Kriminalvården logotyp

Frågor om sommarjobb

Här får du svar på frågor om jobbet som kriminalvårdare.

När rekryterar Kriminalvården sommarvikarier?

Vi brukar dra igång vår annonsering för sommarjobb i början av året, vanligtvis januari/februari och vid behov fortlöpande under våren. Då hittar du annonser här på vår webbplats under Lediga jobb och du kan söka direkt. Vårt behov av sommarvikarier är stort och vi söker medarbetare över hela landet. Vi hoppas att du vill söka ett viktigt sommarjobb hos Kriminalvården 2021!

Hur gammal måste jag vara för att få sommarjobb?

Grundkravet är att du måste ha godkänt slutbetyg från gymnasiet.

Jag är 59 år, är jag för gammal för att söka?

Nej! Vi uppskattar medarbetare i alla åldrar och hoppas att fler i din ålder vill arbeta hos oss.

Vilka egenskaper är viktiga?

För att bli en bra kriminalvårdare bör du vara bra på att samarbeta, stabil och bra på att bemöta många olika typer av människor. Eftersom Kriminalvårdens jobb är att förbereda personer som dömts för ett liv utan kriminalitet efter avtjänat straff bör man tro på människors vilja och förmåga till utveckling och förändring.

Vad får jag för utbildning som sommarjobbare?

Alla medarbetare hos oss får en introduktion och en betald arbetsplatsutbildning.

Hur ser arbetstiderna ut?

Som kriminalvårdare arbetar du enligt ett schema, vilket innebär att du arbetar några helger och kan då i stället vara ledig på en vardag.

Hur fungerar det med arbetskläder?

Kriminalvården har en uniformspolicy som talar om hur vi ska vara klädda när vi är i tjänst och möter våra klienter. I samband med introduktionen hämtar du ut dina arbetskläder (skor ingår ej).

Kan jag jobba som timvikarie efter sommarjobbet?

Ja, det finns det eventuellt möjlighet för om verksamheten har det behovet.

Har ni behov av sommarvikarier inom andra yrken?

Ja till vissa roller. Det finns många andra olika jobb inom Kriminalvården: sjuksköterskor, lärare, jurister, psykologer, behandlingsprogramledare, produktionsledare för klienternas arbete inom industri, kökspersonal och fastighetspersonal till exempel. Under Lediga jobb hittar du alla tjänster som Kriminalvården annonserar.

Har ni haft covid-19 inne på anstalt och häkte?

Ja, vi har haft smitta på häkte och anstalt men genom att vi har jobbat aktivt utifrån våra rutiner för att minska smittspridningen så har utbrotten kontrollerats och klingat av. Kriminalvården har egen tillgång till antigentester och har tagit fram rutiner för när klienter ska erbjudas provtagning. Med antigentester kan smittspårningen effektiviseras och på så sätt snabbare begränsa en smittspridning.

Vad händer om en klient blir sjuk?

Personalen har tillgång till skyddsutrustning på plats och det finns goda rutiner för hur man ska göra om någon blir sjuk. Det finns sjuksköterskor på anstalter och häkten som tillhandhåller viss primärvård för klienter. Det finns även läkare som är kopplade till verksamheten. Som stöd till anstalter och häkten i frågor som uppstår på grund av pandemin finns det covid-samordnare på regional nivå och en operativ smittskyddsgrupp på nationell nivå.

Hur kommer smittan in på anstalt och häkte?

Kriminalvården kan se att det främst är via personal som smittan kommit in. Därför är det viktigt att följa de rutiner som finns för att minska risken för smittspridning såsom att stanna hemma vid symptom, följa de rekommendationer som gäller i övriga samhället samt att använda skyddsutrustning i de situationer där det krävs.

Vad är viktigt när jag fyller i ansökningen?

Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter rätt och får med alla relevanta erfarenheter och utbildningar. Skriv även om varför du söker jobbet som kriminalvårdare!

Varför vill folk bli kriminalvårdare?

Det är en fråga som har flera svar, men många tycker att det är ett viktigt arbete där man kan bidra till ett tryggare samhälle. Kriminalvårdare jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och sluta begå brott.

Vad krävs det för att bli kriminalvårdare?

Att man har godkänt slutbetyg från gymnasiet. Läs mer om utbildningskrav för kriminalvårdare. Du behöver också ha någon form av arbetslivserfarenhet, även säsongsarbete eller timanställning räknas in.

För att bli en bra kriminal­vårdare bör man dessutom vara empatisk och stabil och kunna hantera konflikter. Eftersom Kriminalvårdens jobb är att förbereda personer för ett liv utan kriminalitet efter avtjänat straff bör man tro på människors vilja och förmåga till utveckling och förändring.

Sen behöver man lära sig yrket. Arbetet ska utföras på ett korrekt sätt i enlighet med lagar, instruktioner, riktlinjer och Kriminalvårdens värde­grund. Under din betalda utbildning varvas perioder av teori med praktik.

Vad tjänar kriminalvårdarna?

Medellönen för vikarierande Kriminalvårdare är i genomsnitt cirka 25 500 kronor i månaden, men lönen anpassas efter utbildning och erfarenhet. De som jobbar på nätter och helger får extra tillägg på lönen.

Är personalen som jobbar i fängelser poliser?

Nej. De flesta som jobbar nära de intagna i ett fängelse eller ett häkte är kriminalvårdare. Det är till exempel kriminalvårdarna som låser och låser upp inne på avdelningarna. Men det finns många andra olika jobb inom Kriminalvården: sjuksköterskor, jurister, psykologer, behandlingsledare, kökspersonal, fastighetspersonal och lärare till exempel.
Totalt jobbar cirka 12 000 personer inom Kriminalvården.

Är personalen beväpnade?

Några få har pepparspray och batong, men de flesta har inga vapen alls. Alla kriminalvårdare har dock ett larm de kan trycka på om de skulle behöva det. Om det skulle bli upplopp eller ett stort bråk kan personalen kalla på en särskild insatsstyrka som är speciellt tränade för att ta hand om sådana situationer. Insatsstyrkan är utrustade med bland annat kravallsköld, batong och hjälm med visir. När insatsstyrkan kallas in lugnar det i regel ner sig mycket snart.

Kan jag bli kompis med en som sitter inne?

Nej, kompis kan du inte vara – däremot kan du vara ett stöd och en hjälp för att börja leva ett liv utan ny brottslighet. Personalen ska vara professionell och följa Kriminalvårdens värdegrund som bland annat bygger på allas likas värde och respekt för medmänniskor.

Hur farligt är jobbet som kriminalvårdare?

Det finns risker med att jobba på ett fängelse eller ett häkte eftersom en del av de intagna har lätt för att använda våld. Men allvarliga hot eller allvarligt våld mot dem som jobbar är ovanligt. Personalen är dessutom särskilt utbildad i att hantera konflikter, bedöma risker och att följa Kriminalvårdens säkerhetsrutiner.