Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kriminalvården logotyp

Grundutbildning stärker kvalitet och säkerhet

Alla medarbetare går en obligatorisk utbildning i samband med anställningen. Innan anställningen bedömer vi din lämplighet för yrket, din utbildning och arbetslivserfarenhet. Du hittar lediga tjänster under lediga jobb. Håll utkik!

Kriminalvårdens utbildningsorganisation hbtq- certifierades i RFSL:s regi i mars 2017. 

 

Vi vill att våra medarbetare ska ha de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som yrkesrollen kräver. Därför har vi utbildningar som är anpassade till den typ av tjänst du kommer att ha. Utbildningen genomförs på heltid med lön.

Vi vill att du som medarbetare ska vara förberedd i kriminalvårdsarbetet, både praktiskt och teoretiskt och att du ska utveckla de egenskaper som just ditt uppdrag kräver redan när du börjar. Det är också viktigt för oss att anställa och utbilda rätt personer. Med en gemensam nationell grundutbildning skapar vi en enhetlig och kvalitetssäkrad kriminalvård.

Utbildningsort och längd

Vi utbildar våra medarbetare vid regionala utbildningsenheter i Stockholm, Göteborg, Härnösand, Malmö, Örebro och Norrköping. Rekryteringsbehovet styr hur ofta vi utbildar kriminalvårdare.

En ny grundutbildning på två år håller på att tas fram och kommer lanseras vid årsskiftet. För kriminalvårdare är nuvarande utbildningen 20 veckor, för frivårdsinspektörer och produktionsledare 8 veckor. Övriga nya medarbetare med andra roller har en 1-2 veckor lång introduktion, beroende på om de arbetar med klienter. 

Anställning

Utbildar du dig till kriminalvårdare har du en allmän visstidsanställning uppdelad i två perioder (tre perioder under sommaren). Vid två (eller tre) tillfällen beslutar vi om du ska fortsätta utbildningen.

I andra yrkesroller ingår grundutbildningen i tillsvidareanställningen.

Kortare vikariat

När vi rekryterar kriminalvårdare till kortare vikariat, till exempel sommarvikarier, ersätts den längre grundutbildningen med en cirka två veckor lång introduktion. Den följs upp med att personalen på arbetsplatsen ser till att du får den förberedelse du behöver för att klara rollen.

Kriminalvårdsutbildad i annat land

Vi utbildar våra kriminalvårdare så att alla ska ha samma grund att stå på, därför kan du inte tillgodoräkna dig en kriminalvårdsutbildning från ett annat land.

Hbtq-certifierad utbildning

Kriminalvårdens utbildningsorganisation hbtq- certifierades i RFSL:s regi i mars 2017. Certifieringen innebär bland annat att medarbetare vid respektive Kompetenscenter har genomgått en grundläggande hbtq-utbildning samt att det finns en plan för uppföljning och kvalitetssäkring.  Kriminalvården är första myndighet i Sverige som mottagit certifikatet.