Kriminalvården logotyp

Handräckning av transporter

Kriminalvården transporterar frihetsberövade personer inom egna myndigheten, men också genom handräckningsärenden åt andra myndigheter. Vi ansvarar även för utvisningar, avvisningar, utlämningar, överlämningar samt överföringar till eller från Sverige.

Det är Kriminalvårdens nationella transportenhet (NTE) som utför transporterna av frihetsberövade.

Vilka kan begära transport från Kriminalvården?

De som kan begära transport från oss är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Statens institutionsstyrelse, Migrationsverket, regioner samt socialnämnder. Handräckningar åt andra myndigheter omfattar personer som är frihetsberövade på grund av ett vårdbehov eller är förvarstagna för att de saknar rätt att vistas i Sverige.

Beställningar hanteras efter enskild prövning med fokus på skyndsamt genomförande. Innan du beställer, se till att beställningen riktar sig till rätt myndighet.

Begäran om handräckning av transport ska ställas till:

  • Kriminalvården – om personen är frihetsberövad och under uppsikt på till exempel en institution, förvar, vårdinrättning eller annan plats avsedd för att upprätthålla frihetsberövande. Observera att undantag gäller i de fall personen är frihetsberövad efter en första vårdintygsbedömning, då ska begäran ställas till polisen (47 § 2 st 2 p LPT).
  • Polisen – om personen inte är frihetsberövad.

Så går beställningen till

Migrationsverket, Polisen och Statens institutionsstyrelse begär handräckning genom webbportalen Kriminalvårdens transportbeställning, som nås via sökfältet i startmenyn.

Övriga beställare (regioner, socialnämnder och Säkerhetspolisen) använder länkarna nedan utifrån vad uppdraget gäller, antingen transport från A till B, eller transport med förrättning. Transport med förrättning innebär transport inklusive bevakning under till exempel domstolsförhandling eller tandläkarbesök.

 Handräckning får begäras med stöd av

  • LVM 45 § 1 st. 2-4 p
  • LVU 43 § 1 st. 3 p
  • LSU 20 § 1 st. andra meningen
  • LPT 47 § 2 st. 6 p – observera att intagningsbeslut enligt LPT 6 b § måste finnas
  • LRV 27 § första meningen
  • UtlL 10 kap 19 a §
  • PL 29 a §.

I dokumenten vi länkar till på sidan hittar du mer information och anvisningar för hur du beställer transport av Kriminalvården.