Kriminalvården logotyp

Utbildningskrav för kriminalvårdare

För att jobba som kriminalvårdare behöver du ha fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg, avgångsbetyg eller gymnasieexamen. Här på sidan kan du läsa mer om vad det innebär.

Giltiga slutbetyg/avgångsbetyg som motsvarar en gymnasieexamen är följande:

  • Gymnasieexamen från gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning.
    Även yrkesexamen från tidigare utbildningsystem inklusive examen från en tvåårig gymnasielinje (tvååriga gymnasielinjer avskaffades 1994).
  • Behörighetsintyg från Folkhögskola.
  • I de fall du har examen från högskola, yrkeshögskola (YH, KY) eller universitet, men saknar gymnasieexamen bedöms den högre examen uppfylla kravet.
  • Utländska betyg som validerats till högskoleförberedande examen eller motsvarande lägst yrkesexamen och därutöver minst godkänd i Svenska som andraspråk 1 eller motsvarande i tidigare betygssystem. För International Baccalaureate (IB) krävs lägst 24 poäng samt godkänd svenska enligt ovan. 

Om du söker jobb hos oss måste du kunna uppvisa giltiga betyg/intyg för att komma vidare i processen och bli aktuell för jobbet.  

En vuxenutbildning kan sammanställa betyg till en gymnasieexamen. Det är ingen skillnad mellan en sån examen och den från en gymnasieskola. Det står i rubriken på betyget att det är en examen tagen inom vuxenutbildning.

Rubrikerna nedan är exempel på när fullständig gymnasiekompetens saknas (och då uppfyller du inte kraven för att söka våra jobb):

  • Studiebevis
  • Samlat betygsdokument
  • Utdrag ur betygskatalog. 

Är du osäker på vilka betyg du har eller saknar betyg/intyg för att validera och styrka din utbildning kan du kontakta Vägledningscentrum eller en studie- och yrkesvägledare i den kommun du är bosatt i eller den skola där du gick. Vi tar inte emot några betyg/intyg på annat språk än svenska och för validering av utländska betyg hänvisar vi till www.uhr.se. Validering av betygens/intygens äkthet kan endast genomföras av aktuell skola och är alltså inget som Kriminalvården kan bistå med.