Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kriminalvården logotyp

Handräckning av transporter

Från och med 1 april 2017 har Kriminalvården tagit över ett stort antal transporter av frihetsberövade från polisen. Det innebär att andra myndigheter i många fall ska vända sig direkt till Kriminalvården för att beställa transporter.

Begäran om handräckning ska ställas till

  • Kriminalvården – om personen är frihetsberövad och under uppsikt på till exempel en institution, förvar, vårdinrättning eller annan plats avsedd för att upprätthålla frihetsberövande
  • Polisen – om personen inte är frihetsberövad.

När handräckning får begäras

Handräckning får begäras från Kriminalvården av landsting och regioner, Migrationsverket, Polisen, socialnämnder, Statens institutionsstyrelse och Säkerhetspolisen.

Polisen och Statens institutionsstyrelse begär handräckning genom webbportalen Kriminalvårdens transportbeställning, som nås via sökfältet i startmenyn.

Övriga beställare använder länkarna nedan utifrån vad uppdraget gäller. Transport med förrättning innebär transport inklusive bevakning under till exempel domstolsförhandling eller tandläkarbesök.

 Handräckning får begäras med stöd av

  • LVM 45 § 1 st. 2-4 p
  • LVU 43 § 1 st. 3 p
  • LSU 20 § 1 st. andra meningen
  • LPT 47 § 2 st. 6 p – observera att intagningsbeslut enligt LPT 6 b § måste finnas
  • LRV 27 § första meningen
  • UtlL 10 kap 19 a §
  • PL 29 a §.

 

I länkade dokument finns vidare information och anvisningar för hur berörda myndigheter går tillväga för att beställa transporter av Kriminalvården.