Kriminalvården

Kriminalvårdare

Som kriminalvårdare arbetar du på någon av Kriminalvårdens anstalter och häkten. Det är du som har den dagliga kontakten med de intagna.

Arbetet som kriminalvårdare bedrivs i arbetslag. I kontakten med intagna övervakar du säkerhet och ordning. Du bevakar de intagna, visiterar dem och planerar deras frigivning. Genom samtal och rådgivning motiverar du dem i att reflektera över sin situation.

Kriminalvården förbereder klienterna för ett liv utan kriminalitet, det är vårt huvuduppdrag. Vårt mål är att våra klienter ska vara bättre rustade att leva ett liv utan kriminalitet och missbruk efter de avtjänat sitt straff. Därför ska du ha en humanistisk grundsyn, en empatisk förmåga och kunna hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Samtidigt är du tydlig, stabil och kan sätta gränser.

Kriminalvårdsutbildning

Verksamhetens behov och antalet utbildningsplatser styr om du börjar din anställning med utbildning eller arbete. Om du går direkt in i arbete är tanken att du så fort det finns möjlighet ska påbörja din utbildning. Kriminalvårdsutbildningen är ungefär 72 veckor där utbildning på kompetenscenter varvas med arbete ute på verksamhetsstället. Fem månader efter påbörjad utbildning, görs en samlad bedömning för möjlighet till tillsvidareanställning. En grundläggande förutsättning för tillsvidareanställning är att du har klarat alla lärandemål för perioderna. Läs mer om anställningsform här.

Kriminalvårdare är en av de befattningar som arbetar närmast Kriminalvårdens klienter. Kriminalvårdsutbildningen ska ge den kompetens som en kriminalvårdare behöver för sitt uppdrag. Efter utbildningen ska du kunna arbeta inom häkte, anstalt och nationella transportenheten. Det innebär att du utför grundläggande kriminalvårdsarbete utifrån en förståelse för klienterna och ditt uppdrag, med ett dynamiskt förhållningssätt som gör det möjligt att arbeta i olika miljöer och med olika klienter.

Bakgrund

Vårt grundläggande krav är godkänt slutbetyg från gymnasiet men du får gärna ha eftergymnasial utbildning eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer vara likvärdig. Du bör också vara vid god hälsa, både psykiskt och fysiskt. Arbetet kräver att du vid vissa tillfällen måste agera fysiskt. Vi förutsätter att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn präglad av en tro på människors vilja och förmåga till utveckling och förändring.

Arbetstider

Du arbetar antingen dag, kväll eller natt och ibland vissa helger eftersom verksamheten i kriminalvården pågår dygnet runt.

Lön

Kriminalvården har individuella löner.

Utvecklingsmöjligheter

De finns många möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling i Kriminalvården eftersom myndigheten har en stor bredd av yrkeskategorier och kompetenser. Vi utbildar till exempel programledare till våra behandlingsprogram och handledare för självförvaltning. De som jobbar med en viss klientgrupp, som livstidsdömda, missbrukare, unga eller kvinnor, får särskild utbildning. Det finns också möjlighet att utbilda sig till säkerhetsinspektör, vakthavande befäl eller förhandlare. Det är bara några exempel.