Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Produktionsledare

Image360

Som produktionsledare är du arbetsledare och har direktkontakt med våra klienter i anstalternas produktionsmiljö. Det kan vara vitt skilda verksamheter. Allt från monteringsarbete och tvätteri till jordbruk och lokalvård, beroende på vad anstalten har riktat in sig på.

Produktionsledaren leder arbetet och organiserar det dagliga arbetet som klienterna gör på anstalten. Ni är alltid flera produktionsledare, och du jobbar aldrig ensam. Du bidrar till klienternas lärande, men också till att klienterna reflekterar över sin situation. Målet med verksamheten är bland annat att öka klientens anställningsbarhet och ge yrkesmässiga och sociala färdigheter.

Du sätter upp mål för, följer upp och dokumenterar klienternas arbete. Men ser också till att produktionen fungerar. Sköter lokaler, maskiner och förråd. Vi söker positiva människor som hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. Du bör vara stabil, värdesätta olikheter och vara initiativrik.

Du har även en del kontakt med våra kunder som till största delen är vanliga företag med verksamhet utanför anstalterna.

Bakgrund

Vårt grundläggande krav är godkänt slutbetyg från gymnasiet. Du får gärna ha eftergymnasial utbildning eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer är likvärdigt.

Arbetstider

Produktionsledarna jobbar dagtid.

Lön

Kriminalvården tillämpar individuell lönesättning.

Utvecklingsmöjligheter

Vill du utveckla dig finns många möjligheter inom Kriminalvården eftersom myndigheten har en stor bredd av yrkeskategorier och kompetenser. Som produktionsledare kan du till exempel gå vidare till att bli produktionssamordnare eller kriminalvårdsinspektör för programmet arbete.