Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kriminalvården logotyp

Frågor om jobb

Här får du svar på vanliga frågor om hur det är att jobba inom Kriminalvården.

 

Varför vill folk bli kriminalvårdare?

Det är en fråga som har flera svar, men många tycker att det är ett viktigt arbete där man kan bidra till ett tryggare samhälle. Kriminalvårdare jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och sluta begå brott.

Kan en som jobbar på ett fängelse bli kompis med en som sitter inne?

Nej, kompis kan man inte vara – däremot kan man vara ett stöd och en hjälp för att börja leva ett liv utan ny brottslighet. Personalen ska vara professionell och följa Kriminalvårdens värdegrund som bland annat bygger på allas likas värde och respekt för medmänniskor.

Hur farligt är jobbet för personalen?

Det finns risker med att jobba på ett fängelse eller ett häkte eftersom en del av de intagna har lätt för att använda våld. Men allvarliga hot eller allvarligt våld mot dem som jobbar är ovanligt. Personalen är dessutom särskilt utbildad i att hantera konflikter, bedöma risker och att följa Kriminalvårdens säkerhetsrutiner.

Är personalen beväpnade?

Några få har pepparspray och batong, men de flesta har inga vapen alls. Alla kriminalvårdare har dock ett larm de kan trycka på om de skulle behöva. Om det skulle bli upplopp eller ett stort bråk kan personalen kalla på en särskild insatsstyrka som är speciellt tränade för att ta hand om sådana situationer. Insatsstyrkan är utrustade med bland annat kravallsköld, batong och hjälm med visir. När insatsstyrkan kallas in lugnar det i regel ner sig mycket snart.

Är personalen som jobbar i fängelser poliser?

Nej. De flesta som jobbar nära de intagna i ett fängelse eller ett häkte är kriminalvårdare. Det är till exempel kriminalvårdarna som låser och låser upp inne på avdelningarna. Men det finns många andra olika jobb inom Kriminalvården: sjuksköterskor, jurister, psykologer, behandlingsledare, kökspersonal, fastighetspersonal och lärare till exempel. Totalt jobbar 11 000 personer inom Kriminalvården.

Vad krävs det för att bli kriminalvårdare?

Att man har godkänt slutbetyg från gymnasiet. För att bli en bra kriminal­vårdare bör man dessutom vara empatisk och stabil och kunna hantera konflikter. Eftersom Kriminalvårdens jobb är att förbereda personer som dömts för ett liv utan kriminalitet efter avtjänat straff bör man tro på människors vilja och förmåga till utveckling och förändring.

Sen behöver man lära sig yrket. Arbetet ska utföras på ett korrekt sätt i enlighet med lagar, instruktioner, riktlinjer och Kriminalvårdens värde­grund. Därför måste alla gå en 20 veckor lång utbildning. Man får betalt under utbildningen.