Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kriminalvården logotyp

Lekmannaövervakare

Lekmannaövervakare är människor med ett socialt engagemang som är beredda att finnas till hands för klienten utanför kontorstid. De är inte anställda i Kriminalvården utan utför ett frivilliguppdrag.

De som har den här rollen fungerar som goda förebilder och ett stöd, någon klienten kan vända sig till och känna ett förtroende för. Lekmannaövervakaren ska visa att det finns ett alternativ till en kriminell livsstil. Vad lekmannaövervakaren och klienten gör tillsammans bestäms i klientens verkställighetsplan. Det kan till exempel vara gemensamma fritidsaktiviteter, att övervakaren ska hjälpa till vid kontakter med myndigheter eller ge stöd för att förebygga risk för återfall i brott och missbruk.

Lekmannaövervakaren har också en kontrollerande roll. Om klienten inte följer de villkor som gäller för övervakningen, så måste lekmannaövervakaren anmäla det till den ansvariga frivårdsinspektören. Frivårdsinspektören ger lekmannaövervakaren handledning och stöttning i uppdraget.

Lekmannaövervakaren omfattas av sekretesslagen och får inte berätta för obehöriga om en enskild persons förhållanden. Denna tystnadsplikt omfattar inte bara den dömde, utan även anhöriga till den dömde.

Vill du bli lekmannaövervakare?

För att bli övervakare behöver du inte någon särskild utbildning. Det spelar heller ingen roll vad du arbetar med eller vad du har för bakgrund. Det som däremot krävs är ett genuint intresse för människor, ett sunt förnuft och uthållighet.

Vill du arbeta som lekmannaövervakare kan du ta kontakt med frivården på din ort.