Kriminalvården logotyp

Frivårdsinspektör

Kriminalvård är mycket mer än fängelsestraff. I många av domarna är straffet skyddstillsyn. Då ansvarar frivården för straffen.

I filmen berättar Eugenie om sin roll som frivårdsinspektör. Filmen är cirka 2 minuter. 
Transkribering av filmen (pdf).

Som frivårdsinspektör har du en kontrollerande och stödjande roll. Du har som uppgift att se till att den aktuella domen verkställs och att hjälpa och stötta klienten för att minska risken för återfall i brott. I din roll gör du risk- och behovsbedömningar och upprättar planer för klientens tid i kriminalvård. Kriminalvården arbetar utifrån evidensbaserade metoder som baseras på KBT och social inlärningsteori.

Du som frivårdsinspektör deltar aktivt i att påverka klienten genom regelbundna strukturerade samtal. Du motiverar även till behandling och deltagande i programverksamhet. Du förbereder också frigivningar för intagna på anstalt, gör personutredningar och gör yttranden till domstol där du föreslår lämplig påföljd.

Att ge klienten råd och stöd i kontakter med andra myndigheter och vårdgivare är en annan viktig uppgift. Frivården samarbetar med exempelvis socialtjänst, skola, beroendevård, arbetsförmedling, polis, domstol och frivilligorganisationer.

Din bakgrund

Vi söker medarbetare med socionom-, beteendevetenskaplig eller juridisk inriktning. Du kan även ha en annan högskoleutbildning som vi bedömer vara likvärdig. Erfarenheter inom socialt behandlingsarbete och utredningsarbete är meriterande.

Arbetstider

Som frivårdsinspektör arbetar du vanligen dagtid måndag till fredag, ofta med flexibel arbetstid. Kvällsarbete förekommer liksom arbete på helger, när verksamheten har behov av detta.

Lön

Kriminalvården har individuella löner.

Utvecklingsmöjligheter

Vill du utveckla dig finns många möjligheter inom Kriminalvården eftersom myndigheten har en stor bredd av yrkeskategorier och kompetenser. Utifrån verksamhetens behov utbildar vi anställda i olika utredningsverktyg och säkerhet. Det finns också handledarutbildningar för våra behandlingsprogram.