Lärare

Att jobba som lärare inom Kriminalvården är ett omväxlande arbete. Vi undervisar i ämnen motsvarande kommunala vuxenskolan, men förutsättningarna ser annorlunda ut. Ingen dag är den andra lik.

I videon berättar Victoria om hur det är att jobba som lärare på en anstalt. Videon är två minuter. Transkribering av videon (pdf)

Kriminalvårdens klienter ska i den mån det är möjligt ha tillgång till samma slags vuxenutbildning som vuxna i samhället i övrigt. Det innebär att det finns ett Lärcentrum på varje anstalt. Men här har varje elev har en egen studieplan och kurserna anpassas till klientens förutsättningar, med varierande studietakt och starttid.

Som lärare i Kriminalvården har du tre roller:

Lokal ämneslärare undervisar och är kursansvarig för klienter vid ditt lokala Lärcentrum.

Ämneslärare på distans är kursansvarig för en elev vid en annan anstalt. Eleven har tidigare läst hos dig, men har bytt anstalt. Eller så finns det ingen lärare med det ämnet på anstalten där den intagne är.

Pedagogisk handledare stöttar elever som har sin ämneslärare på distans.

Bakgrund

För att arbeta som lärare inom kriminalvården skall du vara behörig gymnasielärare. Det är en fördel om du har erfarenhet av vuxen- och distansutbildning och/eller specialpedagogisk utbildning.

Arbetstider

Arbetet utförs under dagtid. Vi tillämpar semestertjänst.

Lön

Kriminalvården har individuella löner.

Utvecklingsmöjligheter

Vissa av våra elever har speciella behov liksom inlärningssvårigheter. För att möta de utmaningar som det medför jobbar vi kontinuerligt med kompetensutveckling inom specialpedagogik.