Kriminalvården logotyp

Kriminalvårdsutbildningen

Alla medarbetare går en obligatorisk utbildning i samband med anställningen. Längden och innehållet i utbildningen varierar beroende på din yrkesroll. Utbildningen genomförs på heltid med lön på något av Kriminalvårdens sex kompetenscentrum.

I filmen berättar Veronica och Jonas hur kriminalvårdsutbildningen går till och visar utbildningslokalerna. Den är cirka 12 minuter. Filmen är inspelad under pandemin, därför används skyddsutrustning vid vissa moment.

Vi vill att våra medarbetare ska känna sig trygga och kompetenta i sin yrkesroll. Hos Kriminalvården får du utbildning som är anpassad till den typ av tjänst du kommer att ha.

Utbildningsort

Vi utbildar våra medarbetare vid Kriminalvårdens kompetenscenter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Härnösand, Örebro och Norrköping.

Vanligtvis placeras du på det kompetenscenter som ligger närmast där du bor. Blir du placerad vid en ort du inte kan dagpendla till får du veckopendla på Kriminalvårdens bekostnad.

Utbildningslängd

Alla nyanställda får ta del av kriminalvårdsutbildningen men olika länge beroende på yrkesroll. Kriminalvårdare i häkte, anstalt och transportverksamheten får den mest omfattande utbildningen.

Nyanställda kriminalvårdare får introduktion och kompetensutveckling under 24 veckor. Produktionsledare och frivårdsinspektörer går en utbildning som omfattar cirka åtta veckor.

Medarbetare som inte arbetar nära klienterna går en veckas myndighetsintroduktion på kompetenscenter.

Innehåll för kriminalvårdaren

För kriminalvårdare varvas utbildning på Kriminalvårdens kompetenscenter med utbildning som genomförs på arbetsplatsen när du är i tjänst. På arbetsplatsen har du en handledare som stöd och tillsammans kommer ni att reflektera över det ni gör på jobbet.

I utbildningen får du lära dig om de ramar och regelverk som Kriminalvården omfattas och styrs av. Vi lägger fokus på att vara statlig tjänsteperson och den värdegrund som Kriminalvården har. Du får också lära dig våra arbetsmetoder kring säkerhet och det återfallsförebyggande arbetet. Dessutom får du lära dig om Kriminalvårdens klienter och hur du möter dem på ett säkert och humant sätt. Du lär dig genom till exempel praktiska övningar, diskussioner, grupparbeten, föreläsningar, egen inläsning och fysisk träning.

Anställning

Om du utbildar dig till kriminalvårdare tillämpas olika anställningsformer beroende på om du har tidigare erfarenhet av kriminalvårdsarbete samt när din kursstart planeras. För att kunna bli tillsvidareanställd krävs att du fem månader efter påbörjad kriminalvårdsutbildning uppfyller utbildningens lärandemål. Lär mer om anställningsform här.

I andra yrkesroller ingår kriminalvårdsutbildningen i tillsvidareanställningen.

Kortare vikariat

Ibland rekryterar vi kriminalvårdare till kortare vikariat, till exempel sommarvikarier. Vikarier ingår inte i kriminalvårdsutbildningen utan får i stället en lokal introduktionsutbildning. Den följs upp med att personalen på arbetsplatsen ser till att du får den förberedelse du behöver för att klara rollen.

Kriminalvårdsutbildad i annat land

Vi utbildar våra kriminalvårdare så att alla ska ha samma grund att stå på, därför kan du inte tillgodoräkna dig en kriminalvårdsutbildning från ett annat land.

Logga för RFSL:s hbtq-certifiering.Kriminalvårdens utbildningsorganisation är hbtq-certifierad av RFSL.

 

Hbtq-certifierad utbildning

Kriminalvårdens utbildningsorganisation är hbtq-certifierad av RFSL. Certifieringen innebär bland annat att medarbetare vid respektive kompetenscenter har genomgått en grundläggande hbtq-utbildning samt att det finns en plan för uppföljning och kvalitetssäkring.  Kriminalvården är den första myndigheten i Sverige som mottagit certifikatet.

Deltagare om utbildningen

I filmerna ser du Ottilia och Patrick som berättar om sina erfarenheter av kriminalvårdsutbildningen.

"Man behöver inte vara stor och biffig för att jobba inom Kriminalvården", säger Ottilia som tycker utbildningen är komplett som varvar praktik med teori. (Filmen är inspelad innan pandemin. I höst används skyddsutrustning vid vissa utbildningsmoment.)

 

"Jag har utvecklats både som kriminalvårdare och person", säger Patrick som efter utbildningen känner att han hamnat helt rätt.

Frågor och svar om kriminalvårdsutbildningen

Måste jag ta studielån under utbildningen?

Du får lön från Kriminalvården under hela din utbildning

Hur söker jag till utbildningen?

Du söker en tjänst hos Kriminalvården. Om du får tjänsten blir du aktuell för utbildning. Alla lediga tjänster finns på www.kriminalvarden.se/lediga-jobb.

Jag har svårt att läsa och skriva, kan jag gå utbildningen?

Om du upplever att du har läs- och skrivsvårigheter går det att anpassa utbildningen. Det gör vi i en dialog mellan dig, din chef och personalen på kompetenscenter.