Kriminalvården logotyp

Rekryteringsprocessen

Under sidan lediga jobb hittar du de tjänster som vi annonserar ut just nu. Du söker jobbet genom att klicka på länken "Sök jobbet här" som finns längst ned i varje annons.

Vi använder oss av rekryteringstjänsten Offentliga jobb/Visma Recruit där du fyller i dina uppgifter i form av en meritförteckning och ett personligt brev.  

Du kan skicka in ansökan fram till klockan 24.00 sista ansökningsdagen. Du ska få en e-postbekräftelse när du skickat in ansökan. Har du inte fått en sådan kan det vara så att din ansökan inte gått igenom. 

Det kan vara bra att veta att Kriminalvården är en offentlig myndighet. Det innebär att alla ansökningar är offentliga handlingar och kan begäras ut med hänvisning till offentlighetsprincipen. Vi kan inte behandla ansökningar konfidentiellt med hänvisning till samma princip.

Urval och intervjuer

När ansökningstiden passerat gör vi ett urval med utgångspunkt i den kravprofil vi tagit fram och vi bortser från dem som inte uppfyller minimikriterierna.

Vi kallar de kandidater som matchar kravprofilen bäst till en anställningsintervju för att få en djupare bild om den sökande. Blir du kallad ska du ange referenser, men vi ringer inte till dem utan din vetskap. Om du blir aktuell för anställning behöver vi göra en kontroll i misstanke- och belastningsregistret och behöver ditt samtycke till detta. Kontrollen utförs av personer som har tilldelats särskild behörighet. 

Beslut om anställning

Så snart ett anställningsbeslut är fattat tillkännages det på myndighetens anslagstavla, vid Kriminalvårdens huvudkontor i Norrköping. I samband med tillkännagivandet skickas besked till alla som sökt tjänsten, via den mejladress som angivits i ansökan.

Du som sökt men inte fått en tjänst inom Kriminalvården har möjlighet att överklaga anställningsbeslutet. Om du med anledning av överklagande önskar få anslaget avseende den aktuella tjänsten, kontakta: HK.HR@kriminalvarden.se och ange annonsens referensnummer.  Ditt överklagande måste ske skriftligt och det är Statens överklagandenämnd vid Kammarkollegiet som har till uppgift att pröva överklaganden. För att ditt ärende ska prövas måste din överklagan ha inkommit till Kriminalvården inom tre veckor från den dag beslutet om anställning tillkännagavs på myndighetens anslagstavla.

Din skriftliga överklagan ska du skicka till HK.HR@kriminalvarden.se. I din överklagan bör du visa att du är mer kvalificerad för den aktuella tjänsten. Följande uppgifter ska även finnas med:

  • Vilket beslut du överklagar och vilken ändring du önskar.
  • Namn, adress och personnummer.

Kriminalvården skickar din överklagan vidare till Statens överklagandenämnd.
Ett överklagningsärende avgörs normalt inom tre-sex månader.