Kriminalvården logotyp

Kriminalvårdsinspektör

Som kriminalvårdsinspektör leder och ansvarar du för ett arbetslag i det vardagliga arbetet med intagna på en anstalt, ett häkte eller frivårdskontor.

I videon berättar Jenni om jobbet som kriminalvårdsinspektör på anstalt. Videon är 1.50 minuter. Transkribering av videon (pdf).

I videon berättar Marcus om sin väg i Kriminalvården, från vikarie till  kriminalvårdsinspektör. Videon är en minut. Transkribering av videon (pdf).


Kriminalvårdsinspektör är en chefsroll med ledningsansvar som ska förmedla verksamhetens mål till de anställda. Du skapar också förståelse och acceptans för utveckling och förändring. Personal-, budget- och resultatansvar ingår i kriminalvårdsinspektörens uppgifter.

Ibland kan arbetet inom Kriminalvården innebära nära och konfliktfyllda relationer, därför är det viktigt att du har en god social förmåga och ett stort intresse för människor och mänskligt beteende. Du ska entusiasmera din personal så att ni tillsammans kan driva verksamheten mot uppställda mål.

Kriminalvårdsinspektör är en chefsbefattning direkt underställd kriminalvårdschefen.

Din bakgrund

För att arbeta som kriminalvårdsinspektör krävs att du har relevant högskoleutbildning inom juridik, beteendevetenskap eller annan erfarenhet som arbetsgivaren anser vara likvärdig. Har du erfarenhet av kriminalvårdsarbete eller arbete med arbetsledande befattning är det meriterande.

Arbetstider

Som kriminalvårdsinspektör arbetar du måndag till fredag dagtid. Du har flexibel arbetstid. Beredskap ingår i uppdraget.

Lön

Kriminalvården tillämpar individuell lönesättning.

Utvecklingsmöjligheter

Som chef i kriminalvården vill vi att du ska känna dig trygg i rollen som chef och vi har många möjligheter inom kompetensutveckling.