?

Vårt utbildningskrav en akademisk examen, alltså en utbildning från universitet eller högskola. Du kan läsa mer om yrket som frivårdsinspektör här.

 

Om kriminalvårdsyrket

Varför vill folk bli kriminalvårdare?

Det är en fråga som har flera svar, men många tycker att det är ett viktigt arbete där man kan bidra till ett tryggare samhälle. Kriminalvårdare jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och sluta begå brott.

Vad krävs för att bli kriminalvårdare?

Att man har godkänt slutbetyg från gymnasiet. Läs mer om utbildningskraven för kriminalvårdare här.

Du behöver också ha någon form av arbetslivserfarenhet, även säsongsarbete eller timanställning räknas in. För att bli en bra kriminal­vårdare bör man dessutom vara empatisk och stabil och kunna hantera konflikter. Eftersom Kriminalvårdens jobb är att förbereda personer för ett liv utan kriminalitet efter avtjänat straff bör man tro på människors vilja och förmåga till utveckling och förändring.

Sen behöver man lära sig yrket. Arbetet ska utföras på ett korrekt sätt i enlighet med lagar, instruktioner, riktlinjer och Kriminalvårdens värde­grund. Under din betalda utbildning varvas perioder av teori med praktik.

Behöver jag ha körkort för att söka jobb som kriminalvårdare?

För många tjänster är körkort ett krav, men inte alla. Det står under Kvalifikationer i jobbannonsen.

Hur farligt är jobbet som kriminalvårdare?

Det finns risker med att jobba på ett fängelse eller ett häkte eftersom en del av de intagna har lätt för att använda våld. Men allvarliga hot eller allvarligt våld mot dem som jobbar är ovanligt. Personalen är dessutom särskilt utbildad i att hantera konflikter, bedöma risker och att följa Kriminalvårdens säkerhetsrutiner.

Är personalen på fängelser och häkten beväpnade?

Några få har pepparspray och batong, men de flesta har inga vapen alls. Alla kriminalvårdare har dock ett larm de kan trycka på om de skulle behöva det. Om det skulle bli upplopp eller ett stort bråk kan personalen kalla på en särskild insatsstyrka som är speciellt tränade för att ta hand om sådana situationer. Insatsstyrkan är utrustade med bland annat kravallsköld, batong och hjälm med visir. När insatsstyrkan kallas in lugnar det i regel ner sig mycket snart.

Finns det något krav på hur vältränad jag behöver vara för att kunna jobba som kriminalvårdare?

I våra annonser brukar vi skriva att du ska ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt om situationen så kräver. I vår utbildning, i samband med anställning, får alla medarbetare som ska arbeta som kriminalvårdare praktiska övningar och särskild utbildning i att hantera konflikter. Sommarvikarier får en kortare introduktion.

Behöver jag högskoleutbildning för att jobba som kriminalvårdare?

Du behöver inte ha någon högskoleutbildning utan godkänt slutbetyg från gymnasiet är vårt grundkrav. På vissa tjänster kan det däremot vara meriterande med viss eftergymnasial utbildning, det står i så fall i våra annonser.

Jag skulle vilja jobba på timmar som kriminalvårdare? Hur gör jag då?

Om du är intresserad av att jobba på timmar kan du kontakta den anstalt eller det häkte som du är intresserad av. Telefonnummer hittar du här.

Du kan också fylla i en intresseanmälan här.

Behöver jag ha gått klart gymnasiet för att jobba som kriminalvårdare?

För att jobba som kriminalvårdare behöver du ha fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg, avgångsbetyg eller gymnasieexamen. Det finns några alternativa utbildningskrav som du kan läsa om här.

Hur fungerar det med arbetskläder för kriminalvårdare?

Kriminalvården har en uniformspolicy som talar om hur vi ska vara klädda när vi är i tjänst och möter våra klienter. I samband med introduktionen hämtar du ut dina arbetskläder (skor ingår ej).

Hur lång tid tar det innan jag anses lämplig som kriminalvårdare efter avtjänat fängelsestraff?

Det finns ingen generell tidsperiod bestämd för när man kan arbeta som kriminalvårdare efter att man verkställt ett fängelsestraff. Det måste ske individuella bedömningar utifrån brottets art, när i tiden brottet är begånget och hur lång tid som gått sedan frigivning. Är man villkorligt frigiven och står under övervakning så är det inte aktuellt att arbeta som kriminalvårdare under prövotiden. Du är alltid fri att söka en utannonserad tjänst med medvetenhet om ovanstående aspekter. Läs också under frågan: Kan jag jobba hos er fast jag förekommer i misstanke- och brottsregistret?

Om corona

Har ni haft Covid-19 på anstalter och häkten?

Ja, vi har haft smitta på häkte och anstalt men genom att vi har jobbat aktivt utifrån våra rutiner för att minska smittspridningen så har utbrotten kontrollerats och klingat av. Kriminalvården har egen tillgång till antigentester och har tagit fram rutiner för när klienter ska erbjudas provtagning. Med antigentester kan smittspårningen effektiviseras och på så sätt snabbare begränsa en smittspridning.

Vad händer om en klient på ett häkte eller en anstalt blir sjuk i Covid-19?

Personalen har tillgång till skyddsutrustning på plats och det finns goda rutiner för hur man ska göra om någon blir sjuk. Det finns sjuksköterskor på anstalter och häkten som tillhandhåller viss primärvård för klienter. Det finns även läkare som är kopplade till verksamheten. Som stöd till anstalter och häkten i frågor som uppstår på grund av pandemin finns det covid-samordnare på regional nivå och en operativ smittskyddsgrupp på nationell nivå.

Hur kommer Coronasmittan in på häkten och anstalter?

Kriminalvården kan se att det främst är via personal som smittan kommit in. Därför är det viktigt att följa de rutiner som finns för att minska risken för smittspridning såsom att stanna hemma vid symptom, följa de rekommendationer som gäller i övriga samhället samt att använda skyddsutrustning i de situationer där det krävs.

Övriga frågor

Kan jag jobba som frivilligarbetare inom Kriminalvården?

Av olika anledningar har vi tyvärr inte möjlighet att ta emot frivilliga i vår organisation, men det finns ett flertal externa ideella organisationer som kommer in och träffar våra klienter på olika sätt. Dessa är exempelvis trossamfund, Röda Korset, KRIS eller liknande.

 Ett annat sätt att hjälpa och stötta klienter inom Kriminalvården är att vara biträdande övervakare. Här kan du läsa mer om biträdande övervakare. 

Hur gör jag om jag vill bli biträdande övervakare?

Uppdraget som biträdande övervakare är ingen tjänst, utan ett frivilligt engagemang och uppdrag för vilket man får en symbolisk ersättningssumma per månad. För att bli biträdande övervakare krävs ingen särskild utbildningsbakgrund och det spelar ingen roll vad man arbetar med eller vad man har för bakgrund. Däremot krävs ett genuint intresse för människor och en vilja att engagera sig. Innan en biträdande övervakare kan bli godkänd ska hen genomgå en intervju hos frivården. Dessutom kontaktar frivården referenser och gör en kontroll i belastningsregistret. Den som förekommer sedan tidigare i belastningsregistret är inte automatiskt utesluten som biträdande övervakare utan en individuell prövning görs alltid. Övervakaren erbjuds att delta på en kortare introduktionsutbildning innan hen förordnas till ett uppdrag. Ta kontakt med närmaste frivårdskontor, utifrån var du är bosatt, och anmäl ditt intresse. De kan informera dig vidare om vad uppdraget innebär och hur behovet av lekmannaövervakare på din hemort ser ut. Du hittar kontaktuppgifter till våra frivårdskontor här.

Har du en fråga?

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas
Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan*