Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kriminalvården logotyp

Kriminalvårdsutbildningen

Image360

Film om kriminalvårdsutbildningen

Alla medarbetare går en obligatorisk utbildning i samband med anställningen. Längden och innehållet i utbildningen varierar beroende på din yrkesroll. Utbildningen genomförs på heltid med lön.

Kriminalvårdens utbildningsorganisation är hbtq-certifierad av RFSL.

 

Vi vill att våra medarbetare ska känna sig trygga och kompetenta i sin yrkesroll. Hos Kriminalvården får du utbildning som är anpassad till den typ av tjänst du kommer att ha.

Utbildningsort

Vi utbildar våra medarbetare vid Kriminalvårdens kompetenscenter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Härnösand, Örebro och Norrköping.

Vanligtvis placeras du på det kompetenscenter som ligger närmast där du bor. Blir du placerad vid en ort du inte kan dagpendla till får du veckopendla på Kriminalvårdens bekostnad.

Utbildningslängd

Alla nyanställda får ta del av kriminalvårdsutbildningen men olika länge beroende på yrkesroll. Kriminalvårdare i häkte, anstalt och transportverksamheten får den mest omfattande utbildningen.

Nyanställda kriminalvårdare är under utbildning under ett och ett halvt till två år beroende på när på året utbildningen påbörjas. Produktionsledare och frivårdsinspektörer går en utbildning som omfattar cirka åtta veckor.

Medarbetare som inte arbetar nära klienterna går en veckas myndighetsintroduktion på kompetenscenter.

Innehåll för kriminalvårdaren

För kriminalvårdare varvas utbildning på Kriminalvårdens kompetenscenter med utbildning som genomförs på arbetsplatsen när du är i tjänst. På arbetsplatsen har du en handledare som stöd och tillsammans kommer ni att reflektera över det ni gör på jobbet.

I utbildningen får du lära dig om de ramar och regelverk som Kriminalvården omfattas och styrs av. Vi lägger fokus på att vara statlig tjänsteperson och den värdegrund som Kriminalvården har. Du får också lära dig våra arbetsmetoder kring säkerhet och det återfallsförebyggande arbetet. Dessutom får du lära dig om Kriminalvårdens klienter och hur du möter dem på ett säkert och humant sätt. Du lär dig genom till exempel praktiska övningar, diskussioner, grupparbeten, föreläsningar, egen inläsning och fysisk träning.

Anställning

Utbildar du dig till kriminalvårdare har du en visstidsanställning under den första delen av utbildningen. Efter 24 veckor, när du har genomfört tre perioder på kompetenscenter och två perioder i verksamheten, görs det en samlad bedömning för möjlighet till tillsvidareanställning.

I andra yrkesroller ingår kriminalvårdsutbildningen i tillsvidareanställningen.

Kortare vikariat

Ibland rekryterar vi kriminalvårdare till kortare vikariat, till exempel sommarvikarier. Vikarier ingår inte i kriminalvårdsutbildningen utan får i stället en lokal introduktionsutbildning. Den följs upp med att personalen på arbetsplatsen ser till att du får den förberedelse du behöver för att klara rollen.

Kriminalvårdsutbildad i annat land

Vi utbildar våra kriminalvårdare så att alla ska ha samma grund att stå på, därför kan du inte tillgodoräkna dig en kriminalvårdsutbildning från ett annat land.

Hbtq-certifierad utbildning

Kriminalvårdens utbildningsorganisation är hbtq-certifierad av RFSL. Certifieringen innebär bland annat att medarbetare vid respektive kompetenscenter har genomgått en grundläggande hbtq-utbildning samt att det finns en plan för uppföljning och kvalitetssäkring.  Kriminalvården är den första myndigheten i Sverige som mottagit certifikatet.

 

Frågor och svar

Måste jag ta studielån under utbildningen?

Du får lön från Kriminalvården under hela din utbildning

Hur söker jag till utbildningen?

Du söker en tjänst hos Kriminalvården. Om du får tjänsten blir du aktuell för utbildning. Alla lediga tjänster finns på www.kriminalvarden.se/lediga-jobb.

Jag har svårt att läsa och skriva, kan jag gå utbildningen?

Om du upplever att du har läs- och skrivsvårigheter går det att anpassa utbildningen. Det gör vi i en dialog mellan dig, din chef och personalen på kompetenscenter.