Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Moderna beredskapsjobb

Kriminalvården erbjuder på uppdrag av regeringen anställning inom ramen för moderna beredskapsjobb. Det är en tidsbegränsad anställning i en statlig myndighet med anställningsstöd från Arbetsförmedlingen.

Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen, är långtidsarbetslös eller nyanländ och långt ifrån arbetsmarknaden. Då kan du vara aktuell för moderna beredskapsjobb i staten.

Det är arbetsgivaren som fattar beslut om anställningen och Arbetsförmedlingen som fattar beslut om anställningsstöd. Kriminalvården har som mål att erbjuda ca 100 moderna beredskapsjobb under åren 2017 – 2020.

Ansökan

Läs mer och ansök hos din arbetsförmedling eller på: www.arbetsförmedlingen.se.

Länk